Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


onderwijs_en_wetenschap

Onderwijs en Wetenschap

Onderwijs

Onderwijs is de basis van een informatiesamenleving. Via het onderwijs leren mensen hoe ze met de informatiesamenleving om kunnen gaan en welke waarde informatie heeft. Gedegen onderwijs helpt mensen een denkkader te ontwikkelen waarin nieuwe informatie ingepast kan worden. Zonder zulk onderwijs is informatie waardeloos.

Informatie werd vóór het internettijdperk voornamelijk geordend en gewaardeerd door professionals. Journalisten schreven in kranten en tijdschriften, wetenschappers publiceerden onder elkaar en redacteuren stelden een encyclopedie samen. In de informatiesamenleving moet iedereen informatie kunnen ordenen en waarderen. Iedereen is journalist, wetenschapper en redacteur. Dat vereist een brede algemene kennis die verder gaat dan de hoofdlijnen van het nieuws. Nieuws is dat wat afwijkt van het normale. Onderwijs leert ons wat normaal is, zodat we zelf kunnen beslissen of we ons aan willen passen of niet.

Open Source

Onderwijsomgevingen worden met open source software ontwikkeld. Het ontwikkelen en delen van open source software, bedoeld voor onderwijs, maakt de ontwikkeling van onderwijsomgevingen efficiënter, stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verhoogt op den duur de kwaliteit van het onderwijs. Iedere onderwijsinstelling in de wereld kan van deze softwareontwikkeling profiteren en helpen deze verder te ontwikkelen. (Carmichael en Honour 2002)

Online colleges

Colleges zijn mede met overheidsgeld betaald. Deze kennis moet zoveel mogelijk open en vrij toegankelijk zijn in heel Europa. Het beschikbaar maken van alle colleges biedt studenten flexibiliteit en niet-studenten toegang tot de mede met overheidsgeld betaalde colleges. Het online beschikbaar stellen van colleges maakt het voor studenten bovendien mogelijk vooraf de kwaliteit van een collegereeks of docent te bepalen en colleges bij andere instellingen te volgen. (Sa et al. 2003) (Pollak 2008)

Leermaterialen

Leermaterialen moeten vrij toegankelijk zijn en -wanneer bekostigd door de overheid- onder een open licentie ontwikkeld en aangeboden worden. Les- en leermaterialen moeten zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk worden. Leermaterialen die worden bekostigd door de overheid moeten open ontwikkeld worden en vrij toegankelijk zijn. Op deze manier kan iedereen op de wereld ervan profiteren. (Barnes 2011)

Wetenschap

De wetenschap is één van de ankers van een optimaal functionerende democratie. Wetenschap dient daarom onafhankelijk te zijn en geen taboes te kennen. Ook moet de kennis en expertise van wetenschappers voor iedereen toegankelijk zijn. Juist dan levert wetenschap een maatschappelijke meerwaarde op. Wetenschap vertegenwoordigt een waarde en is een doel op zich. Wetenschap moet niet door de economie en de politiek gestuurd worden maar door de drang tot waarheidsvinding (Wetenschappelijke Methode). Het vertrouwen in wetenschappers neemt af wanneer zij politieke, industriële of andere economische belangen dienen. De wetenschap moet onafhankelijk en transparant zijn. De Piratenpartij wil daarom alle ruwe wetenschappelijke data publiceren en alle wetenschappelijke publicaties vrij toegankelijk maken. Resultaten van met publieke middelen gefinancierde wetenschap moeten gratis toegankelijk zijn.

Peer-review

Wetenschappelijke artikelen worden nu vaak geplaatst in (beperkt toegankelijke) wetenschappelijke tijdschriften. Doordat deze tijdschriften een goede reputatie hebben, omdat collegawetenschappers de artikelen beoordelen, heeft publicatie in een (gesloten) wetenschappelijk tijdschrift grote waarde voor de wetenschapper. Om open publicatie te bevorderen moet peer-review in een open source context worden gefaciliteerd.

Er moet een lijst van peer reviewers, met hun eventueel gevoelige connecties, worden gepubliceerd zodat controle op de kwaliteit en eventuele belangenconflicten van de reviewers mogelijk is. Daarnaast moeten de financier van een onderzoek en eventuele belangenconflicten van de auteurs worden gepubliceerd.

Toegankelijkheid

Alle wetenschappelijke artikelen worden in een open formaat en vrij toegankelijk gepubliceerd, inclusief alle ruwe data. Wetenschappelijke artikelen stijgen in waarde naarmate ze vaker worden aangehaald in andere wetenschappelijke artikelen. Dit geldt ook voor hyperlinks, die op het internet verwijzen naar andere documenten (webpagina's). Door alle wetenschappelijke artikelen open en in een open formaat te publiceren, wordt kennis gemakkelijker gedeeld. Door de ruwe data die nodig zijn om het onderzoek te reproduceren ook te publiceren kunnen wetenschappelijke artikelen beter gecontroleerd worden. Bovendien kunnen de data ook voor ander onderzoek bruikbaar zijn.

Open en patentvrij

Gepatenteerde techniek is tot stand gekomen mede dankzij publiek gefinancierd onderzoek op universiteiten. En ook andersom. Een patent mag geen belemmering zijn voor verder onderzoek.

Rol van Europa

De EU faciliteert op een onafhankelijke manier de modernisering van het onderwijs en geeft in onderzoeksopdrachten en -subsidies het goede voorbeeld door slechts onafhankelijke onderzoekers opdrachten te geven, de publieke toegankelijkheid en transparantie van onderzoeksresultaten te maximaliseren en alleen bewezen onafhankelijk onderzoek, zonder belangenconflicten van onderzoekers, als basis van regelgeving te gebruiken. Ook moet de EU deze aanpak bij andere Europese staten en instellingen bepleiten.

onderwijs_en_wetenschap.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/11 17:08 door theyosh