Transparantie

Een open en transparante overheid is een basisvoorwaarde voor een goede democratie. Alleen wanneer burgers het functioneren van haar overheid ter discussie kunnen stellen en de overheid kunnen controleren is een goede volksvertegenwoordiging mogelijk.

Het vertrouwen in de politiek neemt af. Partijbelangen staan broodnodige maatschappelijke beslissingen in de weg en lobbyisme maakt steeds meer de dienst uit.

Om het vertrouwen in de politiek te herstellen is het belangrijk dat de overheid zich openstelt naar haar burgers.

De Piratenpartij wil werken aan een cultuur waarbij het publiceren van overheidsstukken de norm is. We willen de Wet Open Overheid versterken en de rechten van klokkenluiders beter beschermen.

Ook internationaal zetten we ons in voor meer transparantie. Handelsverdragen zoals TTIP en CETA moeten tot stand komen in een open proces waarop Europese burgers invloed kunnen uitoefenen. Voor de huidige handelsverdragen geldt dit niet en die moeten dan ook verworpen worden.

De Piratenpartij zet zich in voor een transparante, te controleren overheid.

Dit is waarom we ons in de Tweede Kamer gaan inzetten voor:

  • Het gebruiken van open source en open standaarden in de publieke sector.
  • Het beschermen van klokkenluiders binnen bedrijven en de overheid.
  • Een einde aan het tegenwerken van WOB-verzoeken door de overheid.
  • Het verwerpen van ontransparant tot stand gekomen verdragen zoals TTIP en CETA.
Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail