Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


net-politiek

Net-politiek

De uitvinding van het internet heeft voor de mensheid een zelfde soort impact als de uitvinding van het wiel of de boekdrukkunst. Deze digitale revolutie heeft de sociale- en economische structuren in heel Europa veranderd. Vrije en gelijke toegang tot het internet is nu een basisvereiste voor deelname aan de maatschappij.

Burgers moeten de mogelijkheid hebben om anoniem toegang tot het internet te verkrijgen.

De Piratenpartij wil dat het recht van “digitale participatie” in het Europees Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt opgenomen.

Netneutraliteit

Het principe van netneutraliteit moet in Europese wetgeving worden vastgelegd zodat sterke stimulansen voor investeringen, eerlijke concurrentie en gelijke behandeling van iedereen in de digitale ruimte is gewaarborgd.

Iedereen dient toegang te hebben tot een internetverbinding waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt tussen bepaalde diensten of bedrijven. Beheersmaatregelen met betrekking tot het netwerkverkeer (QOS) zijn alleen toegestaan ​​in uitzonderlijke omstandigheden. Het dient dan op een duidelijke en transparante wijze te worden uitgevoerd en alleen om technische redenen.

Niet-discriminerende toegang tot het internet moet van toepassing zijn in de hele EU. Wij verwerpen de maatregelen van telecommunicatie-bedrijven die de vrije toegang bedreigen. We richten ons in het bijzonder op de huidige voorstellen van de Europese Commissie (“Kroes Telecoms Package”). Dit voorstel onthoudt zich van een sterke definitie van het principe van netneutraliteit, wat te wijten is aan de lobby door service providers en telecombedrijven.

Opwaardering van de infrastructuur

De Piratenpartij is een groot voorstander van een Europa-brede ontwikkeling van een state of the art communicatie-infrastructuur. Ons doel is om toegang tot breedband-internet voor iedereen in de EU mogelijk te maken.

Terwijl netwerken worden verbeterd en gemoderniseerd, dient elk monopolie op de infrastructuur vermeden te worden.

Gelijke prijs voor alle mobiele communicatie binnen de Europese Unie, inclusief Nederland. Geen grenzen op mobiel internet.

Door alle mobiele communicatie op Europees niveau te beprijzen wordt samenwerking tussen netwerken bevorderd en Europa-wijde marktwerking mogelijk. Artificiële grenzen moeten waar mogelijk opgeheven worden.

net-politiek.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/08 00:21 door 0.0.0.0