Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


over_de_pp

Over de PP

De Piratenpartij is een geuzennaam waar we trots op zijn. De prikkelende naam associëren we met een strijd voor vrijheid en laat zien dat we ons niet willen laten inperken door de gevestigde orde. Het stempel ‘piraat’ wordt namelijk altijd gedrukt op een groep die ingaat tegen monopolisering van een nieuw gebied.

De Piratenpartij zet zich in voor informatiepolitiek. Dat wil zeggen, de politiek van het managen van informatie. Dit klinkt misschien vaag, maar we zullen de verwarring eerst nog wat vergroten door te zeggen dat politiek op zich een vorm van informatiemanagement is. Politiek is de vorm van informatiemanagement die alle belangen tegen elkaar afweegt, feiten opzoekt, meningen en idealen erbij trekt en dan dit alles samen voegt tot een uiteindelijke beslissing.

(Thijs Markus: Wij zijn geen one-issue partij, wij zijn de core-issue partij)

In de 17e eeuw kregen Europese staatsbedrijven zoals de Nederlandse VOC het monopolie op handelsroutes over zee naar grondstofrijke gebieden. Het woord ‘piraat’ had een brede betekenis en werd gebruikt voor alle niet erkende zeevaarders, dus bijvoorbeeld ook Chinese handelaren. In Engeland kreeg het koninkrijk het monopolie op de boekdrukpers en werden ondernemers die het in hun hoofd haalden zelf een drukpers in elkaar te zetten ‘woordpiraten’ genoemd. Vijftig jaar geleden was de radio-ether de nieuwe horizon en kreeg de BBC als enige partij het recht om uit te zenden. Dankzij zogenoemde ‘radiopiraten’ als zeezender Radio Veronica konden we toch kennismaken met popmuziek.

Het onontgonnen land van onze tijd is het internet. Ook hier zijn nu nog geen sluitende juridische modellen en bedreigt monopolisering net als in de eerdergenoemde voorbeelden onze vrijheid. De informatierevolutie heeft ons ongelofelijk veel opgeleverd, maar heeft overheden en bedrijven ook in staat gesteld iedere stap van burgers en consumenten nauwkeurig in kaart te brengen. Dit zorgt voor een onevenwichtige machtsbalans waarvan de gewone burger de dupe wordt. De Piratenpartij wil het evenwicht terugbrengen en een open informatiesamenleving creëren.

Vrij verkeer van informatie biedt ongekende mogelijkheden maar zet ook alles wat we vanzelfsprekend vinden op zijn kop. Niets blijft hetzelfde. Digitalisering, automatisering en globalisering hebben een grote invloed op de arbeidsmarkt en de samenleving. Nieuwe banen worden gecreëerd terwijl andere banen verdwijnen. Producten worden massaal gepersonaliseerd en toch wordt de menselijke maat bedreigd. Wij gaan deze nieuwe uitdagingen met open vizier tegemoet en draaien ze ten positieve. Dankzij de piratenbeweging zijn de film- en muziekindustrie bijvoorbeeld bezig zichzelf opnieuw uit te vinden.

Niemand weet wat voor uitdagingen en mogelijkheden ons in de toekomst te wachten staan. Uit angst zwak over te komen bij de kiezer durven andere partijen dit niet te zeggen, maar wij doen dit wel. Wij hebben een visie waarin we vernieuwingen toejuichen. Kortzichtigheid mag niet in de weg staan van de mogelijkheden van de nieuwe tijd. In onze visie moet de macht altijd bij het volk komen te liggen. Een overheid die haar burgers wantrouwt, verdient het vertrouwen van haar burgers niet. Wij willen technologie niet inzetten voor massasurveillance die de kloof tussen burger en overheid vergroot. Wij willen technologie inzetten voor burgerparticipatie en directere inspraak.

De Piratenpartij is actief in 42 landen en heeft in verkiezingen zetels behaald van gemeentelijk tot Europees niveau. Dit programma staat vol praktische voorstellen voor Europa in alle belangrijke politieke thema’s. Toch is dit programma geen draaiboek voor de toekomst. Wij vragen namelijk niet om jouw stem omdat we weten hoe de toekomst eruitziet. Wij vragen om je stem omdat we toegeven dat we dat niet kunnen weten en samen met jou aan de oplossingen willen werken om je rechten en belangen te verdedigen.

over_de_pp.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/14 11:00 door theyosh