Democratie

Mensen die niet stemmen zullen wel geen interesse hebben in politiek menen politici. “Beslissingen worden genomen door de mensen die komen opdagen bij verkiezingen.”

De Piratenpartij denkt dat deze analyse van ‘desinteresse’ of ‘laksheid’ te simpel is. Het probleem is niet dat mensen niet geinteresseerd zijn in de politiek maar dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen door hun politici.

Partijbelangen en de belangen van het bedrijfsleven staan in de weg van belangrijke besluiten. Politici zien maatschappelijke problemen te vaak als een kans om zich te profileren en te weinig als aanleiding om beleid bij te stellen.

In onze ideale democratie is er een constante dialoog tussen politici en de bewoners van Nederland waarbij de ideeën, expertise en creativiteit van de maatschappij gebruikt wordt om tot de beste plannen te komen.

De Piratenpartij staat voor een nieuwe vorm van politiek voeren die bottom-up georganiseerd is. Wij werken aan een systeem dat grassroots initiatieven ondersteunt. We geloven dat democratie verder zou moeten gaan dan het eens in de vier jaar kiezen van vertegenwoordigers.

Niet (partij-)politieke belangen en lobbyisme maar inhoudelijke, op consensus gerichte discussie zou moeten bepalen welke kant we op gaan.

Dit is waarom we ons in de Tweede Kamer gaan inzetten voor:

  • Burgertoppen, waar gelote groepen burgers met elkaar aan oplossingen werken voor maatschappelijke problemen.
  • Online platforms waar burgers samen kunnen werken aan nieuwe voorstellen en hun volksvertegenwoordigers kunnen controleren en bijsturen.

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail