Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


transport

Transport

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer is in principe een nationale of lokale aangelegenheid. Er zijn echter gebieden in Europa waar de landsgrenzen zo lopen dat er vreemde situaties ontstaan waar verschillende maatschappijen letterlijk langs elkaar heen werken. De Europese Unie kan een ondersteunende rol spelen in efficiënt openbaar vervoer te verzorgen rond de grensgebieden.

Spoorwegen

Er dient een pan-Europees hogesnelheidsnet te komen dat steden met meer dan 100.000 inwoners met elkaar verbindt. Dit hogesnelheidsnetwerk dient op Europees niveau beheerd te worden waarbij er gezonde concurrentie tussen vervoersmaatschappijen kan bestaan die de reiziger ten goede komt. Een monopolie op dit netwerk is uit den boze. Beheer op Europees niveau zorgt er voor dat er adequaat kan worden ingesprongen op internationale veranderingen in reizigersstromen.

Wegennet

De landen-verbindende E-wegen dienen onder beheer van de EU te komen; met gelijke snelheidslimieten, standaard bebording en regelgeving. Alle andere wegen blijven onder landelijk/provinciaal/lokaal beheer. De handhaving van verkeersregels op alle wegen blijft echter onder nationaal bestuur.

Luchtvaart

Er wordt gestreefd naar een Europa-wijd luchtvaartcontrole systeem, waarin bestaande luchtcontrolecentra worden geïntegreerd.

Waterwegen

De regels op de internationale binnenwateren variëren nog erg sterk en de beroepsvaart moet vaak per waterweg verschillende reglementen volgen. Ook de milieuwetgeving per land varieert nog erg sterk. Uniformering van deze regelgeving binnen de EU is gewenst. Handhaving blijft een nationale zaak.

Rol van Europa

Algemeen uitgangspunt bij het beleidsterrein transport is dat de internationale verbindingen onder beheer komen van de EU, maar handhaving van de regelgeving plaats vindt via de nationale controle-instanties (politie, douane, etc.). Verbindingen zonder internationaal belang blijven onder beheer van lagere overheden.

transport.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/11 17:10 door theyosh