Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


thema

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie Beide kanten volgende revisie
thema [2016/11/16 10:30]
Azonata fix
thema [2016/11/17 20:48]
Azonata fix
Regel 110: Regel 110:
 De gegevens van en over de patiënt zijn en blijven altijd eigendom van de patiënt zelf. Het moet daarom altijd inzichtelijk zijn aan wie gegevens (op een need-to-know basis) beschikbaar zijn gesteld. Gegevens mogen door zorgaanbieders nooit gedeeld worden met derden, inclusief zorgverzekeraars,​ zonder expliciete geïnformeerde toestemming van patiënten. Brongegevens bevatten vaak een audit trail2) waarin staat welke gegevens door welke instantie zijn ingezien en/of gedeeld aan derden, zoals verzekeraars of apothekers. Dit audit trail moet online inzichtelijk worden voor de eigenaar van de data (de burger). De metadata in de audit trail zijn privacygevoelig en moeten net zoals medische gegevens als bijzonder persoonsgegevens aangemerkt worden. Systemen die deze data verwerken en inzichtelijk maken voor de burger moeten deze data beschermen met dienovereenkomstige beveiligingsmaatregelen. Om dit te kunnen garanderen en toetsen moeten deze systemen gebouwd zijn met open source software en ontwikkeld met privacy en security by design. De gegevens van en over de patiënt zijn en blijven altijd eigendom van de patiënt zelf. Het moet daarom altijd inzichtelijk zijn aan wie gegevens (op een need-to-know basis) beschikbaar zijn gesteld. Gegevens mogen door zorgaanbieders nooit gedeeld worden met derden, inclusief zorgverzekeraars,​ zonder expliciete geïnformeerde toestemming van patiënten. Brongegevens bevatten vaak een audit trail2) waarin staat welke gegevens door welke instantie zijn ingezien en/of gedeeld aan derden, zoals verzekeraars of apothekers. Dit audit trail moet online inzichtelijk worden voor de eigenaar van de data (de burger). De metadata in de audit trail zijn privacygevoelig en moeten net zoals medische gegevens als bijzonder persoonsgegevens aangemerkt worden. Systemen die deze data verwerken en inzichtelijk maken voor de burger moeten deze data beschermen met dienovereenkomstige beveiligingsmaatregelen. Om dit te kunnen garanderen en toetsen moeten deze systemen gebouwd zijn met open source software en ontwikkeld met privacy en security by design.
  
-Wanneer een arts een medicijn voorschrijft is dat, alléén met expliciete geïnformeerde toestemming van de patiënt, ook zichtbaar voor de partij die het medicijn verstrekt. Door deze elektronische afstemming kan medicijn distributie ​efficiënter worden ingericht dan via buurtapothekers waar je persoonlijk naar toe moet om medicijnen op te halen.+Wanneer een arts een medicijn voorschrijft is dat, alléén met expliciete geïnformeerde toestemming van de patiënt, ook zichtbaar voor de partij die het medicijn verstrekt. Door deze elektronische afstemming kan medicijndistributie ​efficiënter worden ingericht dan via buurtapothekers waar je persoonlijk naar toe moet om medicijnen op te halen.
  
-Het onderbrengen van zorg bij gemeenten brengt een aantal ongewenste zaken met zich mee. Gemeenten zijn zelf gegevens van patiënten gaan vastleggen zoals 'heeft deze patiënt schulden?'​ Gemeenten en verzekeraars mogen geen eisen stellen aan de toewijzing van zorg en hulp aan patiënten. Ze mogen dus ook geen patiënt gegevens ​bijhouden. Deze verzamelde gegevens moeten worden vernietigd.+Het onderbrengen van zorg bij gemeenten brengt een aantal ongewenste zaken met zich mee. Gemeenten zijn zelf gegevens van patiënten gaan vastleggen zoals 'heeft deze patiënt schulden?'​ Gemeenten en verzekeraars mogen geen eisen stellen aan de toewijzing van zorg en hulp aan patiënten. Ze mogen dus ook geen patiëntgegevens ​bijhouden. Deze verzamelde gegevens moeten worden vernietigd.
  
 Een zorgverzekeraar moet binnen 1 maand na de einddatum van een contract alle lopende medische behandelingen financieel afhandelen, daarna mag een zorgverzekeraar geen inzicht meer krijgen in medische dossiers. Daarnaast moet een zorgverzekeraar binnen 3 maanden na de einddatum van het contract alle persoonlijke medische gegevens van hun cliënt verwijderen (met uitzondering van niet herleidbare transactiedata) Een zorgverzekeraar moet binnen 1 maand na de einddatum van een contract alle lopende medische behandelingen financieel afhandelen, daarna mag een zorgverzekeraar geen inzicht meer krijgen in medische dossiers. Daarnaast moet een zorgverzekeraar binnen 3 maanden na de einddatum van het contract alle persoonlijke medische gegevens van hun cliënt verwijderen (met uitzondering van niet herleidbare transactiedata)
Regel 120: Regel 120:
 ===== Regiofinanciering ===== ===== Regiofinanciering =====
  
-Het verzekeringsstelsel in de zorg heeft niet geleid tot marktwerking. Vier grote verzekeraars maken de dienst uit. Ondanks dat dit op lange termijn tot kostenbesparingen kan leiden, wordt er door een gebrek aan financiële prikkels weinig aandacht besteed aan preventie. Er zijn onvoldoende prikkels Momenteel wordt er in het buitenland succesvol geëxperimenteerd met regiobudgettering. De Piratenpartij wil naar aanleiding van dit succes ook regiobudgettering invoeren in Nederland. Het inrichten van een nationaal zorgfonds is daartoe een eerste stap. Als dit op macro-, meso- en micro-niveau goed wordt georganiseerd kan dit een aanzienlijke kostenbesparing geven; tot 10%. Bovendien kan vanuit deze structuur een actief preventiebeleid gevoerd worden op basis van heldere duidelijke en eerlijke voorlichting.+Het verzekeringsstelsel in de zorg heeft niet geleid tot marktwerking. Vier grote verzekeraars maken de dienst uit. Ondanks dat dit op lange termijn tot kostenbesparingen kan leiden, wordt er door een gebrek aan financiële prikkels weinig aandacht besteed aan preventie. Er zijn onvoldoende prikkelsMomenteel wordt er in het buitenland succesvol geëxperimenteerd met regiobudgettering. De Piratenpartij wil naar aanleiding van dit succes ook regiobudgettering invoeren in Nederland. Het inrichten van een nationaal zorgfonds is daartoe een eerste stap. Als dit op macro-, meso- en micro-niveau goed wordt georganiseerd kan dit een aanzienlijke kostenbesparing geven; tot 10%. Bovendien kan vanuit deze structuur een actief preventiebeleid gevoerd worden op basis van heldere duidelijke en eerlijke voorlichting.
  
 ===== Bloeddonatie door homoseksuelen ===== ===== Bloeddonatie door homoseksuelen =====
Regel 165: Regel 165:
 ===== Toetsing en lessen ===== ===== Toetsing en lessen =====
  
-Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee hele verschillende zaken. Het volgen van lessen moet niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen. Lessen dienen niet als aanwezigheidscontrole. Het moet daarom mogelijk zijn om tegen gereduceerd collegegeld examen te doen zonder lessen te volgen(extraneus).+Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee hele verschillende zaken. Het volgen van lessen moet niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen. Lessen dienen niet als aanwezigheidscontrole. Het moet daarom mogelijk zijn om tegen gereduceerd collegegeld examen te doen zonder lessen te volgen (extraneus).
  
 ===== Leerplicht - geen schoolplicht ===== ===== Leerplicht - geen schoolplicht =====
Regel 219: Regel 219:
 Door alle wetenschappelijke artikelen open en in een open formaat te publiceren wordt kennis gemakkelijker gedeeld en wint het aan waarde. Door de ruwe data ook te publiceren, kunnen wetenschappelijke artikelen beter gecontroleerd worden. Bovendien kan data ook voor ander onderzoek worden ingezet. Door alle wetenschappelijke artikelen open en in een open formaat te publiceren wordt kennis gemakkelijker gedeeld en wint het aan waarde. Door de ruwe data ook te publiceren, kunnen wetenschappelijke artikelen beter gecontroleerd worden. Bovendien kan data ook voor ander onderzoek worden ingezet.
  
-Alleen als wetenschap transparant wordt beoefend ​-en verifieerbaar objectieve informatie oplevert ​heeft het toegevoegde waarde voor onze samenleving. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het gebruik van wetenschap voor Evidence Based Policies(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Evidence-based_policy|Evidence-based policy]])) ; dit principe kan de kwaliteit van de politieke besluitvorming enorm verbeteren.+Alleen als wetenschap transparant wordt beoefend en verifieerbaar objectieve informatie oplevert heeft het toegevoegde waarde voor onze samenleving. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het gebruik van wetenschap voor Evidence Based Policies(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Evidence-based_policy|Evidence-based policy]])) ; dit principe kan de kwaliteit van de politieke besluitvorming enorm verbeteren.
  
-Als het bedrijfsleven wetenschappelijk onderzoek (mede) financiert, is er soms hoge druk om met indrukwekkende resultaten te komen. Wetenschappelijk onderzoek wordt ook afgerekend op het aantal publicaties en citaties daarvan. Dat verhoogt de druk om resultaten nog meer. Methodieken gebruikte toetsen van wetenschappelijk onderzoek dienen openbaar te zijn. Dit voorkomt dat wetenschappers (al dan niet onder druk van financiers) statistische trucs gebruiken om een studie toch significant te laten uitpakken.+Als het bedrijfsleven wetenschappelijk onderzoek (mede) financiert, is er soms hoge druk om met indrukwekkende resultaten te komen. Wetenschappelijk onderzoek wordt ook afgerekend op het aantal publicaties en citaties daarvan. Dat verhoogt de druk om resultaten ​te leveren ​nog meer. Methodieken ​en gebruikte toetsen van wetenschappelijk onderzoek dienen openbaar te zijn. Dit voorkomt dat wetenschappers (al dan niet onder druk van financiers) statistische trucs gebruiken om een studie toch significant te laten uitpakken.
  
 Om de transparantie van wetenschappelijk onderzoek te vergroten dienen de resultaten van //​alle// ​ uitgevoerde studies te worden gepubliceerd. Dit betekent dat //​ook// ​ studies die //​geen// ​ significante resultaten opleveren gepubliceerd worden. Om de transparantie van wetenschappelijk onderzoek te vergroten dienen de resultaten van //​alle// ​ uitgevoerde studies te worden gepubliceerd. Dit betekent dat //​ook// ​ studies die //​geen// ​ significante resultaten opleveren gepubliceerd worden.
Regel 237: Regel 237:
 ===== Automatisch vervoer ===== ===== Automatisch vervoer =====
  
-Het gebruik van auto's zal in de toekomst afnemen. Zelfrijdende auto's zullen in “treintjes” gaan rijden waardoor er in de toekomst veel meer auto’s op dezelfde weg passen. Wij anticiperen hierop door geen nieuwe snelwegen aan te leggen. Wegen verbreden we alleen als dit zich op korte termijn al terug te verdienen valt. De regio krijgt dan een natuur- en milieucompensatie.+Het gebruik van auto's zal in de toekomst afnemen. Zelfrijdende auto's zullen in “treintjes” gaan rijden waardoor er in de toekomst veel meer auto’s op dezelfde weg passen. Wij anticiperen hierop door geen nieuwe snelwegen aan te leggen. Wegen verbreden we alleen als dit op korte termijn al terug te verdienen valt. De regio krijgt dan een natuur- en milieucompensatie.
  
 Er moeten meer oplaadpunten voor elektrische auto's komen. Er moeten meer oplaadpunten voor elektrische auto's komen.
Regel 260: Regel 260:
 De Piratenpartij zet zich in voor een einde aan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de bedrijven en staten die deze brandstoffen controleren. Wij willen investeren in een lokale, veerkrachtige maatschappij. De Piratenpartij zet zich in voor een einde aan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de bedrijven en staten die deze brandstoffen controleren. Wij willen investeren in een lokale, veerkrachtige maatschappij.
  
-Veerkracht is de capaciteit van de samenleving om ‘verstoringen’ op te vangen, zonder dat het ineenstort of ingrijpend ​veranderd. De veerkracht van Nederland moet vergroot worden door te investeren in de zelfredzaamheid van burgers.+Veerkracht is de capaciteit van de samenleving om ‘verstoringen’ op te vangen, zonder dat het ineenstort of ingrijpend ​verandert. De veerkracht van Nederland moet vergroot worden door te investeren in de zelfredzaamheid van burgers.
  
 We moeten zuiniger en efficiënter omgaan met energie. Energie en voedsel kan zo veel mogelijk lokaal geproduceerd worden. Door te kiezen voor kleinschalige oplossingen werken we richting een veerkrachtige samenleving. Tevens bevordert dit onze (energie-)onafhankelijkheid,​ voedselzekerheid en leefbaarheid. We moeten zuiniger en efficiënter omgaan met energie. Energie en voedsel kan zo veel mogelijk lokaal geproduceerd worden. Door te kiezen voor kleinschalige oplossingen werken we richting een veerkrachtige samenleving. Tevens bevordert dit onze (energie-)onafhankelijkheid,​ voedselzekerheid en leefbaarheid.
Regel 300: Regel 300:
   * er is altijd een kans op een grootschalig kernongeluk;​   * er is altijd een kans op een grootschalig kernongeluk;​
   * splijtstof kan mogelijk gebruikt worden voor nucleaire wapens;   * splijtstof kan mogelijk gebruikt worden voor nucleaire wapens;
-  * ook Uranium ​is een eindige, niet duurzame brandstof.+  * ook uranium ​is een eindige, niet duurzame brandstof.
  
-Het is echter goed mogelijk dat in de toekomst een vorm van kernenergie wordt ontwikkeld waarbij deze nadelen niet optreden. Bijvoorbeeld met een Thorium ​reactor of met kernfusie. De Piratenpartij is daarom niet dogmatisch tegen alle vormen van kernenergie en wil onderzoeken naar kernenergie die er op gericht zijn deze problemen op te lossen steunen.”+Het is echter goed mogelijk dat in de toekomst een vorm van kernenergie wordt ontwikkeld waarbij deze nadelen niet optreden. Bijvoorbeeld met een thorium ​reactor of met kernfusie. De Piratenpartij is daarom niet dogmatisch tegen alle vormen van kernenergie en wil onderzoeken naar kernenergie die er op gericht zijn deze problemen op te lossen steunen.”
  
 ===== Voedselvoorziening ===== ===== Voedselvoorziening =====
Regel 329: Regel 329:
 ====== Ministerie van Digitale Infrastructuur ====== ====== Ministerie van Digitale Infrastructuur ======
  
-Anno 2016 is digitale infrastructuur een overal aanwezig onderdeel geworden van onze samenleving,​ maar de inrichting van ons landsbestuur loopt hierop achter. Dit heeft dure en mislukte ICT projecten tot gevolg gehad. Op lange termijn leidt dit tot een afbreuk van onze Nationale ​veiligheid, economische belangen en digitale burgerrechten. Daarom waakt een Ministerie van digitale infrastructuur over veiligheid en vrijheid die we ook in de analoge maatschappij genieten.+Anno 2016 is digitale infrastructuur een overal aanwezig onderdeel geworden van onze samenleving,​ maar de inrichting van ons landsbestuur loopt hierop achter. Dit heeft dure en mislukte ICT projecten tot gevolg gehad. Op lange termijn leidt dit tot een afbreuk van onze nationale ​veiligheid, economische belangen en digitale burgerrechten. Daarom waakt een Ministerie van digitale infrastructuur over veiligheid en vrijheid die we ook in de analoge maatschappij genieten.
  
 De minister wordt verantwoordelijk voor de technische en organisatorische randvoorwaarden van de ontwikkeling,​ aanschaf en inzet van ICT in de rest van de overheid. Bovendien kan hij kaders afdwingen aan andere ministeries. Het Ministerie fungeert als kennispartner van andere overheden en maakt haar expertise centraal beschikbaar en herbruikbaar. Dit voorkomt dat de publieke sector steeds opnieuw expertise extern in moet kopen, voorkomt hoge kosten en bespaart de belastingbetaler geld. De minister wordt verantwoordelijk voor de technische en organisatorische randvoorwaarden van de ontwikkeling,​ aanschaf en inzet van ICT in de rest van de overheid. Bovendien kan hij kaders afdwingen aan andere ministeries. Het Ministerie fungeert als kennispartner van andere overheden en maakt haar expertise centraal beschikbaar en herbruikbaar. Dit voorkomt dat de publieke sector steeds opnieuw expertise extern in moet kopen, voorkomt hoge kosten en bespaart de belastingbetaler geld.
  
-**Oplossing:​** ​ Het ministerie centraliseert kennis, standaarden en inkoop-strategie van de overheid. Door actief in te zetten op opensource ​en open standaarden verplicht te stellen, wordt een grotere diversiteit van systemen bevorderd. Dit maakt grotere technologische diversiteit mogelijk en versterkt daardoor de technische weerbaarheid tegen digitale aanvallen met economische of politieke motieven.+**Oplossing:​** ​ Het ministerie centraliseert kennis, standaarden en inkoop-strategie van de overheid. Door actief in te zetten op open source ​en open standaarden verplicht te stellen, wordt een grotere diversiteit van systemen bevorderd. Dit maakt grotere technologische diversiteit mogelijk en versterkt daardoor de technische weerbaarheid tegen digitale aanvallen met economische of politieke motieven.
  
 ===== Staatssecretaris Gegevensbescherming ===== ===== Staatssecretaris Gegevensbescherming =====
Regel 345: Regel 345:
   * Waarborgen van netneutraliteit en encryptie mogelijkheden;​   * Waarborgen van netneutraliteit en encryptie mogelijkheden;​
   * Bewaken van beschikbaarheid,​ integriteit en vertrouwelijkheid van de digitale infrastructuur;​   * Bewaken van beschikbaarheid,​ integriteit en vertrouwelijkheid van de digitale infrastructuur;​
-  * Maakt IT-onderwijs gebaseerd op inzicht i.p.v. producten zodat burgers zelfstandig en capabel worden en inzicht ​te hebben op de wijze waarop IT invloed heeft op hun leven (dit zolang het Min OC&W hier haar eigen rol niet oppakt);+  * Maakt IT-onderwijs gebaseerd op inzicht i.p.v. producten zodat burgers zelfstandig en capabel worden en inzicht hebben op de wijze waarop IT invloed heeft op hun leven (dit zolang het Min OC&W hier haar eigen rol niet oppakt);
   * Toezien op en bewaken van ontwikkelen regelgeving omtrent data van en tussen de burger, overheid, semi-overheden en het bedrijfsleven;​   * Toezien op en bewaken van ontwikkelen regelgeving omtrent data van en tussen de burger, overheid, semi-overheden en het bedrijfsleven;​
       * alleen strikt noodzakelijke data over burgers mag worden vastgelegd (dataminimalisatie);​       * alleen strikt noodzakelijke data over burgers mag worden vastgelegd (dataminimalisatie);​
Regel 364: Regel 364:
 Cyberpesten en het zogenaamd “doxxen” van burgers, is een reëel probleem wat ernstige gevolgen kan hebben in het leven van medemensen. Het is de taak van de politie om aangiftes serieus te nemen en op aangiftes voor cyberpesten,​ stalking en doxxen streng te handhaven. Cyberpesten en het zogenaamd “doxxen” van burgers, is een reëel probleem wat ernstige gevolgen kan hebben in het leven van medemensen. Het is de taak van de politie om aangiftes serieus te nemen en op aangiftes voor cyberpesten,​ stalking en doxxen streng te handhaven.
  
-=== Gebrek aan kennis / iPad scholen ===+=== Gebrek aan kennis / iPad-scholen ===
  
 Kinderen opvoeden als consumenten van technologie,​ zorgt op de lange termijn voor grote maatschappelijke problemen. De overheid is verantwoordelijk voor goede scholing, 'IPad scholen'​ dragen hier niet aan bij omdat kinderen niet leren technologie echt te begrijpen. Programmeerlessen wel, en die moeten dan ook ten volste gestimuleerd worden. Kinderen opvoeden als consumenten van technologie,​ zorgt op de lange termijn voor grote maatschappelijke problemen. De overheid is verantwoordelijk voor goede scholing, 'IPad scholen'​ dragen hier niet aan bij omdat kinderen niet leren technologie echt te begrijpen. Programmeerlessen wel, en die moeten dan ook ten volste gestimuleerd worden.
Regel 370: Regel 370:
 === Big data en datahongerige bedrijven === === Big data en datahongerige bedrijven ===
  
-De overheid heeft als taak er voor te zorgen dat de machtsbalans tussen(internationale) bedrijven en burger zuiver gehouden wordt. Zonder een overheid die de burger beschermt tegen corporatisme,​ is zij in feite nutteloos. Op dit moment probeert menig bedrijf een slaatje te slaan uit de data die nietsvermoedende consumenten genereren. Het is de taak van de overheid om hier grenzen aan te stellen en zowel nationaal als internationaal naleving van deze maatschappelijke kaders af te dwingen.+De overheid heeft als taak er voor te zorgen dat de machtsbalans tussen (internationale) bedrijven en burger zuiver gehouden wordt. Zonder een overheid die de burger beschermt tegen corporatisme,​ is zij in feite nutteloos. Op dit moment probeert menig bedrijf een slaatje te slaan uit de data die nietsvermoedende consumenten genereren. Het is de taak van de overheid om hier grenzen aan te stellen en zowel nationaal als internationaal naleving van deze maatschappelijke kaders af te dwingen.
  
-=== Gemakzucht/ afhankelijkheid ===+=== Gemakzucht / afhankelijkheid ===
  
 Het internet en technologische vooruitgang brengt een hoop gemak en snelheid met zich mee. Dit is uiteraard leuk en handig, maar in een wereld waar big-data geld waard is, staat gebruiksgemak op gespannen voet met burgerrechten als privacy en vrijheid van informatie. Snelheid en gemak zijn geen redenen om essentiële burgerrechten in de uitverkoop te doen, ze sluiten elkaar ook niet uit. Op alle vlakken moeten alle partijen in de maatschappij zich inzetten voor en meebouwen aan een digitale maatschappij die mensenrechten in acht neemt. Het internet en technologische vooruitgang brengt een hoop gemak en snelheid met zich mee. Dit is uiteraard leuk en handig, maar in een wereld waar big-data geld waard is, staat gebruiksgemak op gespannen voet met burgerrechten als privacy en vrijheid van informatie. Snelheid en gemak zijn geen redenen om essentiële burgerrechten in de uitverkoop te doen, ze sluiten elkaar ook niet uit. Op alle vlakken moeten alle partijen in de maatschappij zich inzetten voor en meebouwen aan een digitale maatschappij die mensenrechten in acht neemt.
Regel 382: Regel 382:
 === Overheidscensuur === === Overheidscensuur ===
  
-De overheid heeft op geen moment het recht om censuur te plegen op informatievoorziening in onze vrije maatschappij. Wettelijke kaders op misdrijven zijn er reeds en hoeven niet voor online kanalen aanvullend te worden gedefinieerd. Wettelijke kaders tegen bijvoorbeeld terrorisme en kindermisbruik zijn er al ruimschoots,​ er is daarom geen reden om een vrije informatie maatschappij ​te vernietigen. Daar waar opsporing tekort schiet, zijn de verbeteringen nodig.+De overheid heeft op geen moment het recht om censuur te plegen op informatievoorziening in onze vrije maatschappij. Wettelijke kaders op misdrijven zijn er reeds en hoeven niet voor online kanalen aanvullend te worden gedefinieerd. Wettelijke kaders tegen bijvoorbeeld terrorisme en kindermisbruik zijn er al ruimschoots,​ er is daarom geen reden om een vrije informatiemaatschappij ​te vernietigen. Daar waar opsporing tekort schiet, zijn de verbeteringen nodig.
  
 ==== Ondernemers ==== ==== Ondernemers ====
  
 === Veiligheid zzp'​ers === === Veiligheid zzp'​ers ===
- 
 Op dit moment is de privacy van zzp'​ers niet gewaarborgd. Op deze manier wordt de veiligheid van dappere ondernemers te grabbel gegooid door overheidspartijen. Op dit moment is de privacy van zzp'​ers niet gewaarborgd. Op deze manier wordt de veiligheid van dappere ondernemers te grabbel gegooid door overheidspartijen.
  
-Afhankelijkheid Facebook ​etc Op geen moment mag de overheid afhankelijkheid van (buitenlandse) bedrijven aanmoedigen. De Nederlandse overheid zou zich volledig moeten inzetten op het stimuleren van Nederlandse alternatieven. Dit om onafhankelijkheid en lokale economie te stimuleren.+=== Afhankelijkheid Facebook ​=== 
 +Op geen moment mag de overheid afhankelijkheid van (buitenlandse) bedrijven aanmoedigen. De Nederlandse overheid zou zich volledig moeten inzetten op het stimuleren van Nederlandse alternatieven. Dit om onafhankelijkheid en lokale economie te stimuleren.
  
 === Gratis wifi / dataverzameling klanten === === Gratis wifi / dataverzameling klanten ===
  
-De bewustwording onder midden en klein bedrijf over privacy en datamisbruik schiet ernstig tekort. Er zal moeten worden ingezet bij bedrijven om de gevoeligheden van klantendata serieus te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van klantendata,​ of het uitbesteden van diensten zoals gratis wifi, wat data oplevert waar andere (buitenlandse) commerciële partijen dan weer gebruik van kunnen maken.+De bewustwording onder middenen klein bedrijf over privacy en datamisbruik schiet ernstig tekort. Er zal moeten worden ingezet bij bedrijven om de gevoeligheden van klantendata serieus te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van klantendata,​ of het uitbesteden van diensten zoals gratis wifi, wat data oplevert waar andere (buitenlandse) commerciële partijen dan weer gebruik van kunnen maken.
  
 De overheid en overheids-gesponsorde voorzieningen als de politie, mogen onder geen beding buitenlandse commerciële platformen als WhatsApp promoten voor hun preventieve taken of onder het mom van nationale of lokale veiligheid. Er dient besef te zijn bij wetshandhavers dat deze platformen er niet op gericht zijn om de burger te beschermen, maar om deze of diens digitale schaduw te exploiteren De overheid en overheids-gesponsorde voorzieningen als de politie, mogen onder geen beding buitenlandse commerciële platformen als WhatsApp promoten voor hun preventieve taken of onder het mom van nationale of lokale veiligheid. Er dient besef te zijn bij wetshandhavers dat deze platformen er niet op gericht zijn om de burger te beschermen, maar om deze of diens digitale schaduw te exploiteren
Regel 408: Regel 408:
 ==== Overheid ==== ==== Overheid ====
  
-Belangenverstrengeling overheid en bedrijven De vrije markten de overheid hebben ieder een eigen rol in de digitale maatschappij. Er mag geen belangenverstrengeling plaatsvinden.+=== Belangenverstrengeling overheid en bedrijven ​=== 
 +De vrije markt en de overheid hebben ieder een eigen rol in de digitale maatschappij. Er mag geen belangenverstrengeling plaatsvinden.
  
 === Gebrek aan verantwoording === === Gebrek aan verantwoording ===
  
-Op het moment dat toch blijkt dat door de overheid ​er gehandeld wordt vanuit commercieel belang in plaats van het grotere goed voor de maatschappij en de burger als individu, dienen hier consequenties aan verbonden te zijn.+Op het moment dat toch blijkt dat er door de overheid gehandeld wordt vanuit commercieel belang in plaats van het grotere goed voor de maatschappij en de burger als individu, dienen hier consequenties aan verbonden te zijn.
  
 === Verplaatsing geopolitieke conflicten online === === Verplaatsing geopolitieke conflicten online ===
  
-Politiek verplaatst zich steeds meer online. Dit kan je zien aan zogenaamde “oorlogen” betreft informatievoorziening,​ aan het openbaar maken van gevoelige overheidsdocumentenen aan het aanvallen van vitale infrastructuur van andere landen. Nederland kan alleen verdedigd worden door middel van goede opleiding ​betreft ​digitale veiligheid. Momenteel lopen wij ernstig achter in vergelijking met de rest van de wereld.+Politiek verplaatst zich steeds meer online. Dit kun je zien aan zogenaamde “oorlogen” betreft informatievoorziening,​ aan het openbaar maken van gevoelige overheidsdocumenten en aan het aanvallen van vitale infrastructuur van andere landen. Nederland kan alleen verdedigd worden door middel van goede opleiding ​betreffende ​digitale veiligheid. Momenteel lopen wij ernstig achter in vergelijking met de rest van de wereld.
  
-=== De Overheid ​& IT onderwijs ===+=== De overheid ​& IT onderwijs ===
  
-Publiek vastgesteld,​ verplicht en toetsbaar onderwijs dat haar burgers de kennis en attitude meegeeft om de 21ste eeuw te kunnen navigeren. Om systemen en de consequenties ervan te begrijpen, om kritische ​en zelfstandige burger te kunnen zijn en waar nodig, tegenmacht te organiseren tegen bedrijven en de overheid als die mensenrechten met voeten treden.+Publiek vastgesteld,​ verplicht en toetsbaar onderwijs dat haar burgers de kennis en attitude meegeeft om de 21ste eeuw te kunnen navigeren. Om systemen en de consequenties ervan te begrijpen, om een kritisch ​en zelfstandige burger te kunnen zijn en waar nodig, tegenmacht te organiseren tegen bedrijven en de overheid als die mensenrechten met voeten treden.
  
 ==== Ethisch hacken ==== ==== Ethisch hacken ====
Regel 428: Regel 429:
 ====== Economie, financiën en banken ====== ====== Economie, financiën en banken ======
  
-Economische activiteit is belangrijk, maar niet ten koste van alles. Groei wordt meestal enkel gemeten in termen van geld dat uitgegeven wordt (het BBP). Dat is in de praktijk ​wat heel anders dan hoe goed het met de samenleving gaat. Als troep wordt gemaakt en het weer opgeruimd moet worden, draagt dit bij aan het BBP. Vrijwilligerswerk telt daarentegen weer niet mee voor het BBP; je vraagt er immers geen geld voor. Economisch beleid zou uiteindelijk gericht moeten zijn op het vergroten van welzijn.+Economische activiteit is belangrijk, maar niet ten koste van alles. Groei wordt meestal enkel gemeten in termen van geld dat uitgegeven wordt (het BBP). Dat is in de praktijk heel wat anders dan hoe goed het met de samenleving gaat. Als troep wordt gemaakt en het weer opgeruimd moet worden, draagt dit bij aan het BBP. Vrijwilligerswerk telt daarentegen weer niet mee voor het BBP; je vraagt er immers geen geld voor. Economisch beleid zou uiteindelijk gericht moeten zijn op het vergroten van welzijn.
  
 ===== Monetair beleid en de euro ===== ===== Monetair beleid en de euro =====
Regel 446: Regel 447:
 ==== Too big to fail voorkomen ==== ==== Too big to fail voorkomen ====
  
-Banken hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Commerciële banken mogen echter niet leidend zijn in onze democratische besluitvorming. Het mag niet zo zijn dat een eventueel faillissement van een bank onze samenleving ontwricht. Doordat banken 'too big to fail' zijn kunnen ze de samenleving chanteren. Dit heeft geleid tot een instabiele financiële sector. Voor marktwerking is het belangrijk dat partijen die niet goed functioneren kunnen worden vervangen door concurrenten. Banken dienen zich daarom op te splitsen tot onderdelen, die zonder maatschappij- ontwrichtende gevolgen failliet kunnen gaan.+Banken hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Commerciële banken mogen echter niet leidend zijn in onze democratische besluitvorming. Het mag niet zo zijn dat een eventueel faillissement van een bank onze samenleving ontwricht. Doordat banken 'too big to fail' zijn kunnen ze de samenleving chanteren. Dit heeft geleid tot een instabiele financiële sector. Voor marktwerking is het belangrijk dat partijen die niet goed functioneren kunnen worden vervangen door concurrenten. Banken dienen zich daarom op te splitsen tot onderdelen, die zonder maatschappij-ontwrichtende gevolgen failliet kunnen gaan.
  
 ==== Functie van banken splitsen ==== ==== Functie van banken splitsen ====
Regel 452: Regel 453:
 Een bank in ons huidige systeem heeft twee functies: kredietverstrekking en betalingsverkeer. De Piratenpartij wil het betalingsverkeer loskoppelen van de kredietfunctie van banken. Dit zal leiden tot een stabielere financiële sector. Een bank in ons huidige systeem heeft twee functies: kredietverstrekking en betalingsverkeer. De Piratenpartij wil het betalingsverkeer loskoppelen van de kredietfunctie van banken. Dit zal leiden tot een stabielere financiële sector.
  
-De Piratenpartij stelt voor een pure betaalbank op te richten. Deze 'full reserve'​ nutsbank faciliteert uitsluitend betalingsverkeer en verstrekt geen krediet. Betaalgegevens zijn dan niet meer in beheer bij private partijen. Betaalgegevens zijn immers ​privé gegevens ​en dus geen verhandelbaar product. De markt kan “apps” en andere gebruiksfuncties voor betalingen ontwikkelen en aanbieden als schil bovenop de nutsbank. Omdat de nutsbank geen geld investeert, neemt het geen financiële risico'​s. Daarom hoeft deze niet mee te betalen aan het depositogarantiestelsel,​ waarin banken garant staan voor elkaar.+De Piratenpartij stelt voor een pure betaalbank op te richten. Deze 'full reserve'​ nutsbank faciliteert uitsluitend betalingsverkeer en verstrekt geen krediet. Betaalgegevens zijn dan niet meer in beheer bij private partijen. Betaalgegevens zijn immers ​privégegevens ​en dus geen verhandelbaar product. De markt kan “apps” en andere gebruiksfuncties voor betalingen ontwikkelen en aanbieden als schil bovenop de nutsbank. Omdat de nutsbank geen geld investeert, neemt het geen financiële risico'​s. Daarom hoeft deze niet mee te betalen aan het depositogarantiestelsel,​ waarin banken garant staan voor elkaar.
  
 Private investeringsbanken kunnen geld voor klanten investeren via spaarrekeningen en beleggingsfondsen en verlenen krediet, maar bieden geen betaalfunctie. Private investeringsbanken kunnen geld voor klanten investeren via spaarrekeningen en beleggingsfondsen en verlenen krediet, maar bieden geen betaalfunctie.
Regel 480: Regel 481:
   * Grote bedrijven worden strenger gereguleerd om te voorkomen dat zij onze rechten schenden.   * Grote bedrijven worden strenger gereguleerd om te voorkomen dat zij onze rechten schenden.
   * Er wordt meer vrijheid en kansen geboden aan MKB en zzp'​ers.   * Er wordt meer vrijheid en kansen geboden aan MKB en zzp'​ers.
-  * Wetgeving moet ook uitvoerbaar en betaalbaar zijn voor bedrijven met maar of twee man personeel.+  * Wetgeving moet ook uitvoerbaar en betaalbaar zijn voor bedrijven met maar één of twee man personeel.
  
 ===== Zzp'​ers meer vrijheid geven en bureaucratie verminderen ===== ===== Zzp'​ers meer vrijheid geven en bureaucratie verminderen =====
Regel 520: Regel 521:
 ===== Hypotheekrenteaftrek ===== ===== Hypotheekrenteaftrek =====
  
-De hypotheekrenteaftrek (HRA) heeft kunstmatig de huizenprijzen verhoogd. Door dit financiële voordeel voor huiseigenaren,​ konden huizenkopers een duurder huis kopen, en steeg als gevolg de huizenprijs. Het is bovendien een verkapte subsidie aan banken, aangezien de overheid hiermee één van hun belangrijkste producten subsidieert). Verder is het in feite een '​subsidie'​ voor particuliere schuld, die ook nog eens grotendeels bij de grootste inkomens (met de duurste huizen) terecht ​komen.+De hypotheekrenteaftrek (HRA) heeft kunstmatig de huizenprijzen verhoogd. Door dit financiële voordeel voor huiseigenaren,​ konden huizenkopers een duurder huis kopen, en steeg als gevolg de huizenprijs. Het is bovendien een verkapte subsidie aan banken, aangezien de overheid hiermee één van hun belangrijkste producten subsidieert. Verder is het in feite een '​subsidie'​ voor particuliere schuld, die ook nog eens grotendeels bij de grootste inkomens (met de duurste huizen) terecht ​komt.
  
 De Piratenpartij wil daarom: De Piratenpartij wil daarom:
Regel 572: Regel 573:
   * Nieuwe, transparante onderhandelingen worden gestart. Deze hebben als uitgangspunt eerlijke handel, bescherming van mens en milieu, burgerrechten en vrije informatie.   * Nieuwe, transparante onderhandelingen worden gestart. Deze hebben als uitgangspunt eerlijke handel, bescherming van mens en milieu, burgerrechten en vrije informatie.
   * Burgers dienen vanaf het begin betrokken te worden bij de onderhandelingen via E-democracy en burgertoppen.   * Burgers dienen vanaf het begin betrokken te worden bij de onderhandelingen via E-democracy en burgertoppen.
-  * Alle(handels)verdragen dienen door de bevolking gesteund te worden via een referendum, //​voordat// ​ Nederland iets ondertekent.+  * Alle (handels)verdragen dienen door de bevolking gesteund te worden via een referendum, //​voordat// ​ Nederland iets ondertekent.
  
 ===== Defensie ===== ===== Defensie =====
thema.txt · Laatst gewijzigd: 2017/02/02 10:53 door Azonata