Burgerrechten

 Burgerrechten zoals privacy staan onder druk. De macht van de overheid ten opzichte van de burger is de afgelopen 15 jaar onder het mom van terreurbestrijding gigantisch toegenomen.

Burgerrechten zijn er om individuele vrijheden te garanderen en burgers te beschermen tegen de willekeur van invloed en bemoeienis door overheden of bedrijven. Maar vele burgerrechten zoals het recht op privacy, het recht op vrije communicatie, het recht op persoonlijke integriteit en zelfbeschikking en het recht om je eigen identiteit vorm te geven zijn niet langer vanzelfsprekend.

De Piratenpartij vecht tegen de oprukkende surveillance– en controlestaat, omdat deze de vrije ontwikkeling van het individu belemmert, en daarmee onze samenleving als geheel. Een vrije en democratische samenleving is onmogelijk zonder private en onbespiede vrije ruimte.

Ook grote bedrijven vormen een bedreiging voor onze burgerrechten. Data is het nieuwe goud: onze gegevens worden steeds vaker door bedrijven opgeslagen en doorverkocht aan derden, zonder dat onze toestemming daarvoor wordt gevraagd.

Het is noodzakelijk dat er maatregelen genomen worden die het machtsevenwicht en onze privacy herstellen. De uitbreiding van onze burgerrechten en de bescherming van onze vrijheid is daarom onze voornaamste drijfveer.

Dit is waarom we ons in de Tweede Kamer gaan inzetten voor:

  • Een verbod op de ongevraagde verkoop van persoonlijke informatie.
  • Het vergroten van de capaciteit en slagvaardigheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
  • Het opnieuw mogelijk maken van anoniem reizen.
  • Het stoppen van preventief fouilleren en beperken van cameratoezicht.
  • Een verbod op software voor automatische herkenning van personen in de openbare ruimte.
  • Privacy by design als wettelijk verplicht uitgangspunt.

 

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail