Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


thema

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
thema [2016/10/16 18:41]
Azonata aangemaakt
thema [2017/02/02 10:53]
Azonata
Regel 1: Regel 1:
 ====== Justitie ====== ====== Justitie ======
 +
 Politie en Justitie hebben een hele belangrijke publieke taak: ze handhaven de openbare orde in onze samenleving. De Piratenpartij wil het justitieel apparaat verbeteren zonder afbreuk te doen aan de persoonlijke vrijheid van burgers. Ons belangrijkste instrument is een onmiddellijk einde aan de 'war on drugs'​. Er wordt dan direct veel capaciteit vrijgemaakt bij politie, justitie, rechtbank en gevangeniswezen. Politie en Justitie hebben een hele belangrijke publieke taak: ze handhaven de openbare orde in onze samenleving. De Piratenpartij wil het justitieel apparaat verbeteren zonder afbreuk te doen aan de persoonlijke vrijheid van burgers. Ons belangrijkste instrument is een onmiddellijk einde aan de 'war on drugs'​. Er wordt dan direct veel capaciteit vrijgemaakt bij politie, justitie, rechtbank en gevangeniswezen.
  
 ===== Scheiding van Veiligheid en Justitie: Politie moet terug naar BiZa ===== ===== Scheiding van Veiligheid en Justitie: Politie moet terug naar BiZa =====
 +
 Het toevoegen van politie aan het ministerie Veiligheid en Justitie heeft de nodige problemen veroorzaakt. In geen van onze buurlanden kent men een ministerie waar rechtspraak,​ openbare orde en veiligheid onder één dak zijn gebracht. In een sterke rechtsstaat hoort de rechterlijke macht onafhankelijk te zijn. Ook de financiering van de rechterlijke macht dient onafhankelijk en stabiel te zijn.Zonder een solide rechterlijke macht is er ook geen daadwerkelijke veiligheid mogelijk. Het toevoegen van politie aan het ministerie Veiligheid en Justitie heeft de nodige problemen veroorzaakt. In geen van onze buurlanden kent men een ministerie waar rechtspraak,​ openbare orde en veiligheid onder één dak zijn gebracht. In een sterke rechtsstaat hoort de rechterlijke macht onafhankelijk te zijn. Ook de financiering van de rechterlijke macht dient onafhankelijk en stabiel te zijn.Zonder een solide rechterlijke macht is er ook geen daadwerkelijke veiligheid mogelijk.
  
Regel 8: Regel 10:
  
 ===== Meer recherche, betere opsporing ===== ===== Meer recherche, betere opsporing =====
 +
 De pakkans van criminelen is lager in Nederland dan in omringende landen. Om de pakkans te vergroten moet er meer in recherche worden geïnvesteerd. Meer agenten moeten worden omgeschoold naar recherche. Administratieve taken moeten fors worden teruggedrongen om bureaucratie te verminderen. Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen 'blauw op straat'​ en recherchewerk. Het verbeteren van de opsporing begint met het verbeteren van de aangifte. Het opnemen van aangiftes moet een specialisatie worden. De pakkans van criminelen is lager in Nederland dan in omringende landen. Om de pakkans te vergroten moet er meer in recherche worden geïnvesteerd. Meer agenten moeten worden omgeschoold naar recherche. Administratieve taken moeten fors worden teruggedrongen om bureaucratie te verminderen. Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen 'blauw op straat'​ en recherchewerk. Het verbeteren van de opsporing begint met het verbeteren van de aangifte. Het opnemen van aangiftes moet een specialisatie worden.
  
 ===== Aanpak fiscale sluiproutes ===== ===== Aanpak fiscale sluiproutes =====
 +
 Er moet meer geïnvesteerd worden in de fiscale recherche. Er moeten meer forensische accountants worden opgeleid.Er is een grootschalige hoeveelheid "zwart geld" in diverse belastingparadijzen verstopt door vermogende bedrijven, fondsen en particulieren. Het gaat echt om //duizenden miljarden euro’s. //Deze belastingfraude schaadt ons allemaal. Daarom moeten fiscale sluiproutes strikter en meer intensief worden aangepakt. De opsporing en aanpak van deze misdaad moeten worden uitgebreid en geïntensiveerd . Er moet meer geïnvesteerd worden in de fiscale recherche. Er moeten meer forensische accountants worden opgeleid.Er is een grootschalige hoeveelheid "zwart geld" in diverse belastingparadijzen verstopt door vermogende bedrijven, fondsen en particulieren. Het gaat echt om //duizenden miljarden euro’s. //Deze belastingfraude schaadt ons allemaal. Daarom moeten fiscale sluiproutes strikter en meer intensief worden aangepakt. De opsporing en aanpak van deze misdaad moeten worden uitgebreid en geïntensiveerd .
 ===== Training en ondersteuning van de politie ===== ===== Training en ondersteuning van de politie =====
 +
 Het monopolie op geweld brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Agenten moeten adequate kennis van wetgeving en bevoegdheden hebben. Geweldtraining moet gericht zijn op de-escalatie,​ om onrechtmatig gebruik van geweld door politie te voorkomen. Het monopolie op geweld brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Agenten moeten adequate kennis van wetgeving en bevoegdheden hebben. Geweldtraining moet gericht zijn op de-escalatie,​ om onrechtmatig gebruik van geweld door politie te voorkomen.
  
Regel 20: Regel 25:
  
 ===== De buitengewoon opsporingsambtenaar en geweld ===== ===== De buitengewoon opsporingsambtenaar en geweld =====
 +
 De afgelopen jaren is veiligheidshandhaving een speelbal geworden van politieorganisaties en politiek. Onder het mom van bezuinigingen zijn taken weggehaald bij de politie en uitbesteed aan gemeenteambtenaren met buitengewone opsporingsbevoegdheid (buitengewoon opsporingsambteaar,​ BOA) of zelfs aan bedrijven. De professionaliteit van de politie wordt hiermee afgebroken en het geweldsmonopolie van politie beëindigd. De afgelopen jaren is veiligheidshandhaving een speelbal geworden van politieorganisaties en politiek. Onder het mom van bezuinigingen zijn taken weggehaald bij de politie en uitbesteed aan gemeenteambtenaren met buitengewone opsporingsbevoegdheid (buitengewoon opsporingsambteaar,​ BOA) of zelfs aan bedrijven. De professionaliteit van de politie wordt hiermee afgebroken en het geweldsmonopolie van politie beëindigd.
  
Regel 25: Regel 31:
  
 ===== Online criminaliteit ===== ===== Online criminaliteit =====
-Het Openbaar Ministerie verwacht dat in 2021 //de helft// van alle criminaliteit online plaats vindt. Online criminaliteit moet een hogere prioriteit krijgen. De opleiding en uitrusting van politie is op dit moment ontoereikend om een echte aanpak van online criminaliteit te realiseren. De expertise en specialisatie van online criminaliteit en fraude moet worden vergroot. Team High Tech Crime moet worden uitgebreid en cybercrime moet een integraal onderdeel van de opleiding van politie worden. 
  
 +Het Openbaar Ministerie verwacht dat in 2021 //de helft// van alle criminaliteit online plaats vindt. Online criminaliteit moet een hogere prioriteit krijgen. De opleiding en uitrusting van politie is op dit moment ontoereikend om een echte aanpak van online criminaliteit te realiseren. De expertise en specialisatie van online criminaliteit en fraude moet worden vergroot. Team High Tech Crime moet worden uitgebreid en cybercrime moet een integraal onderdeel van de opleiding van politie worden.
 ===== Identiteitsfraude ===== ===== Identiteitsfraude =====
 +
 De hoeveelheid identiteitsfraude neemt toe en is zeer ontwrichtend en tijdrovend. Het heeft grote financiële gevolgen voor slachtoffers. Daarom wil de Piratenpartij expertise omtrent identiteitsfraude vergroten en een betere begeleiding voor slachtoffers. De hoeveelheid identiteitsfraude neemt toe en is zeer ontwrichtend en tijdrovend. Het heeft grote financiële gevolgen voor slachtoffers. Daarom wil de Piratenpartij expertise omtrent identiteitsfraude vergroten en een betere begeleiding voor slachtoffers.
  
Regel 33: Regel 40:
  
 ===== Encryptie en decryptie ===== ===== Encryptie en decryptie =====
-De Piratenpartij maakt zich zorgen over vele voorstellen tot het afzwakken of inbouwen van achterdeurtjes in encryptie, gebruikt voor veilige uitwisselingen van bijvoorbeeld banktransacties,​ persoonlijke gegevens en andere privacygevoelige informatie. Deze voorstellen maken encryptie per definitie voor// iedereen// onveilig. Het invoeren van een decryptieverplichting is in strijd met het verschoningsrecht. De Piratenpartij verzet zich daarom tegen enige voorstellen tot mogelijke decryptieverplichting of een afzwakking van encryptie - //onder welke omstandigheden dan ook.// 
  
 +De Piratenpartij maakt zich zorgen over vele voorstellen tot het afzwakken of inbouwen van achterdeurtjes in encryptie, gebruikt voor veilige uitwisselingen van bijvoorbeeld banktransacties,​ persoonlijke gegevens en andere privacygevoelige informatie. Deze voorstellen maken encryptie per definitie voor// iedereen// onveilig. Het invoeren van een decryptieverplichting is in strijd met het verschoningsrecht. De Piratenpartij verzet zich daarom tegen enige voorstellen tot mogelijke decryptieverplichting of een afzwakking van encryptie - //onder welke omstandigheden dan ook.//
 ===== Rechtsbijstand ===== ===== Rechtsbijstand =====
 +
 Nederland is een democratische rechtstaat. De gesubsidieerde rechtsbijstand is echter gekelderd tot een onacceptabel niveau. Het recht op een adequate verdediging in de rechtbank moet hersteld worden, ook als iemand dat zelf niet kan betalen. Het Juridisch Loket moet worden uitgebreid en de bedragen voor toevoegingen moeten omhoog. Bij de rechtbank moet het aantal rechters met ondersteunend personeel worden uitgebreid, om de huidige problemen met onderbezetting op te lossen. Nederland is een democratische rechtstaat. De gesubsidieerde rechtsbijstand is echter gekelderd tot een onacceptabel niveau. Het recht op een adequate verdediging in de rechtbank moet hersteld worden, ook als iemand dat zelf niet kan betalen. Het Juridisch Loket moet worden uitgebreid en de bedragen voor toevoegingen moeten omhoog. Bij de rechtbank moet het aantal rechters met ondersteunend personeel worden uitgebreid, om de huidige problemen met onderbezetting op te lossen.
  
 ===== Terrorisme ===== ===== Terrorisme =====
 +
 Het woord terrorisme is afgeleid van het Latijnse '​terror',​ wat '​paniek'​ betekent. Terrorisme kan dus letterlijk vertaald worden als '​paniekisme'​. Wetgeving moet worden aangenomen op basis van gezond verstand en niet op basis van angstgevoelens. Huidige strafrechtelijke wetgeving is ruim voldoende om criminele organisaties aan te pakken. Speciale terrorismewetgeving wordt daarom afgeschaft. Misdaad is misdaad. Het woord terrorisme is afgeleid van het Latijnse '​terror',​ wat '​paniek'​ betekent. Terrorisme kan dus letterlijk vertaald worden als '​paniekisme'​. Wetgeving moet worden aangenomen op basis van gezond verstand en niet op basis van angstgevoelens. Huidige strafrechtelijke wetgeving is ruim voldoende om criminele organisaties aan te pakken. Speciale terrorismewetgeving wordt daarom afgeschaft. Misdaad is misdaad.
  
 ===== Uitlevering ===== ===== Uitlevering =====
 +
 Burgers (en anderen die hier wonen) worden niet meer uitgeleverd aan landen die het Internationaal Strafhof niet erkennen. Een eerlijke rechtsgang moet gegarandeerd kunnen worden voor iedereen. Burgers (en anderen die hier wonen) worden niet meer uitgeleverd aan landen die het Internationaal Strafhof niet erkennen. Een eerlijke rechtsgang moet gegarandeerd kunnen worden voor iedereen.
  
 ====== Een ander drugsbeleid ====== ====== Een ander drugsbeleid ======
 +
 Inmiddels is duidelijk dat de 'war on drugs' meer kwaad doet dan goed. Drugsverboden hebben niet geleid tot een daling van productie, handel en gebruik. De prijzen van drugs stijgen niet door schaarste. Dit verbod levert ons - al jaren - meer zware criminaliteit,​ meer corruptie, meer ernstige gezondheidsproblemen en milieuschade. In het zuiden van het land mogen buitenlanders de coffeeshops niet meer in - dus meer straathandel,​ criminaliteit en overlast van drugstoeristen. Er zijn tal van andere voorbeelden. Inmiddels is duidelijk dat de 'war on drugs' meer kwaad doet dan goed. Drugsverboden hebben niet geleid tot een daling van productie, handel en gebruik. De prijzen van drugs stijgen niet door schaarste. Dit verbod levert ons - al jaren - meer zware criminaliteit,​ meer corruptie, meer ernstige gezondheidsproblemen en milieuschade. In het zuiden van het land mogen buitenlanders de coffeeshops niet meer in - dus meer straathandel,​ criminaliteit en overlast van drugstoeristen. Er zijn tal van andere voorbeelden.
  
-Uit het Manifest Joint Regulation(([[https://​www.nrc.nl/​nieuws/​2014/​01/​31/​35-gemeenten-tekenen-wietmanifest-joint-regulation-a1427544|Manifest Joint Regulation]])) blijkt dat 77% van de totale opsporingscapaciteit wordt besteed aan het handhaven van drugsverboden. Politie, justitie, rechtbank en gevangeniswezen kunnen hun capaciteit allemaal beter besteden.+Uit het Manifest Joint Regulation(([[https://​www.nrc.nl/​nieuws/​2014/​01/​31/​35-gemeenten-tekenen-wietmanifest-joint-regulation-a1427544|Manifest Joint Regulation]])) ​ blijkt dat 77% van de totale opsporingscapaciteit wordt besteed aan het handhaven van drugsverboden. Politie, justitie, rechtbank en gevangeniswezen kunnen hun capaciteit allemaal beter besteden.
  
 Verschillende grootschalige onderzoeken laten zien dat ons drugsbeleid is ingehaald door de realiteit. De meest schadelijke stoffen (alcohol, tabak) zijn legaal verkrijgbaar bij de supermarkt, terwijl we mensen opsluiten voor stoffen die veel minder risico’s met zich meebrengen. Recent onderzoek van het RIVM laat duidelijk zien dat ons beleid is gebaseerd op misinformatie en perverse belangen en //beslist niet// op wetenschap en feiten. Verschillende grootschalige onderzoeken laten zien dat ons drugsbeleid is ingehaald door de realiteit. De meest schadelijke stoffen (alcohol, tabak) zijn legaal verkrijgbaar bij de supermarkt, terwijl we mensen opsluiten voor stoffen die veel minder risico’s met zich meebrengen. Recent onderzoek van het RIVM laat duidelijk zien dat ons beleid is gebaseerd op misinformatie en perverse belangen en //beslist niet// op wetenschap en feiten.
- 
 ===== Drugsgebruik- en bezit ===== ===== Drugsgebruik- en bezit =====
 +
 De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor volwassenen onder het zelfbeschikkingsrecht valt. Drugsbezit moet daarom uit het strafrecht worden gehaald en gedecriminaliseerd worden. Cannabis wordt volledig gelegaliseerd. Als er sprake is van problematisch gebruik is dit een taak voor gezondheidszorg en niet voor justitie, net zoals bij alcohol en tabak. De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor volwassenen onder het zelfbeschikkingsrecht valt. Drugsbezit moet daarom uit het strafrecht worden gehaald en gedecriminaliseerd worden. Cannabis wordt volledig gelegaliseerd. Als er sprake is van problematisch gebruik is dit een taak voor gezondheidszorg en niet voor justitie, net zoals bij alcohol en tabak.
  
 ===== Productie van drugs ===== ===== Productie van drugs =====
 +
 De Piratenpartij wil productie en handel van drugs waar mogelijk reguleren. Dit zorgt ervoor dat de nodige capaciteit bij justitie vrijkomt die kan worden geïnvesteerd in de aanpak van(zware) criminaliteit.Door een criminele markt te veranderen in een gereguleerde markt, kunnen we de omstandigheden waaronder drugs geproduceerd en verkocht worden controleren. Dit levert nieuwe banen op en draagt zo bij aan de economie. De Piratenpartij wil productie en handel van drugs waar mogelijk reguleren. Dit zorgt ervoor dat de nodige capaciteit bij justitie vrijkomt die kan worden geïnvesteerd in de aanpak van(zware) criminaliteit.Door een criminele markt te veranderen in een gereguleerde markt, kunnen we de omstandigheden waaronder drugs geproduceerd en verkocht worden controleren. Dit levert nieuwe banen op en draagt zo bij aan de economie.
  
Regel 64: Regel 76:
  
 We stellen de volgende maatregelen voor: We stellen de volgende maatregelen voor:
 +
   * Het huidige verbodssysteem vervangen door regelgeving.   * Het huidige verbodssysteem vervangen door regelgeving.
   * Gereguleerde cannabisteelt,​ achterdeur coffeeshop dicht.   * Gereguleerde cannabisteelt,​ achterdeur coffeeshop dicht.
Regel 76: Regel 89:
   * Breed (wetenschappelijk) onderzoek naar psychotrope stoffen   * Breed (wetenschappelijk) onderzoek naar psychotrope stoffen
   * Opleidingen en informatie voor banenzoekers in de cannabis branche   * Opleidingen en informatie voor banenzoekers in de cannabis branche
- 
-===== Asiel voor Snowden ===== 
-Klokkenluiders zijn soms hard nodig. In uitzonderlijke gevallen moeten regels worden overtreden om de mensheid een dienst te bewijzen. De Piratenpartij komt op voor rechtvaardigheid,​ en steunt alle mensen, wereldwijd, die ditzelfde proberen te doen. Nederland moet weer voorop gaan lopen als het gaat om mensenrechten en burgerrechten en rechtvaardigheid. Daarom moet Nederland een veilige haven bieden aan diegenen, waar dan ook ter wereld, die echt iets moedigs doen om de mensen te helpen. Een veilige haven betekent in deze context ook dat er geen kans meer is op uitlevering in een later stadium. \\ \\ De eerste klokkenluider die Nederland moet verwelkomen is Edward Snowden. Er zijn er maar weinigen die de afgelopen jaren zo’n grote impact hebben gehad op de geschiedenis als hij. Dankzij Snowden weten wij nu hoezeer onze burgerrechten worden geschonden, hoe grotesk de toezichtloze Westerse opsporingsdiensten te werk gaan. Dankzij Snowden weten mensen meer. En dat was hard nodig. Nederland moet Edward Snowden politiek asiel verlenen. Meteen. 
  
 ====== Gezondheidszorg ====== ====== Gezondheidszorg ======
 +
 De Piratenpartij wil in de zorg het welzijn en de zelfbeschikking van patiënten centraal stellen. Dat wil zeggen dat de term '​gezondheid'​ in brede zin wordt geïnterpreteerd. Ook worden fysieke, sociale en geestelijke gezondheid in regelgeving evenwichtig tegen elkaar afgewogen. De Piratenpartij wil in de zorg het welzijn en de zelfbeschikking van patiënten centraal stellen. Dat wil zeggen dat de term '​gezondheid'​ in brede zin wordt geïnterpreteerd. Ook worden fysieke, sociale en geestelijke gezondheid in regelgeving evenwichtig tegen elkaar afgewogen.
  
 ===== Farmaceutische industrie ===== ===== Farmaceutische industrie =====
-De ontwikkeling van geneesmiddelen moet naar terug naar de overheid (universiteiten) zodat ook minder winstgevende medicijnen voor een redelijke prijs op de markt kunnen worden gebracht. De farmaceutische industrie kan daarin samenwerken met universiteiten. Patenten op medicijnen worden afgeschaft.+ 
 +De ontwikkeling van geneesmiddelen moet terug naar de overheid (universiteiten) zodat ook minder winstgevende medicijnen voor een redelijke prijs op de markt kunnen worden gebracht. De farmaceutische industrie kan daarin samenwerken met universiteiten. Patenten op medicijnen worden afgeschaft.
  
 ===== Eigen risico ===== ===== Eigen risico =====
 +
 Het eigen risico is een straf op (chronisch) ziek zijn. Het leidt tot het uitstellen of vermijden van zorg. Dat is gevaarlijk en heeft uiteindelijk hogere kosten tot gevolg. Het verplichte eigen risico wordt afgeschaft. Het eigen risico is een straf op (chronisch) ziek zijn. Het leidt tot het uitstellen of vermijden van zorg. Dat is gevaarlijk en heeft uiteindelijk hogere kosten tot gevolg. Het verplichte eigen risico wordt afgeschaft.
  
 ===== Jeugdhulp ===== ===== Jeugdhulp =====
-Door het verplaatsen van jeugdhulp naar de gemeenten (in 2015) in combinatie met een pakket aan bezuinigingen is de kwaliteit van jeugdhulp vaak niet adequaat. Er is sprake van// postcodezorg//​ waardoor jongeren afhankelijk van het gebied waar ze wonen steeds vaker niet terecht kunnen voor zorg. Bezuinigingen in de jeugdhulp mogen niet leiden tot kwaliteitsverschillen per gemeente. Het beschikbare budget voor jeugdzorg moet daarom omhoog. Er moet tevens betere controle en toezicht op geleverde zorg komen. Daarnaast moet jeugd-GGZ weer terug naar de zorgverzekeringswet. Om privacy van kinderen te garanderen worden hun gegevens niet of zo min mogelijk gedeeld met derden. Waar deze wel gedeeld worden gelden strenge eisen zodat zo min mogelijk mensen toegang hebben tot deze gegevens. Met wie er gegevens gedeeld worden bepalen de ouders/​voogden zolang een kind onder de 12 is, tussen de 12 en 16 heeft een kind hier ook inspraak in, en vanaf 16 bepaalt een kind zelf. Indien noodzakelijk voor goede hulpverlening mogen er gegevens gedeeld worden zonder toestemming,​ in deze gevallen moeten de zwaarwegende redenen op naam van de hulpverlener worden vastgelegd in het dossier. Zowel ouders/​voogden als kinderen hebben recht op volledige informatie, ook als gegevens tegen hun wil gedeeld zijn mogen ze de redenen hiervoor weten. Wanneer een kind ouder is dan 16 hebben ouders/​voogden niet langer recht op volledige informatie, informatie zal dan alleen gedeeld worden met toestemming van het kind.+ 
 +Door het verplaatsen van jeugdhulp naar de gemeenten (in 2015) in combinatie met een pakket aan bezuinigingen is de kwaliteit van jeugdhulp vaak niet adequaat. Er is sprake van// postcodezorg// ​ waardoor jongeren afhankelijk van het gebied waar ze wonen steeds vaker niet terecht kunnen voor zorg. Bezuinigingen in de jeugdhulp mogen niet leiden tot kwaliteitsverschillen per gemeente. Het beschikbare budget voor jeugdzorg moet daarom omhoog. Er moet tevens betere controle en toezicht op geleverde zorg komen. Daarnaast moet jeugd-GGZ weer terug naar de zorgverzekeringswet. Om privacy van kinderen te garanderen worden hun gegevens niet of zo min mogelijk gedeeld met derden. Waar deze wel gedeeld worden gelden strenge eisen zodat zo min mogelijk mensen toegang hebben tot deze gegevens. Met wie er gegevens gedeeld worden bepalen de ouders/​voogden zolang een kind onder de 12 is, tussen de 12 en 16 heeft een kind hier ook inspraak in, en vanaf 16 bepaalt een kind zelf. Indien noodzakelijk voor goede hulpverlening mogen er gegevens gedeeld worden zonder toestemming,​ in deze gevallen moeten de zwaarwegende redenen op naam van de hulpverlener worden vastgelegd in het dossier. Zowel ouders/​voogden als kinderen hebben recht op volledige informatie, ook als gegevens tegen hun wil gedeeld zijn mogen ze de redenen hiervoor weten. Wanneer een kind ouder is dan 16 hebben ouders/​voogden niet langer recht op volledige informatie, informatie zal dan alleen gedeeld worden met toestemming van het kind.
  
 ===== Patiëntgegevens ===== ===== Patiëntgegevens =====
 +
 De gegevens van en over de patiënt zijn en blijven altijd eigendom van de patiënt zelf. Het moet daarom altijd inzichtelijk zijn aan wie gegevens (op een need-to-know basis) beschikbaar zijn gesteld. Gegevens mogen door zorgaanbieders nooit gedeeld worden met derden, inclusief zorgverzekeraars,​ zonder expliciete geïnformeerde toestemming van patiënten. Brongegevens bevatten vaak een audit trail2) waarin staat welke gegevens door welke instantie zijn ingezien en/of gedeeld aan derden, zoals verzekeraars of apothekers. Dit audit trail moet online inzichtelijk worden voor de eigenaar van de data (de burger). De metadata in de audit trail zijn privacygevoelig en moeten net zoals medische gegevens als bijzonder persoonsgegevens aangemerkt worden. Systemen die deze data verwerken en inzichtelijk maken voor de burger moeten deze data beschermen met dienovereenkomstige beveiligingsmaatregelen. Om dit te kunnen garanderen en toetsen moeten deze systemen gebouwd zijn met open source software en ontwikkeld met privacy en security by design. De gegevens van en over de patiënt zijn en blijven altijd eigendom van de patiënt zelf. Het moet daarom altijd inzichtelijk zijn aan wie gegevens (op een need-to-know basis) beschikbaar zijn gesteld. Gegevens mogen door zorgaanbieders nooit gedeeld worden met derden, inclusief zorgverzekeraars,​ zonder expliciete geïnformeerde toestemming van patiënten. Brongegevens bevatten vaak een audit trail2) waarin staat welke gegevens door welke instantie zijn ingezien en/of gedeeld aan derden, zoals verzekeraars of apothekers. Dit audit trail moet online inzichtelijk worden voor de eigenaar van de data (de burger). De metadata in de audit trail zijn privacygevoelig en moeten net zoals medische gegevens als bijzonder persoonsgegevens aangemerkt worden. Systemen die deze data verwerken en inzichtelijk maken voor de burger moeten deze data beschermen met dienovereenkomstige beveiligingsmaatregelen. Om dit te kunnen garanderen en toetsen moeten deze systemen gebouwd zijn met open source software en ontwikkeld met privacy en security by design.
  
-Wanneer een arts een medicijn voorschrijft is dat, alléén met expliciete geïnformeerde toestemming van de patiënt, ook zichtbaar voor de partij die het medicijn verstrekt. Door deze elektronische afstemming kan medicijn distributie ​efficiënter worden ingericht dan via buurtapothekers waar je persoonlijk naar toe moet om medicijnen op te halen.+Wanneer een arts een medicijn voorschrijft is dat, alléén met expliciete geïnformeerde toestemming van de patiënt, ook zichtbaar voor de partij die het medicijn verstrekt. Door deze elektronische afstemming kan medicijndistributie ​efficiënter worden ingericht dan via buurtapothekers waar je persoonlijk naar toe moet om medicijnen op te halen.
  
-Het onderbrengen van zorg bij gemeenten brengt een aantal ongewenste zaken met zich mee. Gemeenten zijn zelf gegevens van patiënten gaan vastleggen zoals 'heeft deze patiënt schulden?'​ Gemeenten en verzekeraars mogen geen eisen stellen aan de toewijzing van zorg en hulp aan patiënten. Ze mogen dus ook geen patiënt gegevens ​bijhouden. Deze verzamelde gegevens moeten worden vernietigd.+Het onderbrengen van zorg bij gemeenten brengt een aantal ongewenste zaken met zich mee. Gemeenten zijn zelf gegevens van patiënten gaan vastleggen zoals 'heeft deze patiënt schulden?'​ Gemeenten en verzekeraars mogen geen eisen stellen aan de toewijzing van zorg en hulp aan patiënten. Ze mogen dus ook geen patiëntgegevens ​bijhouden. Deze verzamelde gegevens moeten worden vernietigd.
  
 Een zorgverzekeraar moet binnen 1 maand na de einddatum van een contract alle lopende medische behandelingen financieel afhandelen, daarna mag een zorgverzekeraar geen inzicht meer krijgen in medische dossiers. Daarnaast moet een zorgverzekeraar binnen 3 maanden na de einddatum van het contract alle persoonlijke medische gegevens van hun cliënt verwijderen (met uitzondering van niet herleidbare transactiedata) Een zorgverzekeraar moet binnen 1 maand na de einddatum van een contract alle lopende medische behandelingen financieel afhandelen, daarna mag een zorgverzekeraar geen inzicht meer krijgen in medische dossiers. Daarnaast moet een zorgverzekeraar binnen 3 maanden na de einddatum van het contract alle persoonlijke medische gegevens van hun cliënt verwijderen (met uitzondering van niet herleidbare transactiedata)
Regel 104: Regel 119:
  
 ===== Regiofinanciering ===== ===== Regiofinanciering =====
-Het verzekeringsstelsel in de zorg heeft niet geleid tot marktwerking. Vier grote verzekeraars maken de dienst uit. Ondanks dat dit op lange termijn tot kostenbesparingen kan leiden, wordt er door een gebrek aan financiële prikkels weinig aandacht besteed aan preventie. Er zijn onvoldoende prikkels Momenteel wordt er in het buitenland succesvol geëxperimenteerd met regiobudgettering. De Piratenpartij wil naar aanleiding van dit succes ook regiobudgettering invoeren in Nederland. Het inrichten van een nationaal zorgfonds is daartoe een eerste stap. Als dit op macro-, meso- en micro-niveau goed wordt georganiseerd kan dit een aanzienlijke kostenbesparing geven; tot 10%. Bovendien kan vanuit deze structuur een actief preventiebeleid gevoerd worden op basis van heldere duidelijke en eerlijke voorlichting.+ 
 +Het verzekeringsstelsel in de zorg heeft niet geleid tot marktwerking. Vier grote verzekeraars maken de dienst uit. Ondanks dat dit op lange termijn tot kostenbesparingen kan leiden, wordt er door een gebrek aan financiële prikkels weinig aandacht besteed aan preventie. Er zijn onvoldoende prikkelsMomenteel wordt er in het buitenland succesvol geëxperimenteerd met regiobudgettering. De Piratenpartij wil naar aanleiding van dit succes ook regiobudgettering invoeren in Nederland. Het inrichten van een nationaal zorgfonds is daartoe een eerste stap. Als dit op macro-, meso- en micro-niveau goed wordt georganiseerd kan dit een aanzienlijke kostenbesparing geven; tot 10%. Bovendien kan vanuit deze structuur een actief preventiebeleid gevoerd worden op basis van heldere duidelijke en eerlijke voorlichting.
  
 ===== Bloeddonatie door homoseksuelen ===== ===== Bloeddonatie door homoseksuelen =====
 +
 Op dit moment is het als homoseksueel niet mogelijk om bloed te doneren tenzij je een jaar lang geen seks hebt gehad. Niet je geaardheid moet bepalend zijn bij het doneren van bloed maar veiligheid. De Piratenpartij vindt dat we iemand niet op basis van zijn of haar geaardheid mogen uitsluiten voor bloeddonaties. Op dit moment is het als homoseksueel niet mogelijk om bloed te doneren tenzij je een jaar lang geen seks hebt gehad. Niet je geaardheid moet bepalend zijn bij het doneren van bloed maar veiligheid. De Piratenpartij vindt dat we iemand niet op basis van zijn of haar geaardheid mogen uitsluiten voor bloeddonaties.
  
 ====== Onderwijs ====== ====== Onderwijs ======
 +
 Het onderwijs is de basis van onze (informatie)samenleving. Door onderwijs leren kinderen hoe ze kunnen samenleven en samenwerken. Ze krijgen tevens informatie, kennis en vaardigheden die ze leren delen. Gedegen onderwijs helpt kinderen een kader te ontwikkelen waarin nieuwe informatie verwerkt en toegepast kan worden. Het onderwijs is de basis van onze (informatie)samenleving. Door onderwijs leren kinderen hoe ze kunnen samenleven en samenwerken. Ze krijgen tevens informatie, kennis en vaardigheden die ze leren delen. Gedegen onderwijs helpt kinderen een kader te ontwikkelen waarin nieuwe informatie verwerkt en toegepast kan worden.
  
Regel 123: Regel 141:
  
 ===== Onderwijs is een burgerrecht ===== ===== Onderwijs is een burgerrecht =====
-Onderwijs - op //alle// niveaus - is een burgerrecht. Met een opleiding beneden je niveau, functioneer je niet optimaal in een informatiesamenleving. Iedereen die de kwaliteiten en de wil heeft, moet van elk onderwijsniveau kunnen doorstromen naar een volgend niveau. 
  
-==== Leeftijdsonafhankelijk =====+Onderwijs - op //​alle// ​ niveaus - is een burgerrecht. Met een opleiding beneden je niveau, functioneer je niet optimaal in een informatiesamenleving. Iedereen die de kwaliteiten en de wil heeft, moet van elk onderwijsniveau kunnen doorstromen naar een volgend niveau. 
 + 
 +==== Leeftijdsonafhankelijk ==== 
 De samenleving verandert steeds sneller waardoor het voor burgers steeds vaker nuttig is om een aanvullende,​ of geheel andere opleiding te gaan volgen. Bijvoorbeeld in een vakgebied waar een grotere arbeidsbehoefte is. Mensen moeten - ook op latere leeftijd - gelijke en gemakkelijke toegang hebben tot onderwijs. De samenleving verandert steeds sneller waardoor het voor burgers steeds vaker nuttig is om een aanvullende,​ of geheel andere opleiding te gaan volgen. Bijvoorbeeld in een vakgebied waar een grotere arbeidsbehoefte is. Mensen moeten - ook op latere leeftijd - gelijke en gemakkelijke toegang hebben tot onderwijs.
  
-==== Statusonafhankelijk =====+==== Statusonafhankelijk ==== 
 Ongeacht achtergrond of inkomen moeten burgers altijd toegang hebben tot onderwijs om optimaal te kunnen functioneren in onze samenleving. Het recht op onderwijs is dus onafhankelijk van economische of culturele achtergrond. Ongeacht achtergrond of inkomen moeten burgers altijd toegang hebben tot onderwijs om optimaal te kunnen functioneren in onze samenleving. Het recht op onderwijs is dus onafhankelijk van economische of culturele achtergrond.
  
 ===== Voorbereiding op de toekomst ===== ===== Voorbereiding op de toekomst =====
 +
 Kinderen moeten op school worden voorbereid op de toekomst. In onze vrije informatiesamenleving ligt er een grote nadruk op allerlei vormen van informatieverstrekking en -verwerking. Door automatisering wordt ICT steeds belangrijker. Door globalisering en internet is Engels wereldwijd een tweede taal aan het worden. Kinderen moeten op school worden voorbereid op de toekomst. In onze vrije informatiesamenleving ligt er een grote nadruk op allerlei vormen van informatieverstrekking en -verwerking. Door automatisering wordt ICT steeds belangrijker. Door globalisering en internet is Engels wereldwijd een tweede taal aan het worden.
  
 Wij stellen de volgende maatregelen voor om leerlingen hierop voor te bereiden. We gaan beginnen op de basisschool:​ Wij stellen de volgende maatregelen voor om leerlingen hierop voor te bereiden. We gaan beginnen op de basisschool:​
 +
   * Het op de juiste manier leren omgaan met internet en andere media (mediawijsheid / digitale geletterdheid)   * Het op de juiste manier leren omgaan met internet en andere media (mediawijsheid / digitale geletterdheid)
   * Informatiebewust - Wat het verschil is tussen '​open',​ '​vertrouwelijke'​ en '​persoonlijke'​ informatie?   * Informatiebewust - Wat het verschil is tussen '​open',​ '​vertrouwelijke'​ en '​persoonlijke'​ informatie?
Regel 141: Regel 164:
  
 ===== Toetsing en lessen ===== ===== Toetsing en lessen =====
-Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee hele verschillende zaken. Het volgen van lessen moet niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen. Lessen dienen niet als aanwezigheidscontrole. Het moet daarom mogelijk zijn om tegen gereduceerd collegegeld examen te doen zonder lessen te volgen(extraneus).+ 
 +Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee hele verschillende zaken. Het volgen van lessen moet niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen. Lessen dienen niet als aanwezigheidscontrole. Het moet daarom mogelijk zijn om tegen gereduceerd collegegeld examen te doen zonder lessen te volgen (extraneus).
  
 ===== Leerplicht - geen schoolplicht ===== ===== Leerplicht - geen schoolplicht =====
 +
 Het moet mogelijk zijn om thuisonderwijs te volgen, er kunnen veel bijzondere omstandigheden zijn om te kiezen voor thuisonderwijs. Er moet wel toetsing zijn om te garanderen dat kinderen op niveau blijven of kunnen komen. Het moet mogelijk zijn om thuisonderwijs te volgen, er kunnen veel bijzondere omstandigheden zijn om te kiezen voor thuisonderwijs. Er moet wel toetsing zijn om te garanderen dat kinderen op niveau blijven of kunnen komen.
  
 ===== Minder administratie,​ meer onderwijs ===== ===== Minder administratie,​ meer onderwijs =====
 +
 Leerkrachten zijn nu te veel tijd kwijt aan administratie. Deze tijd kunnen ze niet besteden aan onderwijs. De leerkrachten verdienen het vertrouwen dat ze zelf in staat zijn om goed les te geven. Leerkrachten zijn nu te veel tijd kwijt aan administratie. Deze tijd kunnen ze niet besteden aan onderwijs. De leerkrachten verdienen het vertrouwen dat ze zelf in staat zijn om goed les te geven.
  
Regel 154: Regel 180:
  
 ===== Privacy in het onderwijs ===== ===== Privacy in het onderwijs =====
 +
   * Scholen moeten een privacy-beleid en/of privacyreglement hebben.   * Scholen moeten een privacy-beleid en/of privacyreglement hebben.
   * Scholen moeten transparant zijn over de opslag en het gebruik van de gegevens van leerlingen   * Scholen moeten transparant zijn over de opslag en het gebruik van de gegevens van leerlingen
Regel 161: Regel 188:
  
 ===== Vrije toegang tot onderwijs(materiaal) en kennis ===== ===== Vrije toegang tot onderwijs(materiaal) en kennis =====
 +
   * Les- en leermaterialen moeten zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk zijn. Leermaterialen die worden bekostigd door de overheid moeten open ontwikkeld worden en vrij toegankelijk zijn. Op deze manier kan iedereen ervan profiteren.   * Les- en leermaterialen moeten zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk zijn. Leermaterialen die worden bekostigd door de overheid moeten open ontwikkeld worden en vrij toegankelijk zijn. Op deze manier kan iedereen ervan profiteren.
   * Colleges worden mede met overheidsgeld betaald. Daarom moet deze kennis zoveel mogelijk online toegankelijk zijn onder een vrije licentie. Het beschikbaar maken van alle colleges biedt studenten flexibiliteit en niet-studenten toegang tot de colleges. Het online beschikbaar maken van colleges maakt het voor studenten bovendien mogelijk de kwaliteit van een collegereeks of docent te bepalen en colleges bij andere instellingen te volgen.   * Colleges worden mede met overheidsgeld betaald. Daarom moet deze kennis zoveel mogelijk online toegankelijk zijn onder een vrije licentie. Het beschikbaar maken van alle colleges biedt studenten flexibiliteit en niet-studenten toegang tot de colleges. Het online beschikbaar maken van colleges maakt het voor studenten bovendien mogelijk de kwaliteit van een collegereeks of docent te bepalen en colleges bij andere instellingen te volgen.
Regel 168: Regel 196:
  
 ==== Zelfde regels voor bijzonder onderwijs ==== ==== Zelfde regels voor bijzonder onderwijs ====
 +
 Op dit moment mogen openbare scholen aanmeldingen van leerlingen niet weigeren op basis van visie en/of levensbeschouwing. De Piratenpartij wil dat ook scholen in het bijzonder onderwijs leerlingen niet mogen weigeren op basis van visie en/of levensbeschouwing. Op dit moment mogen openbare scholen aanmeldingen van leerlingen niet weigeren op basis van visie en/of levensbeschouwing. De Piratenpartij wil dat ook scholen in het bijzonder onderwijs leerlingen niet mogen weigeren op basis van visie en/of levensbeschouwing.
  
 ===== Wetenschap ===== ===== Wetenschap =====
 +
 De wetenschap is een belangrijk onderdeel van een goed functionerende democratie. De kennis en expertise van wetenschappers hoort voor iedereen toegankelijk te zijn. Wetenschap is idealiter onafhankelijk en transparant,​ wetenschap kent geen taboes. Wetenschap wordt niet door de politiek gestuurd en wetenschap dient geen economische belangen. De wetenschap is een belangrijk onderdeel van een goed functionerende democratie. De kennis en expertise van wetenschappers hoort voor iedereen toegankelijk te zijn. Wetenschap is idealiter onafhankelijk en transparant,​ wetenschap kent geen taboes. Wetenschap wordt niet door de politiek gestuurd en wetenschap dient geen economische belangen.
  
Regel 180: Regel 210:
  
   * Bij iedere publicatie wordt gepubliceerd welke partijen het onderzoek gefinancierd hebben.   * Bij iedere publicatie wordt gepubliceerd welke partijen het onderzoek gefinancierd hebben.
-  * Alle relevante informatie rond een uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd (Open Science(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Open_science|Open Science]]))).+  * Alle relevante informatie rond een uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd (Open Science(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Open_science|Open Science]])) ).
   * Alle wetenschappelijke publicaties worden vrij toegankelijk gemaakt (Open Access).   * Alle wetenschappelijke publicaties worden vrij toegankelijk gemaakt (Open Access).
  
Regel 189: Regel 219:
 Door alle wetenschappelijke artikelen open en in een open formaat te publiceren wordt kennis gemakkelijker gedeeld en wint het aan waarde. Door de ruwe data ook te publiceren, kunnen wetenschappelijke artikelen beter gecontroleerd worden. Bovendien kan data ook voor ander onderzoek worden ingezet. Door alle wetenschappelijke artikelen open en in een open formaat te publiceren wordt kennis gemakkelijker gedeeld en wint het aan waarde. Door de ruwe data ook te publiceren, kunnen wetenschappelijke artikelen beter gecontroleerd worden. Bovendien kan data ook voor ander onderzoek worden ingezet.
  
-Alleen als wetenschap transparant wordt beoefend ​-en verifieerbaar objectieve informatie oplevert ​heeft het toegevoegde waarde voor onze samenleving. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het gebruik van wetenschap voor Evidence Based Policies(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Evidence-based_policy|Evidence-based policy]])) ; dit principe kan de kwaliteit van de politieke besluitvorming enorm verbeteren.+Alleen als wetenschap transparant wordt beoefend en verifieerbaar objectieve informatie oplevert heeft het toegevoegde waarde voor onze samenleving. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het gebruik van wetenschap voor Evidence Based Policies(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Evidence-based_policy|Evidence-based policy]])) ; dit principe kan de kwaliteit van de politieke besluitvorming enorm verbeteren.
  
-Als het bedrijfsleven wetenschappelijk onderzoek (mede) financiert, is er soms hoge druk om met indrukwekkende resultaten te komen. Wetenschappelijk onderzoek wordt ook afgerekend op het aantal publicaties en citaties daarvan. Dat verhoogt de druk om resultaten nog meer. Methodieken gebruikte toetsen van wetenschappelijk onderzoek dienen openbaar te zijn. Dit voorkomt dat wetenschappers (al dan niet onder druk van financiers) statistische trucs gebruiken om een studie toch significant te laten uitpakken.+Als het bedrijfsleven wetenschappelijk onderzoek (mede) financiert, is er soms hoge druk om met indrukwekkende resultaten te komen. Wetenschappelijk onderzoek wordt ook afgerekend op het aantal publicaties en citaties daarvan. Dat verhoogt de druk om resultaten ​te leveren ​nog meer. Methodieken ​en gebruikte toetsen van wetenschappelijk onderzoek dienen openbaar te zijn. Dit voorkomt dat wetenschappers (al dan niet onder druk van financiers) statistische trucs gebruiken om een studie toch significant te laten uitpakken.
  
-Om de transparantie van wetenschappelijk onderzoek te vergroten dienen de resultaten van //alle// uitgevoerde studies te worden gepubliceerd. Dit betekent dat //ook// studies die //geen// significante resultaten opleveren gepubliceerd worden.+Om de transparantie van wetenschappelijk onderzoek te vergroten dienen de resultaten van //​alle// ​ uitgevoerde studies te worden gepubliceerd. Dit betekent dat //​ook// ​ studies die //​geen// ​ significante resultaten opleveren gepubliceerd worden.
  
 ====== Mobiliteit ====== ====== Mobiliteit ======
 +
 Een goede infrastructuur is belangrijk voor onze economie. Als we sneller van A naar B reizen, kunnen we de tijd die we daarmee besparen inzetten om meer werk te verzetten of meer te ontspannen. Om files te verminderen en milieuschade te beperken streven wij naar modernisering van het Nederlands vervoer en transport. Een goede infrastructuur is belangrijk voor onze economie. Als we sneller van A naar B reizen, kunnen we de tijd die we daarmee besparen inzetten om meer werk te verzetten of meer te ontspannen. Om files te verminderen en milieuschade te beperken streven wij naar modernisering van het Nederlands vervoer en transport.
  
-Het is steeds moeilijker om jezelf anoniem te verplaatsen. Ieder mens moet vrij zijn om te kunnen reizen zonder overheidsbemoeienis. Het gedetailleerd,​ automatisch en systematisch in kaart brengen van het reisgedrag van burgers moet worden gestopt. Dit geldt voor //alle// manieren van vervoer.+Het is steeds moeilijker om jezelf anoniem te verplaatsen. Ieder mens moet vrij zijn om te kunnen reizen zonder overheidsbemoeienis. Het gedetailleerd,​ automatisch en systematisch in kaart brengen van het reisgedrag van burgers moet worden gestopt. Dit geldt voor //​alle// ​ manieren van vervoer.
  
 ===== Openbaar vervoer ===== ===== Openbaar vervoer =====
 +
 Openbaar vervoer moet goedkoper worden gemaakt. We hanteren het principe: 'de vervuiler betaalt'​. De frequentie van openbaar vervoer moet tevens omhoog. Lijndiensten naar minder drukke gebieden moeten zoveel mogelijk blijven bestaan. Inkomsten uit fiscale maatregelen,​ die het autogebruik trachten terug te dringen, worden besteed aan de verbetering van openbaar vervoer. Openbaar vervoer moet goedkoper worden gemaakt. We hanteren het principe: 'de vervuiler betaalt'​. De frequentie van openbaar vervoer moet tevens omhoog. Lijndiensten naar minder drukke gebieden moeten zoveel mogelijk blijven bestaan. Inkomsten uit fiscale maatregelen,​ die het autogebruik trachten terug te dringen, worden besteed aan de verbetering van openbaar vervoer.
  
 ===== Automatisch vervoer ===== ===== Automatisch vervoer =====
-Het gebruik van auto's zal in de toekomst afnemen. Zelfrijdende auto's zullen in “treintjes” gaan rijden waardoor er in de toekomst veel meer auto’s op dezelfde weg passen. Wij anticiperen hierop door geen nieuwe snelwegen aan te leggen. Wegen verbreden we alleen als dit zich op korte termijn al terug te verdienen valt. De regio krijgt dan een natuur- en milieucompensatie.+ 
 +Het gebruik van auto's zal in de toekomst afnemen. Zelfrijdende auto's zullen in “treintjes” gaan rijden waardoor er in de toekomst veel meer auto’s op dezelfde weg passen. Wij anticiperen hierop door geen nieuwe snelwegen aan te leggen. Wegen verbreden we alleen als dit op korte termijn al terug te verdienen valt. De regio krijgt dan een natuur- en milieucompensatie.
  
 Er moeten meer oplaadpunten voor elektrische auto's komen. Er moeten meer oplaadpunten voor elektrische auto's komen.
Regel 211: Regel 244:
  
 ===== Anoniem reizen ===== ===== Anoniem reizen =====
 +
   * De OV-chipkaart dient opgewaardeerd te kunnen worden met contant geld.   * De OV-chipkaart dient opgewaardeerd te kunnen worden met contant geld.
   * Anoniem reizen, bijvoorbeeld met een eenmalige OV-chipkaart mag nooit duurder zijn dan een met een normaal kaartje, of een persoonlijke OV-chipkaart.   * Anoniem reizen, bijvoorbeeld met een eenmalige OV-chipkaart mag nooit duurder zijn dan een met een normaal kaartje, of een persoonlijke OV-chipkaart.
-  * Het gebruik van automatische nummerplaatherkenning (ANPR(([[https://​www.politie.nl/​themas/​anpr.html|ANPR]]))) - waarmee voertuigen precies kunnen worden gevolgd - moet sterk aan banden worden gelegd. Persoonlijke gegevens mogen alleen worden opgeslagen bij een overtreding. +  * Het gebruik van automatische nummerplaatherkenning (ANPR(([[https://​www.politie.nl/​themas/​anpr.html|ANPR]])) ) - waarmee voertuigen precies kunnen worden gevolgd - moet sterk aan banden worden gelegd. Persoonlijke gegevens mogen alleen worden opgeslagen bij een overtreding. 
-  * Er worden bovendien geen RFID-chips(([[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Radio-frequency_identification|RFID]])) in kentekens geplaatst, waarmee het volgen van voertuigen nog makkelijker zou worden. Problemen rondom gestolen kentekens kunnen ook worden opgelost zonder maatregelen die privacy schenden, zoals een kenteken wat slechts eenmalig geplaatst kan worden en breekt bij verwijdering (een Engels systeem). Je kunt ook wisselen naar een nieuw kentekennummer.+  * Er worden bovendien geen RFID-chips(([[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Radio-frequency_identification|RFID]])) ​ in kentekens geplaatst, waarmee het volgen van voertuigen nog makkelijker zou worden. Problemen rondom gestolen kentekens kunnen ook worden opgelost zonder maatregelen die privacy schenden, zoals een kenteken wat slechts eenmalig geplaatst kan worden en breekt bij verwijdering (een Engels systeem). Je kunt ook wisselen naar een nieuw kentekennummer.
   * Er komt geen verplichte zwarte doos in auto'​s. Als een auto toch een zwarte doos heeft dan mogen de gegevens alleen worden uitgelezen bij een ongeluk of misdrijf.   * Er komt geen verplichte zwarte doos in auto'​s. Als een auto toch een zwarte doos heeft dan mogen de gegevens alleen worden uitgelezen bij een ongeluk of misdrijf.
   * Anoniem parkeren moet altijd mogelijk zijn zonder kentekenregistratie.   * Anoniem parkeren moet altijd mogelijk zijn zonder kentekenregistratie.
Regel 221: Regel 255:
  
 ====== Duurzaamheid ====== ====== Duurzaamheid ======
 +
 Fossiele brandstoffen en andere grondstoffen raken op. De gevolgen van de door broeikasgassen veroorzaakte klimaatverandering worden steeds ernstiger en dus meer merkbaar. We moeten op een radicaal andere manier omgaan met onze planeet. Fossiele brandstoffen en andere grondstoffen raken op. De gevolgen van de door broeikasgassen veroorzaakte klimaatverandering worden steeds ernstiger en dus meer merkbaar. We moeten op een radicaal andere manier omgaan met onze planeet.
  
 De Piratenpartij zet zich in voor een einde aan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de bedrijven en staten die deze brandstoffen controleren. Wij willen investeren in een lokale, veerkrachtige maatschappij. De Piratenpartij zet zich in voor een einde aan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de bedrijven en staten die deze brandstoffen controleren. Wij willen investeren in een lokale, veerkrachtige maatschappij.
  
-Veerkracht is de capaciteit van de samenleving om ‘verstoringen’ op te vangen, zonder dat het ineenstort of ingrijpend ​veranderd. De veerkracht van Nederland moet vergroot worden door te investeren in de zelfredzaamheid van burgers.+Veerkracht is de capaciteit van de samenleving om ‘verstoringen’ op te vangen, zonder dat het ineenstort of ingrijpend ​verandert. De veerkracht van Nederland moet vergroot worden door te investeren in de zelfredzaamheid van burgers.
  
 We moeten zuiniger en efficiënter omgaan met energie. Energie en voedsel kan zo veel mogelijk lokaal geproduceerd worden. Door te kiezen voor kleinschalige oplossingen werken we richting een veerkrachtige samenleving. Tevens bevordert dit onze (energie-)onafhankelijkheid,​ voedselzekerheid en leefbaarheid. We moeten zuiniger en efficiënter omgaan met energie. Energie en voedsel kan zo veel mogelijk lokaal geproduceerd worden. Door te kiezen voor kleinschalige oplossingen werken we richting een veerkrachtige samenleving. Tevens bevordert dit onze (energie-)onafhankelijkheid,​ voedselzekerheid en leefbaarheid.
Regel 232: Regel 267:
  
 ===== Energieverbruik ===== ===== Energieverbruik =====
 +
 De meest effectieve manier om meer duurzaam om te gaan met de planeet is om zuiniger en efficiënter om te gaan met energie. Dit vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen. Verder moet Nederland ervoor zorgen dat de afspraken van het klimaatakkoord in Parijs worden nagekomen. Deze afspraken zijn in eerste instantie te bereiken door ons te richten op bedrijven, woningbouw en de overheid. De meest effectieve manier om meer duurzaam om te gaan met de planeet is om zuiniger en efficiënter om te gaan met energie. Dit vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen. Verder moet Nederland ervoor zorgen dat de afspraken van het klimaatakkoord in Parijs worden nagekomen. Deze afspraken zijn in eerste instantie te bereiken door ons te richten op bedrijven, woningbouw en de overheid.
  
 Mogelijke maatregelen om de klimaatdoelen te bereiken zijn: Mogelijke maatregelen om de klimaatdoelen te bereiken zijn:
 +
   * Kortingen voor grootverbruikers van energie afschaffen.   * Kortingen voor grootverbruikers van energie afschaffen.
   * Kantoorpanden een energielabel geven.   * Kantoorpanden een energielabel geven.
Regel 243: Regel 280:
  
 ===== Energieopwekking en opslag ===== ===== Energieopwekking en opslag =====
 +
 We willen ook onze afhankelijkheid van energiemonopolies stoppen. In 2040 willen we dat Nederland een klimaatneutrale energievoorziening heeft. Dit bereiken we door te switchen van een top-down centrale energievoorziening naar een bottom-up en decentraal energienetwerk. We willen ook onze afhankelijkheid van energiemonopolies stoppen. In 2040 willen we dat Nederland een klimaatneutrale energievoorziening heeft. Dit bereiken we door te switchen van een top-down centrale energievoorziening naar een bottom-up en decentraal energienetwerk.
  
Regel 258: Regel 296:
  
 Kernenergie in zijn huidige vorm heeft een aantal fundamentele problemen: Kernenergie in zijn huidige vorm heeft een aantal fundamentele problemen:
 +
   * Kernenergie produceert radioactief afval wat vele generaties lang radioactief en gevaarlijk blijft;   * Kernenergie produceert radioactief afval wat vele generaties lang radioactief en gevaarlijk blijft;
   * er is altijd een kans op een grootschalig kernongeluk;​   * er is altijd een kans op een grootschalig kernongeluk;​
   * splijtstof kan mogelijk gebruikt worden voor nucleaire wapens;   * splijtstof kan mogelijk gebruikt worden voor nucleaire wapens;
-  * ook Uranium ​is een eindige, niet duurzame brandstof.+  * ook uranium ​is een eindige, niet duurzame brandstof.
  
-Het is echter goed mogelijk dat in de toekomst een vorm van kernenergie wordt ontwikkeld waarbij deze nadelen niet optreden. Bijvoorbeeld met een Thorium ​reactor of met kernfusie. De Piratenpartij is daarom niet dogmatisch tegen alle vormen van kernenergie en wil onderzoeken naar kernenergie die er op gericht zijn deze problemen op te lossen steunen.”+Het is echter goed mogelijk dat in de toekomst een vorm van kernenergie wordt ontwikkeld waarbij deze nadelen niet optreden. Bijvoorbeeld met een thorium ​reactor of met kernfusie. De Piratenpartij is daarom niet dogmatisch tegen alle vormen van kernenergie en wil onderzoeken naar kernenergie die er op gericht zijn deze problemen op te lossen steunen.”
  
 ===== Voedselvoorziening ===== ===== Voedselvoorziening =====
 +
 Traditionele landbouw is voor de vruchtbaarheid van grond afhankelijk van fossiele brandstoffen. Daarnaast stoot de veehouderij veel broeikasgassen uit. Daarom vraagt het tegengaan van klimaatverandering en het vergroten van onze veerkracht om nieuw denken omtrent voedselproductie en distributie. Traditionele landbouw is voor de vruchtbaarheid van grond afhankelijk van fossiele brandstoffen. Daarnaast stoot de veehouderij veel broeikasgassen uit. Daarom vraagt het tegengaan van klimaatverandering en het vergroten van onze veerkracht om nieuw denken omtrent voedselproductie en distributie.
  
Regel 271: Regel 311:
  
   * Om natuurlijke vormen van landbouw te stimuleren bouwen we de huidige landbouwsubsidies af. We zetten ons in de EU in om hetzelfde te doen. We stoppen het dumpen van onze landbouwoverschotten in ontwikkelingslanden door de subsidies hiervoor op Europees niveau af te schaffen.   * Om natuurlijke vormen van landbouw te stimuleren bouwen we de huidige landbouwsubsidies af. We zetten ons in de EU in om hetzelfde te doen. We stoppen het dumpen van onze landbouwoverschotten in ontwikkelingslanden door de subsidies hiervoor op Europees niveau af te schaffen.
-  * We investeren in vormen van voedselvoorziening die een echte toekomst hebben - zoals stadslandbouw,​ permacultuur, ​zout bestendige ​gewassen, kweekalgen en verticale landbouw.+  * We investeren in vormen van voedselvoorziening die een echte toekomst hebben - zoals stadslandbouw,​ permacultuur, ​zoutbestendige ​gewassen, kweekalgen en verticale landbouw.
   * Braakliggend terrein kan worden gebruikt voor duurzame lokale initiatieven.   * Braakliggend terrein kan worden gebruikt voor duurzame lokale initiatieven.
   * Om burgers helderheid te verschaffen komen er uniforme labels met daarop de herkomst en ecologische voetafdruk van eten.   * Om burgers helderheid te verschaffen komen er uniforme labels met daarop de herkomst en ecologische voetafdruk van eten.
Regel 280: Regel 320:
  
 ===== Groen ===== ===== Groen =====
 +
 De Piratenpartij wil het groen in Nederland behouden en uitbreiden. Gebieden die onderdeel zijn van de ecologische hoofd-infrastructuur blijven dat. In de bebouwde kom zien wij veel potentie in het vergroenen van daken en muren. We willen (grote) steden regenbestendiger maken. We steunen kleinschalige lokale initiatieven om groen en biodiversiteit te versterken. De Piratenpartij wil het groen in Nederland behouden en uitbreiden. Gebieden die onderdeel zijn van de ecologische hoofd-infrastructuur blijven dat. In de bebouwde kom zien wij veel potentie in het vergroenen van daken en muren. We willen (grote) steden regenbestendiger maken. We steunen kleinschalige lokale initiatieven om groen en biodiversiteit te versterken.
  
 ===== Hennepindustrie ===== ===== Hennepindustrie =====
 +
 De industriële productie van hennep wordt belemmerd door het verbod op cannabis. Alleen het produceren van hennepvezel wordt door de wet toegestaan, terwijl de hennepplant veel meer nuttige toepassingen kent die door de Opiumwet belemmerd worden. Van hennep kun je naast de vezel (voor bioplastics of textiel), echter ook de steel (voor bouwmateriaal),​ de zaden (als zeer gezonde voedingsbron) en de bladeren/​bloemen (voor medicinale toepassingen) gebruiken. Op dit moment mogen er geen voedingsproducten of medicinale CBD olie in Nederland geproduceerd worden. De Piratenpartij wil alle toepassingen van hennep in Nederland legaliseren. De industriële productie van hennep wordt belemmerd door het verbod op cannabis. Alleen het produceren van hennepvezel wordt door de wet toegestaan, terwijl de hennepplant veel meer nuttige toepassingen kent die door de Opiumwet belemmerd worden. Van hennep kun je naast de vezel (voor bioplastics of textiel), echter ook de steel (voor bouwmateriaal),​ de zaden (als zeer gezonde voedingsbron) en de bladeren/​bloemen (voor medicinale toepassingen) gebruiken. Op dit moment mogen er geen voedingsproducten of medicinale CBD olie in Nederland geproduceerd worden. De Piratenpartij wil alle toepassingen van hennep in Nederland legaliseren.
  
 ====== Ministerie van Digitale Infrastructuur ====== ====== Ministerie van Digitale Infrastructuur ======
-Anno 2016 is digitale infrastructuur een overal aanwezig onderdeel geworden van onze samenleving,​ maar de inrichting van ons landsbestuur loopt hierop achter. Dit heeft dure en mislukte ICT projecten tot gevolg gehad. Op lange termijn leidt dit tot een afbreuk van onze Nationale ​veiligheid, economische belangen en digitale burgerrechten. Daarom waakt een Ministerie van digitale infrastructuur over veiligheid en vrijheid die we ook in de analoge maatschappij genieten.+ 
 +Anno 2016 is digitale infrastructuur een overal aanwezig onderdeel geworden van onze samenleving,​ maar de inrichting van ons landsbestuur loopt hierop achter. Dit heeft dure en mislukte ICT projecten tot gevolg gehad. Op lange termijn leidt dit tot een afbreuk van onze nationale ​veiligheid, economische belangen en digitale burgerrechten. Daarom waakt een Ministerie van digitale infrastructuur over veiligheid en vrijheid die we ook in de analoge maatschappij genieten.
  
 De minister wordt verantwoordelijk voor de technische en organisatorische randvoorwaarden van de ontwikkeling,​ aanschaf en inzet van ICT in de rest van de overheid. Bovendien kan hij kaders afdwingen aan andere ministeries. Het Ministerie fungeert als kennispartner van andere overheden en maakt haar expertise centraal beschikbaar en herbruikbaar. Dit voorkomt dat de publieke sector steeds opnieuw expertise extern in moet kopen, voorkomt hoge kosten en bespaart de belastingbetaler geld. De minister wordt verantwoordelijk voor de technische en organisatorische randvoorwaarden van de ontwikkeling,​ aanschaf en inzet van ICT in de rest van de overheid. Bovendien kan hij kaders afdwingen aan andere ministeries. Het Ministerie fungeert als kennispartner van andere overheden en maakt haar expertise centraal beschikbaar en herbruikbaar. Dit voorkomt dat de publieke sector steeds opnieuw expertise extern in moet kopen, voorkomt hoge kosten en bespaart de belastingbetaler geld.
  
-**Oplossing:​** Het ministerie centraliseert kennis, standaarden en inkoop-strategie van de overheid. Door actief in te zetten op opensource ​en open standaarden verplicht te stellen, wordt een grotere diversiteit van systemen bevorderd. Dit maakt grotere technologische diversiteit mogelijk en versterkt daardoor de technische weerbaarheid tegen digitale aanvallen met economische of politieke motieven.+**Oplossing:​** ​ Het ministerie centraliseert kennis, standaarden en inkoop-strategie van de overheid. Door actief in te zetten op open source ​en open standaarden verplicht te stellen, wordt een grotere diversiteit van systemen bevorderd. Dit maakt grotere technologische diversiteit mogelijk en versterkt daardoor de technische weerbaarheid tegen digitale aanvallen met economische of politieke motieven.
  
 ===== Staatssecretaris Gegevensbescherming ===== ===== Staatssecretaris Gegevensbescherming =====
 +
 Het ministerie krijgt een Staatssecretaris Gegevensbescherming die met zijn specifieke deskundigheid andere ministeries ondersteunt. Samen met de Autoriteit Persoonsgegevens waakt deze over correcte uitvoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacy Richtlijn. Het ministerie krijgt een Staatssecretaris Gegevensbescherming die met zijn specifieke deskundigheid andere ministeries ondersteunt. Samen met de Autoriteit Persoonsgegevens waakt deze over correcte uitvoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacy Richtlijn.
  
Regel 298: Regel 342:
  
 Overige taken: Overige taken:
 +
   * Waarborgen van netneutraliteit en encryptie mogelijkheden;​   * Waarborgen van netneutraliteit en encryptie mogelijkheden;​
   * Bewaken van beschikbaarheid,​ integriteit en vertrouwelijkheid van de digitale infrastructuur;​   * Bewaken van beschikbaarheid,​ integriteit en vertrouwelijkheid van de digitale infrastructuur;​
-  * Maakt IT-onderwijs gebaseerd op inzicht i.p.v. producten zodat burgers zelfstandig en capabel worden en inzicht ​te hebben op de wijze waarop IT invloed heeft op hun leven (dit zolang het Min OC&W hier haar eigen rol niet oppakt);+  * Maakt IT-onderwijs gebaseerd op inzicht i.p.v. producten zodat burgers zelfstandig en capabel worden en inzicht hebben op de wijze waarop IT invloed heeft op hun leven (dit zolang het Min OC&W hier haar eigen rol niet oppakt);
   * Toezien op en bewaken van ontwikkelen regelgeving omtrent data van en tussen de burger, overheid, semi-overheden en het bedrijfsleven;​   * Toezien op en bewaken van ontwikkelen regelgeving omtrent data van en tussen de burger, overheid, semi-overheden en het bedrijfsleven;​
-    ​* alleen strikt noodzakelijke data over burgers mag worden vastgelegd (dataminimalisatie);​ +      ​* alleen strikt noodzakelijke data over burgers mag worden vastgelegd (dataminimalisatie);​ 
-    * iedere burger is en blijft onvervreemdbaar eigenaar van de “eigen” data; +      * iedere burger is en blijft onvervreemdbaar eigenaar van de “eigen” data; 
-    * data over burgers mag niet worden gedeeld met derden zonder expliciete toestemming;​ +      * data over burgers mag niet worden gedeeld met derden zonder expliciete toestemming;​ 
-    * welke data, na toestemming,​ werd gedeeld en met wie, wordt inzichtelijk gemaakt voor de burger; +      * welke data, na toestemming,​ werd gedeeld en met wie, wordt inzichtelijk gemaakt voor de burger; 
-    * deze regelgeving over data van Nederlandse burgers geldt onverminderd voor buitenlandse overheden en bedrijven.+      * deze regelgeving over data van Nederlandse burgers geldt onverminderd voor buitenlandse overheden en bedrijven.
   * Volgen van en inspringen op technologische ontwikkelingen.   * Volgen van en inspringen op technologische ontwikkelingen.
  
 ===== Digitale burgerrechten ===== ===== Digitale burgerrechten =====
 +
 Om digitale burgerrechten en veiligheid te waarborgen in een digitaal tijdperk zijn er verschillende uitdagingen,​ deze hebben we onderverdeeld in de gebieden burger, ondernemers en overheid. Om digitale burgerrechten en veiligheid te waarborgen in een digitaal tijdperk zijn er verschillende uitdagingen,​ deze hebben we onderverdeeld in de gebieden burger, ondernemers en overheid.
  
-==== Burger =====+==== Burger ==== 
 === Cyberpesten/​doxxen === === Cyberpesten/​doxxen ===
 +
 Cyberpesten en het zogenaamd “doxxen” van burgers, is een reëel probleem wat ernstige gevolgen kan hebben in het leven van medemensen. Het is de taak van de politie om aangiftes serieus te nemen en op aangiftes voor cyberpesten,​ stalking en doxxen streng te handhaven. Cyberpesten en het zogenaamd “doxxen” van burgers, is een reëel probleem wat ernstige gevolgen kan hebben in het leven van medemensen. Het is de taak van de politie om aangiftes serieus te nemen en op aangiftes voor cyberpesten,​ stalking en doxxen streng te handhaven.
  
-=== Gebrek aan kennis / iPad scholen === +=== Gebrek aan kennis / iPad-scholen === 
-Kinderen opvoeden als consumenten van technologie,​ zorgt op de lange termijn voor grote maatschappelijke problemen. De overheid is verantwoordelijk voor goede scholing, 'IPad scholen'​ dragen hier niet aan bij omdat kinderen niet leren technologie echt te begrijpen. ​Programmeer lessen ​wel, en die moeten dan ook ten volste gestimuleerd worden.+ 
 +Kinderen opvoeden als consumenten van technologie,​ zorgt op de lange termijn voor grote maatschappelijke problemen. De overheid is verantwoordelijk voor goede scholing, 'IPad scholen'​ dragen hier niet aan bij omdat kinderen niet leren technologie echt te begrijpen. ​Programmeerlessen ​wel, en die moeten dan ook ten volste gestimuleerd worden.
  
 === Big data en datahongerige bedrijven === === Big data en datahongerige bedrijven ===
-De overheid heeft als taak er voor te zorgen dat de machtsbalans tussen(internationale) bedrijven en burger zuiver gehouden wordt. Zonder een overheid die de burger beschermt tegen corporatisme,​ is zij in feite nutteloos. Op dit moment probeert menig bedrijf een slaatje te slaan uit de data die nietsvermoedende consumenten genereren. Het is de taak van de overheid om hier grenzen aan te stellen en zowel nationaal als internationaal naleving van deze maatschappelijke kaders af te dwingen. 
  
-=== Gemakzucht/ afhankelijkheid ===+De overheid heeft als taak er voor te zorgen dat de machtsbalans tussen (internationale) bedrijven en burger zuiver gehouden wordt. Zonder een overheid die de burger beschermt tegen corporatisme,​ is zij in feite nutteloos. Op dit moment probeert menig bedrijf een slaatje te slaan uit de data die nietsvermoedende consumenten genereren. Het is de taak van de overheid om hier grenzen aan te stellen en zowel nationaal als internationaal naleving van deze maatschappelijke kaders af te dwingen. 
 + 
 +=== Gemakzucht / afhankelijkheid === 
 Het internet en technologische vooruitgang brengt een hoop gemak en snelheid met zich mee. Dit is uiteraard leuk en handig, maar in een wereld waar big-data geld waard is, staat gebruiksgemak op gespannen voet met burgerrechten als privacy en vrijheid van informatie. Snelheid en gemak zijn geen redenen om essentiële burgerrechten in de uitverkoop te doen, ze sluiten elkaar ook niet uit. Op alle vlakken moeten alle partijen in de maatschappij zich inzetten voor en meebouwen aan een digitale maatschappij die mensenrechten in acht neemt. Het internet en technologische vooruitgang brengt een hoop gemak en snelheid met zich mee. Dit is uiteraard leuk en handig, maar in een wereld waar big-data geld waard is, staat gebruiksgemak op gespannen voet met burgerrechten als privacy en vrijheid van informatie. Snelheid en gemak zijn geen redenen om essentiële burgerrechten in de uitverkoop te doen, ze sluiten elkaar ook niet uit. Op alle vlakken moeten alle partijen in de maatschappij zich inzetten voor en meebouwen aan een digitale maatschappij die mensenrechten in acht neemt.
  
 === Privatisering informatie === === Privatisering informatie ===
 +
 De maatschappij betaalt mee aan wetenschappelijk onderzoek en scholing. Het is dus logisch dat de burger daar ook van mee kan profiteren. Het internet zorgt voor een snelle verspreiding van kennis en dit mag als een groot goed worden gezien. Vrijheid van informatie en de privacy van burgers gaan vóór op commerciële belangen. Commerciële partijen zullen weer innovatief moeten zijn en op andere verdienmodellen en de verandering van de maatschappij moeten inspelen. Op geen moment mag vrijheid van informatie onder druk staan, of inbreuk gemaakt worden op de privacy van burgers. De maatschappij betaalt mee aan wetenschappelijk onderzoek en scholing. Het is dus logisch dat de burger daar ook van mee kan profiteren. Het internet zorgt voor een snelle verspreiding van kennis en dit mag als een groot goed worden gezien. Vrijheid van informatie en de privacy van burgers gaan vóór op commerciële belangen. Commerciële partijen zullen weer innovatief moeten zijn en op andere verdienmodellen en de verandering van de maatschappij moeten inspelen. Op geen moment mag vrijheid van informatie onder druk staan, of inbreuk gemaakt worden op de privacy van burgers.
  
 === Overheidscensuur === === Overheidscensuur ===
-De overheid heeft op geen moment het recht om censuur te plegen op informatievoorziening in onze vrije maatschappij. Wettelijke kaders op misdrijven zijn er reeds en hoeven niet voor online kanalen aanvullend te worden gedefinieerd. Wettelijke kaders tegen bijvoorbeeld terrorisme en kindermisbruik zijn er al ruimschoots,​ er is daarom geen reden om een vrije informatie maatschappij te vernietigen. Daar waar opsporing tekort schiet, zijn de verbeteringen nodig. 
  
-==== Ondernemers =====+De overheid heeft op geen moment het recht om censuur te plegen op informatievoorziening in onze vrije maatschappij. Wettelijke kaders op misdrijven zijn er reeds en hoeven niet voor online kanalen aanvullend te worden gedefinieerd. Wettelijke kaders tegen bijvoorbeeld terrorisme en kindermisbruik zijn er al ruimschoots,​ er is daarom geen reden om een vrije informatiemaatschappij te vernietigen. Daar waar opsporing tekort schiet, zijn de verbeteringen nodig. 
 + 
 +==== Ondernemers ==== 
 === Veiligheid zzp'​ers === === Veiligheid zzp'​ers ===
 +
 Op dit moment is de privacy van zzp'​ers niet gewaarborgd. Op deze manier wordt de veiligheid van dappere ondernemers te grabbel gegooid door overheidspartijen. Op dit moment is de privacy van zzp'​ers niet gewaarborgd. Op deze manier wordt de veiligheid van dappere ondernemers te grabbel gegooid door overheidspartijen.
  
-Afhankelijkheid Facebook ​etc Op geen moment mag de overheid afhankelijkheid van (buitenlandse) bedrijven aanmoedigen. De Nederlandse overheid zou zich volledig moeten inzetten op het stimuleren van Nederlandse alternatieven. Dit om onafhankelijkheid en lokale economie te stimuleren.+=== Afhankelijkheid Facebook ​=== 
 + 
 +Op geen moment mag de overheid afhankelijkheid van (buitenlandse) bedrijven aanmoedigen. De Nederlandse overheid zou zich volledig moeten inzetten op het stimuleren van Nederlandse alternatieven. Dit om onafhankelijkheid en lokale economie te stimuleren.
  
 === Gratis wifi / dataverzameling klanten === === Gratis wifi / dataverzameling klanten ===
-De bewustwording onder midden en klein bedrijf over privacy en datamisbruik schiet ernstig tekort. Er zal moeten worden ingezet bij bedrijven om de gevoeligheden van klantendata serieus te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van klantendata,​ of het uitbesteden van diensten zoals gratis wifi, wat data oplevert waar andere (buitenlandse) commerciële partijen dan weer gebruik van kunnen maken.+ 
 +De bewustwording onder middenen klein bedrijf over privacy en datamisbruik schiet ernstig tekort. Er zal moeten worden ingezet bij bedrijven om de gevoeligheden van klantendata serieus te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van klantendata,​ of het uitbesteden van diensten zoals gratis wifi, wat data oplevert waar andere (buitenlandse) commerciële partijen dan weer gebruik van kunnen maken.
  
 De overheid en overheids-gesponsorde voorzieningen als de politie, mogen onder geen beding buitenlandse commerciële platformen als WhatsApp promoten voor hun preventieve taken of onder het mom van nationale of lokale veiligheid. Er dient besef te zijn bij wetshandhavers dat deze platformen er niet op gericht zijn om de burger te beschermen, maar om deze of diens digitale schaduw te exploiteren De overheid en overheids-gesponsorde voorzieningen als de politie, mogen onder geen beding buitenlandse commerciële platformen als WhatsApp promoten voor hun preventieve taken of onder het mom van nationale of lokale veiligheid. Er dient besef te zijn bij wetshandhavers dat deze platformen er niet op gericht zijn om de burger te beschermen, maar om deze of diens digitale schaduw te exploiteren
  
 === Regeldruk === === Regeldruk ===
 +
 Ondernemers moeten makkelijk hulp kunnen krijgen bij het beantwoorden van vragen over de inrichting van hun bedrijf en gegevensbescherming. Ondernemers moeten makkelijk hulp kunnen krijgen bij het beantwoorden van vragen over de inrichting van hun bedrijf en gegevensbescherming.
  
 === Pin only / afhankelijkheid banken === === Pin only / afhankelijkheid banken ===
 +
 Afhankelijkheid van digitale infrastructuur is nooit een goed idee. Ook kun je je vraagtekens zetten bij de afhankelijkheid van banken om peer-to-peer betalingen te verrichten. De afgelopen jaren hebben we gezien dat banken steeds meer bereid zijn om klantendata in te zetten voor financieel gewin. Op het moment dat dit gebeurt zijn burgerrechten en afhankelijkheid van bancaire infrastructuur niet langer verenigbaar Afhankelijkheid van digitale infrastructuur is nooit een goed idee. Ook kun je je vraagtekens zetten bij de afhankelijkheid van banken om peer-to-peer betalingen te verrichten. De afgelopen jaren hebben we gezien dat banken steeds meer bereid zijn om klantendata in te zetten voor financieel gewin. Op het moment dat dit gebeurt zijn burgerrechten en afhankelijkheid van bancaire infrastructuur niet langer verenigbaar
  
-==== Overheid ​===== +==== Overheid ==== 
-Belangenverstrengeling overheid en bedrijven De vrije markten de overheid hebben ieder een eigen rol in de digitale maatschappij. Er mag geen belangenverstrengeling plaatsvinden.+ 
 +=== Belangenverstrengeling overheid en bedrijven ​=== 
 + 
 +De vrije markt en de overheid hebben ieder een eigen rol in de digitale maatschappij. Er mag geen belangenverstrengeling plaatsvinden.
  
 === Gebrek aan verantwoording === === Gebrek aan verantwoording ===
-Op het moment dat toch blijkt dat door de overheid ​er gehandeld wordt vanuit commercieel belang in plaats van het grotere goed voor de maatschappij en de burger als individu, dienen hier consequenties aan verbonden te zijn.+ 
 +Op het moment dat toch blijkt dat er door de overheid gehandeld wordt vanuit commercieel belang in plaats van het grotere goed voor de maatschappij en de burger als individu, dienen hier consequenties aan verbonden te zijn.
  
 === Verplaatsing geopolitieke conflicten online === === Verplaatsing geopolitieke conflicten online ===
-Politiek verplaatst zich steeds meer online. Dit kan je zien aan zogenaamde “oorlogen” betreft informatievoorziening,​ aan het openbaar maken van gevoelige overheidsdocumenten,​ en aan het aanvallen van vitale infrastructuur van andere landen. Nederland kan alleen verdedigd worden door middel van goede opleiding betreft digitale veiligheid. Momenteel lopen wij ernstig achter in vergelijking met de rest van de wereld. 
  
-=== De Overheid ​& IT onderwijs === +Politiek verplaatst zich steeds meer online. Dit kun je zien aan zogenaamde “oorlogen” met betrekking tot informatievoorziening,​ aan het openbaar maken van gevoelige overheidsdocumenten en aan het aanvallen van vitale infrastructuur van andere landen. Nederland kan alleen verdedigd worden door middel van goede opleiding betreffende digitale veiligheid. Momenteel lopen wij ernstig achter in vergelijking met de rest van de wereld. 
-Publiek vastgesteld,​ verplicht en toetsbaar onderwijs dat haar burgers de kennis en attitude meegeeft om de 21ste eeuw te kunnen navigeren. Om systemen en de consequenties ervan te begrijpen, om kritische ​en zelfstandige burger te kunnen zijn en waar nodig, tegenmacht te organiseren tegen bedrijven en de overheid als die mensenrechten met voeten treden.+ 
 +=== De overheid ​& IT onderwijs === 
 + 
 +Publiek vastgesteld,​ verplicht en toetsbaar onderwijs dat haar burgers de kennis en attitude meegeeft om de 21ste eeuw te kunnen navigeren. Om systemen en de consequenties ervan te begrijpen, om een kritisch ​en zelfstandige burger te kunnen zijn en waar nodig, tegenmacht te organiseren tegen bedrijven en de overheid als die mensenrechten met voeten treden. 
 + 
 +==== Ethisch hacken ====
  
-==== Ethisch hacken ===== 
 Er komt een beloningssysteem voor het melden van kwetsbaarheden rondom persoonlijke gegevens bij de overheid door ethische hackers. Daarvoor doet de overheid mee aan initiatieven zoals hacketons en bug bounty platformen. Er komt een beloningssysteem voor het melden van kwetsbaarheden rondom persoonlijke gegevens bij de overheid door ethische hackers. Daarvoor doet de overheid mee aan initiatieven zoals hacketons en bug bounty platformen.
  
 ====== Economie, financiën en banken ====== ====== Economie, financiën en banken ======
-Economische activiteit is belangrijk, maar niet ten koste van alles. Groei wordt meestal enkel gemeten in termen van geld dat uitgegeven wordt (het BBP). Dat is in de praktijk ​wat heel anders dan hoe goed het met de samenleving gaat. Als troep wordt gemaakt en het weer opgeruimd moet worden, draagt dit bij aan het BBP. Vrijwilligerswerk telt daarentegen weer niet mee voor het BBP; je vraagt er immers geen geld voor. Economisch beleid zou uiteindelijk gericht moeten zijn op het vergroten van welzijn.+ 
 +Economische activiteit is belangrijk, maar niet ten koste van alles. Groei wordt meestal enkel gemeten in termen van geld dat uitgegeven wordt (het BBP). Dat is in de praktijk heel wat anders dan hoe goed het met de samenleving gaat. Als troep wordt gemaakt en het weer opgeruimd moet worden, draagt dit bij aan het BBP. Vrijwilligerswerk telt daarentegen weer niet mee voor het BBP; je vraagt er immers geen geld voor. Economisch beleid zou uiteindelijk gericht moeten zijn op het vergroten van welzijn.
  
 ===== Monetair beleid en de euro ===== ===== Monetair beleid en de euro =====
 +
 Doordat de eurozone geen fiscale unie is, kunnen landen hun monetaire beleid niet aanpassen op hun lokale economie. Samen met de Europese begrotingsnorm en falend IMF-beleid, veroorzaakt dit economische instabiliteit in de EU, die ook Nederland raakt. Het ECB-beleid van Quantative Easing zorgt voor nieuwe onhoudbare zeepbellen op aandelenbeurzen en vastgoedmarkten,​ waardoor een nieuwe economische crisis slechts een kwestie van tijd is. Doordat de eurozone geen fiscale unie is, kunnen landen hun monetaire beleid niet aanpassen op hun lokale economie. Samen met de Europese begrotingsnorm en falend IMF-beleid, veroorzaakt dit economische instabiliteit in de EU, die ook Nederland raakt. Het ECB-beleid van Quantative Easing zorgt voor nieuwe onhoudbare zeepbellen op aandelenbeurzen en vastgoedmarkten,​ waardoor een nieuwe economische crisis slechts een kwestie van tijd is.
  
Regel 372: Regel 441:
  
 ===== Controle over ons geld terugkrijgen ===== ===== Controle over ons geld terugkrijgen =====
 +
 In de huidige situatie wordt geld gecreëerd door banken die hier zelf een commercieel belang bij hebben. Om minder afhankelijk te worden van deze banken wil de Piratenpartij complementaire munten en alternatieve betalingssystemen stimuleren; zowel in de vorm van contant als digitaal geld. In de huidige situatie wordt geld gecreëerd door banken die hier zelf een commercieel belang bij hebben. Om minder afhankelijk te worden van deze banken wil de Piratenpartij complementaire munten en alternatieve betalingssystemen stimuleren; zowel in de vorm van contant als digitaal geld.
  
Regel 377: Regel 447:
  
 ===== Hervorming van de financiële sector ===== ===== Hervorming van de financiële sector =====
-==== Too big too fail voorkomen ===== 
-Banken hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Commerciële banken mogen echter niet leidend zijn in onze democratische besluitvorming. Het mag niet zo zijn dat een eventueel faillissement van een bank onze samenleving ontwricht. Doordat banken 'too big too fail' zijn kunnen ze de samenleving chanteren. Dit heeft geleid tot een instabiele financiële sector. Voor marktwerking is het belangrijk dat partijen die niet goed functioneren kunnen worden vervangen door concurrenten. Banken dienen zich daarom op te splitsen tot onderdelen, die zonder maatschappij- ontwrichtende gevolgen failliet kunnen gaan. 
  
-==== Functie ​van banken splitsen =====+==== Too big to fail voorkomen ==== 
 + 
 +Banken hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Commerciële banken mogen echter niet leidend zijn in onze democratische besluitvorming. Het mag niet zo zijn dat een eventueel faillissement ​van een bank onze samenleving ontwricht. Doordat ​banken ​'too big to fail' zijn kunnen ze de samenleving chanteren. Dit heeft geleid tot een instabiele financiële sector. Voor marktwerking is het belangrijk dat partijen die niet goed functioneren kunnen worden vervangen door concurrenten. Banken dienen zich daarom op te splitsen ​tot onderdelen, die zonder maatschappij-ontwrichtende gevolgen failliet kunnen gaan. 
 + 
 +==== Functie van banken splitsen ​==== 
 Een bank in ons huidige systeem heeft twee functies: kredietverstrekking en betalingsverkeer. De Piratenpartij wil het betalingsverkeer loskoppelen van de kredietfunctie van banken. Dit zal leiden tot een stabielere financiële sector. Een bank in ons huidige systeem heeft twee functies: kredietverstrekking en betalingsverkeer. De Piratenpartij wil het betalingsverkeer loskoppelen van de kredietfunctie van banken. Dit zal leiden tot een stabielere financiële sector.
  
-De Piratenpartij stelt voor een pure betaalbank op te richten. Deze 'full reserve'​ nutsbank faciliteert uitsluitend betalingsverkeer en verstrekt geen krediet. Betaalgegevens zijn dan niet meer in beheer bij private partijen. Betaalgegevens zijn immers ​privé gegevens ​en dus geen verhandelbaar product. De markt kan “apps” en andere gebruiksfuncties voor betalingen ontwikkelen en aanbieden als schil bovenop de nutsbank. Omdat de nutsbank geen geld investeert, neemt het geen financiële risico'​s. Daarom hoeft deze niet mee te betalen aan het depositogarantiestelsel,​ waarin banken garant staan voor elkaar.+De Piratenpartij stelt voor een pure betaalbank op te richten. Deze 'full reserve'​ nutsbank faciliteert uitsluitend betalingsverkeer en verstrekt geen krediet. Betaalgegevens zijn dan niet meer in beheer bij private partijen. Betaalgegevens zijn immers ​privégegevens ​en dus geen verhandelbaar product. De markt kan “apps” en andere gebruiksfuncties voor betalingen ontwikkelen en aanbieden als schil bovenop de nutsbank. Omdat de nutsbank geen geld investeert, neemt het geen financiële risico'​s. Daarom hoeft deze niet mee te betalen aan het depositogarantiestelsel,​ waarin banken garant staan voor elkaar.
  
 Private investeringsbanken kunnen geld voor klanten investeren via spaarrekeningen en beleggingsfondsen en verlenen krediet, maar bieden geen betaalfunctie. Private investeringsbanken kunnen geld voor klanten investeren via spaarrekeningen en beleggingsfondsen en verlenen krediet, maar bieden geen betaalfunctie.
Regel 392: Regel 465:
  
 De Piratenpartij wil: De Piratenpartij wil:
-  ​* Banken opsplitsen wanneer deze te groot zijn, om 'too big too fail' te voorkomen+ 
 +  ​* Banken opsplitsen wanneer deze te groot zijn, om 'too big to fail' te voorkomen
   * Kredietverstrekken loskoppelen van betalingsverkeer   * Kredietverstrekken loskoppelen van betalingsverkeer
   * Full reserve banking per direct mogelijk maken   * Full reserve banking per direct mogelijk maken
Regel 399: Regel 473:
  
 ===== Een innovatieve netwerkeconomie ===== ===== Een innovatieve netwerkeconomie =====
 +
 Grote bedrijven gedragen zich geregeld onethisch. Ze blijken tevens slecht met onze burgerrechten om te gaan. De Piratenpartij wil een einde aan de invloed van lobbyisten en grote bedrijven op de politiek. We willen het MKB en zzp’ers meer kansen bieden om zo een eerlijker speelveld te creëren. Juist het MKB en zzp'​ers komen immers met innovaties en vormen daarmee de motor van onze economie. Grote bedrijven gedragen zich geregeld onethisch. Ze blijken tevens slecht met onze burgerrechten om te gaan. De Piratenpartij wil een einde aan de invloed van lobbyisten en grote bedrijven op de politiek. We willen het MKB en zzp’ers meer kansen bieden om zo een eerlijker speelveld te creëren. Juist het MKB en zzp'​ers komen immers met innovaties en vormen daarmee de motor van onze economie.
  
Regel 404: Regel 479:
  
 Wij stellen de volgende maatregelen voor: Wij stellen de volgende maatregelen voor:
 +
   * Huidige belastingafspraken met multinationals worden transparant.   * Huidige belastingafspraken met multinationals worden transparant.
   * Nieuwe belastingafspraken met grote multinationals worden verboden.   * Nieuwe belastingafspraken met grote multinationals worden verboden.
   * Grote bedrijven worden strenger gereguleerd om te voorkomen dat zij onze rechten schenden.   * Grote bedrijven worden strenger gereguleerd om te voorkomen dat zij onze rechten schenden.
   * Er wordt meer vrijheid en kansen geboden aan MKB en zzp'​ers.   * Er wordt meer vrijheid en kansen geboden aan MKB en zzp'​ers.
-  * Wetgeving moet ook uitvoerbaar en betaalbaar zijn voor bedrijven met maar of twee man personeel.+  * Wetgeving moet ook uitvoerbaar en betaalbaar zijn voor bedrijven met maar één of twee man personeel.
  
 ===== Zzp'​ers meer vrijheid geven en bureaucratie verminderen ===== ===== Zzp'​ers meer vrijheid geven en bureaucratie verminderen =====
 +
 De Piratenpartij draagt zelfstandige ondernemers een warm hart toe. Bedrijven huren echter steeds vaker zzp'​ers in om de cao te ontwijken. In dat geval is er geen sprake van zelfstandige ondernemers,​ maar schijnzelfstandigheid. Hiermee maken ze gebruik van marktmacht en dat is verboden. De ACM dient strenger op te treden tegen bedrijven die structureel onder het CAO-loon betalen, onder de kostprijs inkopen of contracten eenzijdig in hun voordeel aanpassen. Dit maakt moeilijke regelingen zoals de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) onnodig omdat de werkgevers geen voordeel meer hebben van schijnzelfstandigheid. De Piratenpartij draagt zelfstandige ondernemers een warm hart toe. Bedrijven huren echter steeds vaker zzp'​ers in om de cao te ontwijken. In dat geval is er geen sprake van zelfstandige ondernemers,​ maar schijnzelfstandigheid. Hiermee maken ze gebruik van marktmacht en dat is verboden. De ACM dient strenger op te treden tegen bedrijven die structureel onder het CAO-loon betalen, onder de kostprijs inkopen of contracten eenzijdig in hun voordeel aanpassen. Dit maakt moeilijke regelingen zoals de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) onnodig omdat de werkgevers geen voordeel meer hebben van schijnzelfstandigheid.
  
Regel 418: Regel 495:
  
 ===== Onvoorwaardelijk basisinkomen ===== ===== Onvoorwaardelijk basisinkomen =====
 +
 In een gezonde economie is het belangrijk dat iedereen iets zinvols doet. Door automatisering verdwijnen er steeds meer banen. Dit betekent dat we minder moeten gaan werken, of dat mensen nieuwe manieren moeten vinden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Experimenten met een verplichte tegenprestatie bleken niet succesvol en werden gezien als grove vrijheidsinperking. Het basisinkomen biedt een aantrekkelijk alternatief,​ want het geeft meer vrijheid om zonder financiële zorgen zelfstandig te ondernemen. Een basisinkomensgarantie in de vorm van een Negative Income Tax is een haalbaar plan. Uit experimenten blijkt dat, wanneer mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun vaste lasten, ze meer onderwijs gaan volgen, ondernemender worden en meer zinvol werk gaan doen. Mensen die nu afhankelijk zijn van een uitkering, moeten elke extra verdiende euro inleveren. Bij een basisinkomen loont elke verdiende euro. Bovendien betekent het basisinkomen een drastische vereenvoudiging van het huidige oerwoud aan toeslagen. Iedereen krijgt dan immers dezelfde toeslag: het basisinkomen. Dit maakt een hoop bureaucratie en privacy schendende controles overbodig. Het basisinkomen bestrijdt ook de armoede, die het gevolg is van het niet om kunnen gaan met deze bureaucratie. In een gezonde economie is het belangrijk dat iedereen iets zinvols doet. Door automatisering verdwijnen er steeds meer banen. Dit betekent dat we minder moeten gaan werken, of dat mensen nieuwe manieren moeten vinden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Experimenten met een verplichte tegenprestatie bleken niet succesvol en werden gezien als grove vrijheidsinperking. Het basisinkomen biedt een aantrekkelijk alternatief,​ want het geeft meer vrijheid om zonder financiële zorgen zelfstandig te ondernemen. Een basisinkomensgarantie in de vorm van een Negative Income Tax is een haalbaar plan. Uit experimenten blijkt dat, wanneer mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun vaste lasten, ze meer onderwijs gaan volgen, ondernemender worden en meer zinvol werk gaan doen. Mensen die nu afhankelijk zijn van een uitkering, moeten elke extra verdiende euro inleveren. Bij een basisinkomen loont elke verdiende euro. Bovendien betekent het basisinkomen een drastische vereenvoudiging van het huidige oerwoud aan toeslagen. Iedereen krijgt dan immers dezelfde toeslag: het basisinkomen. Dit maakt een hoop bureaucratie en privacy schendende controles overbodig. Het basisinkomen bestrijdt ook de armoede, die het gevolg is van het niet om kunnen gaan met deze bureaucratie.
  
 De Piratenpartij wil: De Piratenpartij wil:
 +
   * Verplichte tegenprestatie afschaffen   * Verplichte tegenprestatie afschaffen
   * Privacy schendende controles op uitkeringsgerechtigden stopzetten   * Privacy schendende controles op uitkeringsgerechtigden stopzetten
Regel 427: Regel 506:
  
 ===== Belasting op arbeid verschuift naar belasting op grondstoffen ===== ===== Belasting op arbeid verschuift naar belasting op grondstoffen =====
 +
 Om economische activiteit op een duurzame wijze te bevorderen wordt de belasting op arbeid verlaagd en de belasting op grondstoffen verhoogd. Het verhoogt de arbeidsparticipatie en verlaagt onze ecologische voetafdruk. Om economische activiteit op een duurzame wijze te bevorderen wordt de belasting op arbeid verlaagd en de belasting op grondstoffen verhoogd. Het verhoogt de arbeidsparticipatie en verlaagt onze ecologische voetafdruk.
  
 ===== Pensioenfondsen ===== ===== Pensioenfondsen =====
 +
 Iedereen krijgt de vrijheid om zelf te kiezen bij welk pensioenfonds hij aangesloten wil zijn. Zelfstandigen krijgen de mogelijkheid om zich vrijwillig aan te sluiten bij een fonds naar keuze. Wisselen van baan betekent daardoor niet automatisch wisselen van pensioenfonds. Iedereen krijgt de vrijheid om zelf te kiezen bij welk pensioenfonds hij aangesloten wil zijn. Zelfstandigen krijgen de mogelijkheid om zich vrijwillig aan te sluiten bij een fonds naar keuze. Wisselen van baan betekent daardoor niet automatisch wisselen van pensioenfonds.
  
 ===== Betaalbaar wonen ===== ===== Betaalbaar wonen =====
 +
 Betaalbare woningen worden in Nederland steeds schaarser. Goedkope woningen worden omgebouwd tot dure woningen, en ook nieuwbouwwoningen vallen vaak binnen een hoog segment. Op de huurmarkt hebben maatregelen als de verhuurdersheffing en de '​gluurverhoging'​ (inkomensafhankelijke huurverhoging waarbij privacy wordt geschonden) ervoor gezorgd dat huurwoningen bijzonder snel in prijs zijn gestegen. Sinds de privatisering van woningcorporaties is de taak om voor betaalbare woningen te zorgen in het slop geraakt. Corporaties nemen onverantwoorde financiële risico'​s,​ omdat de belastingbetaler toch opdraait voor financieel wanbeleid. Betaalbare woningen worden in Nederland steeds schaarser. Goedkope woningen worden omgebouwd tot dure woningen, en ook nieuwbouwwoningen vallen vaak binnen een hoog segment. Op de huurmarkt hebben maatregelen als de verhuurdersheffing en de '​gluurverhoging'​ (inkomensafhankelijke huurverhoging waarbij privacy wordt geschonden) ervoor gezorgd dat huurwoningen bijzonder snel in prijs zijn gestegen. Sinds de privatisering van woningcorporaties is de taak om voor betaalbare woningen te zorgen in het slop geraakt. Corporaties nemen onverantwoorde financiële risico'​s,​ omdat de belastingbetaler toch opdraait voor financieel wanbeleid.
  
 De Piratenpartij wil: De Piratenpartij wil:
 +
   * Woningcorporaties krijgen als primaire taak het beschikbaar stellen van voldoende betaalbare huurwoningen.   * Woningcorporaties krijgen als primaire taak het beschikbaar stellen van voldoende betaalbare huurwoningen.
   * Creatieve, duurzame oplossingen stimuleren (zoals bijvoorbeeld hergebruik van leegstaande kantoorpanden,​ wonen in tinyhouses en recreatiewoningen toestaan, kosten neutraal energie label verbetering).   * Creatieve, duurzame oplossingen stimuleren (zoals bijvoorbeeld hergebruik van leegstaande kantoorpanden,​ wonen in tinyhouses en recreatiewoningen toestaan, kosten neutraal energie label verbetering).
  
 ===== Hypotheekrenteaftrek ===== ===== Hypotheekrenteaftrek =====
-De hypotheekrenteaftrek (HRA) heeft kunstmatig de huizenprijzen verhoogd. Door dit financiële voordeel voor huiseigenaren,​ konden huizenkopers een duurder huis kopen, en steeg als gevolg de huizenprijs. Het is bovendien een verkapte subsidie aan banken, aangezien de overheid hiermee één van hun belangrijkste producten subsidieert). Verder is het in feite een '​subsidie'​ voor particuliere schuld, die ook nog eens grotendeels bij de grootste inkomens (met de duurste huizen) terecht ​komen.+ 
 +De hypotheekrenteaftrek (HRA) heeft kunstmatig de huizenprijzen verhoogd. Door dit financiële voordeel voor huiseigenaren,​ konden huizenkopers een duurder huis kopen, en steeg als gevolg de huizenprijs. Het is bovendien een verkapte subsidie aan banken, aangezien de overheid hiermee één van hun belangrijkste producten subsidieert. Verder is het in feite een '​subsidie'​ voor particuliere schuld, die ook nog eens grotendeels bij de grootste inkomens (met de duurste huizen) terecht ​komt.
  
 De Piratenpartij wil daarom: De Piratenpartij wil daarom:
 +
   * De HRA aftoppen bij een plafond van 1.000.000,- (dus bij een huis van 1.500.000,- is de HRA tot 1.000.000,- aftrekbaar).   * De HRA aftoppen bij een plafond van 1.000.000,- (dus bij een huis van 1.500.000,- is de HRA tot 1.000.000,- aftrekbaar).
   * Dit plafond geleidelijk verlagen   * Dit plafond geleidelijk verlagen
  
 ===== Geen negatieve spaarrente voor particulieren ===== ===== Geen negatieve spaarrente voor particulieren =====
 +
 Banken mogen geen negatieve rente rekenen over het saldo op spaarrekeningen van particulieren. Hiermee volgt Nederland het beleid van België en zo zorgen we tevens voor een betere machtsverhouding tussen burgers en bedrijven. Banken mogen geen negatieve rente rekenen over het saldo op spaarrekeningen van particulieren. Hiermee volgt Nederland het beleid van België en zo zorgen we tevens voor een betere machtsverhouding tussen burgers en bedrijven.
  
 ====== Internationaal ====== ====== Internationaal ======
 +
 De Piratenpartij is een internationale partij, we zijn in heel veel landen actief. Wij zijn dan ook een groot voorstander van internationale samenwerking. Wij werken graag samen op basis van transparante en democratische waarden. De Piratenpartij is een internationale partij, we zijn in heel veel landen actief. Wij zijn dan ook een groot voorstander van internationale samenwerking. Wij werken graag samen op basis van transparante en democratische waarden.
  
 ===== Hervorming Europese Unie: Democratie en transparantie ===== ===== Hervorming Europese Unie: Democratie en transparantie =====
 +
 De Piratenpartij vindt Europese samenwerking belangrijk. De huidige Europese Unie (EU) is democratisch gebrekkig. Het democratisch verkozen Europees Parlement (EP) kan geen wetten indienen. Dat kan alleen de ongekozen Europese Commissie (EC). Commissieleden worden vaak sterk beïnvloed door lobbyisten van grote multinationals,​ terwijl burgers nauwelijks mogelijkheden tot inspraak krijgen. Burgers worden bovendien vaak genegeerd als het ze lukt ergens hun stem te laten gelden. De Piratenpartij vindt Europese samenwerking belangrijk. De huidige Europese Unie (EU) is democratisch gebrekkig. Het democratisch verkozen Europees Parlement (EP) kan geen wetten indienen. Dat kan alleen de ongekozen Europese Commissie (EC). Commissieleden worden vaak sterk beïnvloed door lobbyisten van grote multinationals,​ terwijl burgers nauwelijks mogelijkheden tot inspraak krijgen. Burgers worden bovendien vaak genegeerd als het ze lukt ergens hun stem te laten gelden.
  
Regel 462: Regel 550:
  
 Wij stellen de volgende maatregelen voor: Wij stellen de volgende maatregelen voor:
 +
   * Het democratisch verkozen EP krijgt ook wetgevende macht en wordt eindverantwoordelijk voor EU-beleid.   * Het democratisch verkozen EP krijgt ook wetgevende macht en wordt eindverantwoordelijk voor EU-beleid.
   * Burgers worden direct betrokken bij EU-wetgeving via E-democracy en burgertoppen.   * Burgers worden direct betrokken bij EU-wetgeving via E-democracy en burgertoppen.
Regel 469: Regel 558:
  
 ===== Vergaderlocatie ===== ===== Vergaderlocatie =====
 +
 De maandelijkse verhuizing van het Europees parlement van Brussel naar Straatsburg kost tijd, geld en energie. Alle vergaderingen moeten voortaan in Brussel plaatsvinden. De maandelijkse verhuizing van het Europees parlement van Brussel naar Straatsburg kost tijd, geld en energie. Alle vergaderingen moeten voortaan in Brussel plaatsvinden.
  
 ===== '​Handelsovereenkomsten'​ ===== ===== '​Handelsovereenkomsten'​ =====
 +
 De EU onderhandelt momenteel achter gesloten deuren met Canada (CETA) en Amerika (TTIP) over handelsverdragen. Ook onderhandelt de EU met verschillende landen over een ander handelsverdrag (TiSA). De normen voor bescherming van ons milieu staan hierdoor onder druk. Ook ligt misbruik van patent- en auteursrecht op de loer. Deze afspraken ondermijnen ons nationale rechtssysteem. De EU onderhandelt momenteel achter gesloten deuren met Canada (CETA) en Amerika (TTIP) over handelsverdragen. Ook onderhandelt de EU met verschillende landen over een ander handelsverdrag (TiSA). De normen voor bescherming van ons milieu staan hierdoor onder druk. Ook ligt misbruik van patent- en auteursrecht op de loer. Deze afspraken ondermijnen ons nationale rechtssysteem.
  
 Deze '​vrijhandelsverdragen'​ zijn in feite overeenkomsten voor investeerders,​ die vooral in het belang zijn van grote multinationals. Ze zorgen ervoor dat wij onze regelgevingen verplicht moeten aanpassen. Wanneer onze overheid nieuwe wetten maakt om bijvoorbeeld mensenrechten of ons milieu te beschermen, kunnen multinationals een miljardenclaim //tegen //onze overheid indienen door de vele vreemde clausules in deze overeenkomsten. Deze '​vrijhandelsverdragen'​ zijn in feite overeenkomsten voor investeerders,​ die vooral in het belang zijn van grote multinationals. Ze zorgen ervoor dat wij onze regelgevingen verplicht moeten aanpassen. Wanneer onze overheid nieuwe wetten maakt om bijvoorbeeld mensenrechten of ons milieu te beschermen, kunnen multinationals een miljardenclaim //tegen //onze overheid indienen door de vele vreemde clausules in deze overeenkomsten.
  
-De Piratenpartij is niet //tegen// handelsovereenkomsten,​ maar CETA, TTIP en TiSA beschermen grote multinationals ten koste van mens, milieu, democratie en onze rechtstaat. Bovendien bestaan er betere alternatieven (Alternative Trade Mandate(([[http://​www.globaljustice.org.uk/​european-alternative-trade-mandate|Alternative Trade Mandate]]))) waarmee eerlijke internationale handel gestimuleerd kan worden.+De Piratenpartij is niet //​tegen// ​ handelsovereenkomsten,​ maar CETA, TTIP en TiSA beschermen grote multinationals ten koste van mens, milieu, democratie en onze rechtstaat. Bovendien bestaan er betere alternatieven (Alternative Trade Mandate(([[http://​www.globaljustice.org.uk/​european-alternative-trade-mandate|Alternative Trade Mandate]])) ) waarmee eerlijke internationale handel gestimuleerd kan worden.
  
 Daar zullen mens, milieu en bedrijfsleven veel meer van profiteren. Daar zullen mens, milieu en bedrijfsleven veel meer van profiteren.
  
 Wij stellen de volgende maatregelen voor: Wij stellen de volgende maatregelen voor:
 +
   * De onderhandelingen over TTIP, CETA en TiSA zijn niet democratisch,​ en worden onmiddellijk stopgezet.   * De onderhandelingen over TTIP, CETA en TiSA zijn niet democratisch,​ en worden onmiddellijk stopgezet.
   * Nieuwe, transparante onderhandelingen worden gestart. Deze hebben als uitgangspunt eerlijke handel, bescherming van mens en milieu, burgerrechten en vrije informatie.   * Nieuwe, transparante onderhandelingen worden gestart. Deze hebben als uitgangspunt eerlijke handel, bescherming van mens en milieu, burgerrechten en vrije informatie.
   * Burgers dienen vanaf het begin betrokken te worden bij de onderhandelingen via E-democracy en burgertoppen.   * Burgers dienen vanaf het begin betrokken te worden bij de onderhandelingen via E-democracy en burgertoppen.
-  * Alle(handels)verdragen dienen door de bevolking gesteund te worden via een referendum, //voordat// Nederland iets ondertekent.+  * Alle (handels)verdragen dienen door de bevolking gesteund te worden via een referendum, //​voordat// ​ Nederland iets ondertekent.
  
 ===== Defensie ===== ===== Defensie =====
-==== Geen offensieve missies =====+ 
 +==== Geen offensieve missies ==== 
 Kiezen voor deelname aan militaire operaties is kiezen voor meer geld naar defensie. De Piratenpartij ziet graag zo min mogelijk militaire missies zodat het defensiebudget niet omhoog hoeft. De Piratenpartij wil niet meewerken aan offensieve missies. Kiezen voor deelname aan militaire operaties is kiezen voor meer geld naar defensie. De Piratenpartij ziet graag zo min mogelijk militaire missies zodat het defensiebudget niet omhoog hoeft. De Piratenpartij wil niet meewerken aan offensieve missies.
  
-==== Autonome wapens verbieden =====+==== Autonome wapens verbieden ==== 
 Robots zijn niet in staat tot humanitair denken en handelen. Daarnaast verlaagt dit de drempel tot militair handelen. De Piratenpartij wil daarom bij de VN pleiten voor een moratorium op de ontwikkeling en het bezit van autonome wapens (killer robots). Robots zijn niet in staat tot humanitair denken en handelen. Daarnaast verlaagt dit de drempel tot militair handelen. De Piratenpartij wil daarom bij de VN pleiten voor een moratorium op de ontwikkeling en het bezit van autonome wapens (killer robots).
  
-==== Digitale veiligheid =====+==== Digitale veiligheid ==== 
 Digitale aanvallen kunnen leiden tot ernstige schade. Er is op dit moment te weinig capaciteit en te weinig kennis om onze digitale infrastructuur te beveiligen. Er dient daarom een groter aandeel van het defensiebudget beschikbaar voor te worden gesteld. Digitale aanvallen kunnen leiden tot ernstige schade. Er is op dit moment te weinig capaciteit en te weinig kennis om onze digitale infrastructuur te beveiligen. Er dient daarom een groter aandeel van het defensiebudget beschikbaar voor te worden gesteld.
  
-==== Non-proliferatieverdrag voor digitale wapens =====+==== Non-proliferatieverdrag voor digitale wapens ==== 
 Met sabotage-software kan men belangrijke delen van onze infrastructuur beschadigen,​ zoals waterzuiveringsinstallaties of het energienet. Een recent voorbeeld is de sabotage van Iraanse uranium-centrifuges door het Stuxnet virus. Dergelijke software kan enorme schade aan industrie, mens en milieu opleveren. De Piratenpartij wil dat defensie geen aanvallen uitvoert met dergelijke '​digitale wapens'​. Daarnaast willen wij er bij de VN op aandringen op een non-proliferatieverdrag voor deze wapens, zodat andere landen dit ook niet doen. Met sabotage-software kan men belangrijke delen van onze infrastructuur beschadigen,​ zoals waterzuiveringsinstallaties of het energienet. Een recent voorbeeld is de sabotage van Iraanse uranium-centrifuges door het Stuxnet virus. Dergelijke software kan enorme schade aan industrie, mens en milieu opleveren. De Piratenpartij wil dat defensie geen aanvallen uitvoert met dergelijke '​digitale wapens'​. Daarnaast willen wij er bij de VN op aandringen op een non-proliferatieverdrag voor deze wapens, zodat andere landen dit ook niet doen.
  
 ====== Ontwikkelingssamenwerking ====== ====== Ontwikkelingssamenwerking ======
 +
 De Piratenpartij wil alle mensen op de wereld gelijke kansen bieden om te groeien. Ontwikkelingshulp moet gericht zijn op het versterken van de positie van burgers in ontwikkelingslanden. We willen daarom lokaal hulp bieden en de lokale economie versterken. Het uitgangspunt is dat we mensen niet afhankelijk maken, maar slagvaardiger maken. Daarom moet informatie, kennis en expertise ook voor mensen in ontwikkelingslanden zo gemakkelijk en breed mogelijk toegankelijk zijn. De Piratenpartij wil alle mensen op de wereld gelijke kansen bieden om te groeien. Ontwikkelingshulp moet gericht zijn op het versterken van de positie van burgers in ontwikkelingslanden. We willen daarom lokaal hulp bieden en de lokale economie versterken. Het uitgangspunt is dat we mensen niet afhankelijk maken, maar slagvaardiger maken. Daarom moet informatie, kennis en expertise ook voor mensen in ontwikkelingslanden zo gemakkelijk en breed mogelijk toegankelijk zijn.
  
 ===== Delen van kennis ===== ===== Delen van kennis =====
 +
 De bevolking in ontwikkelingslanden kan enorm profiteren van de overdracht van kennis en expertise. Verspreiding van technologische kennis door middel van open source geeft mensen en organisaties ook meteen de mogelijkheid om zélf met die technologie aan de slag te gaan. De bevolking in ontwikkelingslanden kan enorm profiteren van de overdracht van kennis en expertise. Verspreiding van technologische kennis door middel van open source geeft mensen en organisaties ook meteen de mogelijkheid om zélf met die technologie aan de slag te gaan.
  
 ===== Bio-/​farmaceutische patenten en ontwikkelingslanden ===== ===== Bio-/​farmaceutische patenten en ontwikkelingslanden =====
 +
 Patenten maken medisch onderzoek, behandelingen,​ therapie en medicijnen steeds duurder. Burgers in ontwikkelingslanden krijgen hierdoor geen toegang tot adequate medische zorg. De economische invloeden en belangen van farmaceutische bedrijven moeten aan banden worden gelegd. Patenten maken medisch onderzoek, behandelingen,​ therapie en medicijnen steeds duurder. Burgers in ontwikkelingslanden krijgen hierdoor geen toegang tot adequate medische zorg. De economische invloeden en belangen van farmaceutische bedrijven moeten aan banden worden gelegd.
  
 ===== Hulp bij vrije internettoegang voor landen met beperkte toegang ===== ===== Hulp bij vrije internettoegang voor landen met beperkte toegang =====
 +
 Internet biedt mogelijkheden om de zelfbeschikking van mensen te vergroten. Daarom is het belangrijk dat Nederland een proactieve houding aanneemt in de bescherming van een vrij en open internet, ook buiten ons eigen grondgebied. Internet biedt mogelijkheden om de zelfbeschikking van mensen te vergroten. Daarom is het belangrijk dat Nederland een proactieve houding aanneemt in de bescherming van een vrij en open internet, ook buiten ons eigen grondgebied.
  
 ===== Eerlijke handel ===== ===== Eerlijke handel =====
 +
 Om ontwikkelingslanden een eerlijke kans te geven, dienen we ze niet te benadelen door handelsverdragen als TTIP, CETA en TiSA. We dienen eerlijke handel te stimuleren, zoals beschreven in het Alternative Trade Mandate. Om ontwikkelingslanden een eerlijke kans te geven, dienen we ze niet te benadelen door handelsverdragen als TTIP, CETA en TiSA. We dienen eerlijke handel te stimuleren, zoals beschreven in het Alternative Trade Mandate.
  
 ===== Kennis, ontwikkelingslanden en klimaatverandering ===== ===== Kennis, ontwikkelingslanden en klimaatverandering =====
 +
 We gebruiken onze kennis(bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement ) om ontwikkelingslanden te helpen met de gevolgen van klimaatverandering. We gebruiken onze kennis(bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement ) om ontwikkelingslanden te helpen met de gevolgen van klimaatverandering.
  
 ====== Vluchtelingen ====== ====== Vluchtelingen ======
-Onze inspanningen moeten vooral gericht zijn op het bestrijden van de //​oorzaken//​ waardoor mensen vluchten. Wanneer zij echter toch //moeten// vluchten dienen wij hun mensenrechten te beschermen. Vluchtelingen zijn mensen in nood en verdienen onze steun. Wij willen mensensmokkel tegengaan. We gaan niet inzetten op een ontmoedigingsbeleid. Vluchtelingen die asiel aanvragen in de EU dienen naar rato te worden opgevangen.+ 
 +Onze inspanningen moeten vooral gericht zijn op het bestrijden van de //​oorzaken// ​ waardoor mensen vluchten. Wanneer zij echter toch //​moeten// ​ vluchten dienen wij hun mensenrechten te beschermen. Vluchtelingen zijn mensen in nood en verdienen onze steun. Wij willen mensensmokkel tegengaan. We gaan niet inzetten op een ontmoedigingsbeleid. Vluchtelingen die asiel aanvragen in de EU dienen naar rato te worden opgevangen.
  
 ===== Voorkomen is beter dan genezen ===== ===== Voorkomen is beter dan genezen =====
 +
 Hoe meer vluchtelingen om hulp vragen, des te groter onze inzet moet zijn om de redenen waarom deze mensen op de vlucht zijn aan te pakken. Mensen die in conflictzones en oorlogsgebied wonen zullen //blijven //vluchten. Nederland moet zich richten op het bewerkstelligen van veiligheid van mensen in conflictgebieden in een dialoog met alle betrokken partijen (bondgenoten én niet bondgenoten) in het belang van de mensen die daar wonen. Hoe meer vluchtelingen om hulp vragen, des te groter onze inzet moet zijn om de redenen waarom deze mensen op de vlucht zijn aan te pakken. Mensen die in conflictzones en oorlogsgebied wonen zullen //blijven //vluchten. Nederland moet zich richten op het bewerkstelligen van veiligheid van mensen in conflictgebieden in een dialoog met alle betrokken partijen (bondgenoten én niet bondgenoten) in het belang van de mensen die daar wonen.
  
 ===== Duidelijkheid voor vluchtelingen ===== ===== Duidelijkheid voor vluchtelingen =====
 +
 Het proces bij aankomst dient transparant,​ duidelijk en soepel te verlopen, zowel voor vluchtelingen als de lokale bevolking. Mensen die uit een crisissituatie gevlucht zijn worden nu vaak ruim een jaar in onzekerheid gehouden. Aanvraagprocedures dienen te worden versimpeld en verkort door onnodige regels te schrappen. Het proces bij aankomst dient transparant,​ duidelijk en soepel te verlopen, zowel voor vluchtelingen als de lokale bevolking. Mensen die uit een crisissituatie gevlucht zijn worden nu vaak ruim een jaar in onzekerheid gehouden. Aanvraagprocedures dienen te worden versimpeld en verkort door onnodige regels te schrappen.
  
 ===== Kleinschalige opvang en goede inspraak ===== ===== Kleinschalige opvang en goede inspraak =====
 +
 De Piratenpartij wil vluchtelingen die in Nederland terechtkomen op menselijke wijze opvangen. De Piratenpartij is voor kleinschalige,​ decentrale opvang en goede lokale inspraak over de voorwaarden waaronder opvang mogelijk is. Kleinschalige opvang zorgt ervoor dat vluchtelingen makkelijker kunnen integreren in hun nieuwe omgeving en dat de draagkracht van kleine gemeenschappen niet onder druk komt te staan. Door goede inspraak vooraf zijn onnodige spanningen te voorkomen. De Piratenpartij wil vluchtelingen die in Nederland terechtkomen op menselijke wijze opvangen. De Piratenpartij is voor kleinschalige,​ decentrale opvang en goede lokale inspraak over de voorwaarden waaronder opvang mogelijk is. Kleinschalige opvang zorgt ervoor dat vluchtelingen makkelijker kunnen integreren in hun nieuwe omgeving en dat de draagkracht van kleine gemeenschappen niet onder druk komt te staan. Door goede inspraak vooraf zijn onnodige spanningen te voorkomen.
  
 ===== Participatie ===== ===== Participatie =====
 +
 We moeten proberen te bewerkstelligen dat mensen zo snel mogelijk zelfvoorzienend worden en zo weinig mogelijk een beroep hoeven te doen op ons sociale stelsel. Dat betekent bijvoorbeeld gemakkelijk een snelle toegang tot scholing en de arbeidsmarkt. We moeten proberen te bewerkstelligen dat mensen zo snel mogelijk zelfvoorzienend worden en zo weinig mogelijk een beroep hoeven te doen op ons sociale stelsel. Dat betekent bijvoorbeeld gemakkelijk een snelle toegang tot scholing en de arbeidsmarkt.
  
-Vluchtelingen zijn ontheemde mensen die wellicht weer naar huis willen als het veilig genoeg is. Daarom willen we ons richten op de keuze om terug te gaan //​makkelijker//​ te maken en niet de keuze om hier te blijven //​moeilijker //te maken. De keuzevrijheid van de vluchtelingen zelf weegt hier voor ons het zwaarst.+Vluchtelingen zijn ontheemde mensen die wellicht weer naar huis willen als het veilig genoeg is. Daarom willen we ons richten op de keuze om terug te gaan //​makkelijker// ​ te maken en niet de keuze om hier te blijven //​moeilijker //te maken. De keuzevrijheid van de vluchtelingen zelf weegt hier voor ons het zwaarst.
  
 ===== Economische migranten ===== ===== Economische migranten =====
 +
 Wanneer mensen zelfvoorzienend zijn, is er geen reden om ze ervan te weerhouden zich hier te vestigen, ongeacht herkomst. Mensen die meedraaien in onze samenleving en het arbeidsproces,​ leveren een bijdrage aan onze economie en maatschappij. Wanneer mensen zelfvoorzienend zijn, is er geen reden om ze ervan te weerhouden zich hier te vestigen, ongeacht herkomst. Mensen die meedraaien in onze samenleving en het arbeidsproces,​ leveren een bijdrage aan onze economie en maatschappij.
  
 We zouden mogelijkheden van een variant van het ‘green card’ systeem kunnen onderzoeken,​ waarin de ruimte op onze interne arbeidsmarkt medebepalend wordt voor het aantal immigranten dat we toelaten. Door economische migranten een legale route te bieden worden mensensmokkelaars buitenspel gezet. In plaats van € 10.000,- te besteden aan een mensensmokkelaar kan een ticket voor € 500,- gekocht worden. Het restant wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een nieuw bestaan. We zouden mogelijkheden van een variant van het ‘green card’ systeem kunnen onderzoeken,​ waarin de ruimte op onze interne arbeidsmarkt medebepalend wordt voor het aantal immigranten dat we toelaten. Door economische migranten een legale route te bieden worden mensensmokkelaars buitenspel gezet. In plaats van € 10.000,- te besteden aan een mensensmokkelaar kan een ticket voor € 500,- gekocht worden. Het restant wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een nieuw bestaan.
 +
  
thema.txt · Laatst gewijzigd: 2017/02/02 10:53 door Azonata