Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


transparantie

Transparantie

Om een samenleving op een overzichtelijke manier te organiseren, is een overheid onmisbaar. Deze overheid heeft een bepaalde vorm van macht nodig, die in een democratie controleerbaar dient te zijn. Daarom is het belangrijk dat alles wat de overheid doet, door burgers kan worden opgevraagd en ingezien (Piotrowski en Van Ryzin 2007). Dit recht op inzage is geregeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Maar deze wet functioneert in de praktijk traag en beschermt de overheid te veel.

Openbaarmaking van de invloed op politieke besluiten

De invloed van belangengroepen (lobbyisten) op politieke besluiten dient openbaar te zijn zodat het democratisch proces en de grondslag van besluiten transparant is.

Hiervoor moet voor alle bestuurlijke voorstellen bekend zijn, wie wat geschreven heeft. En als het uit een overleg komt, op basis van welke besluiten de voorstellen tot stand zijn gekomen.

Wettelijke Klokkenluidersbescherming

Daar waar organisaties of de overheid niet transparant werken, zijn klokkenluiders hard nodig. Zij fungeren als de ogen en oren van de samenleving. Daarom moeten ze beter beschermd worden wanneer ze voor de maatschappij opkomen en daardoor het risico lopen op persoonlijke schade. (Klokkenluiders 2002)
Sommige klokkenluiders stellen ernstige maatschappelijke misstanden aan de kaak. De samenleving erkent de persoonlijke offers van deze klokkenluiders en als deze door het maken van hun offers financiële schade lijden, met name door het wegvallen van een billijk inkomen, dan vergoedt de overheid een deel van de geleden schade met het toekennen van een “klokkenluiders-uitkering”.

De Piratenpartij pleit voor een uitgebreide en algemeen geldende wetgeving ter bescherming van personen die kwesties blootleggen die in het algemeen belang zijn, zoals corruptie, misbruik van voorkennis, ethiek of schendingen van de mensenrechten.

Europese burgers worden niet meer meer uitgeleverd aan landen die het internationaal strafhof niet erkennen. Een eerlijke rechtsgang moet gegarandeerd kunnen worden voor iedereen.

Transparantie van de publieke sector

De hele publieke sector, dus ook de geprivatiseerde organen, moet transparant zijn. De Piratenpartij is van mening dat de burger een fundamenteel recht heeft om zonder opgaaf van redenen inzage te krijgen in alle contracten en financiële voordelen met betrekking tot de levering aan de publieke sector of overheidsprojecten en -diensten. (Welch 2003)

transparantie.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/11 16:39 door theyosh