Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


introductie

Introductie

Over ons

De Piratenpartij is meer dan een politieke partij. We zijn een internationale beweging voor en door burgers. We zijn actief in meer dan 60 landen. Wij streven naar een meer pure vorm van democratie, opgebouwd door burgers om te vechten voor burgers.

Democratie zoals democratie echt bedoeld is.

Onze werkwijze is zeer open. Iedereen kan voorstellen, plannen, initiatieven en alternatieven aandragen. We delen alles met al onze leden. Zij kiezen vervolgens op democratische wijze het beste alternatief. Democratie moet een inclusief proces zijn waar zoveel mogelijk mensen bij betrokken worden. Net als het internet.

Online kunnen we allemaal onze mening en zorgen kwijt. Iedere stem kan gehoord worden. Online kunnen we delen en samenwerken. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van internet willen we meer mensen bereiken en betrekken bij de democratie.

Dat is wat de Piratenpartij zo bijzonder maakt: iedereen kan op elk willekeurig moment net zo veel of weinig invloed uitoefenen binnen de partij als hij of zij wenselijk vindt. Als er iets mist in het programma van de partij of als je vragen, zorgen of plannen hebt, kun je ons heel gemakkelijk bereiken en een discussie aangaan. Je kunt veel meer doen dan één keer per vier jaar een kruisje zetten in een stemlokaal. Als je wilt dat iets goed gedaan wordt, moet je het zelf doen. Dit geldt dubbel en dwars voor onze democratie.

Waar komen we vandaan?

De Piratenpartij is ontstaan uit onvrede en een sterke drang naar verandering en verbetering. De huidige politiek laat veel te wensen over. Wij vinden dat de politiek transparantie en inspraak mist. Tegelijkertijd zien we mogelijkheden in moderne informatietechnologieën om dit sterk te verbeteren.

Tegenwoordig kan iedereen vrij en gemakkelijk met elkaar communiceren. Burgers zijn beter geïnformeerd en hebben meer te zeggen. De media bestaan niet meer uit louter grote bedrijven. Iedereen kan zich informeren en informatie delen en verspreiden. Mondige burgers kunnen zichzelf beter organiseren, en hun boodschap naar buiten brengen zonder enige hulp van de media.

De Piratenpartij vindt dat de mogelijkheden van het internet moeten worden benut om de democratie en de rechten van burgers te versterken.

De eerste Piratenpartij werd in 2006 opgericht in Zweden. Het was een reactie op de ongezonde en onwenselijke invloed van de Amerikaanse industrie op het functioneren van de Zweedse overheid. Deze Zweedse Piraten wilden meer invloed van burgers, meer openheid van de overheid, meer privacy voor burgers en een hervorming van de zogenaamde intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht en patentrecht.

De Zweden staan ondertussen niet meer alleen. Inmiddels zijn er meer dan 60 Piratenpartijen, verspreid over alle continenten.

We werken ook internationaal samen via Pirate Parties International 1) en de European Pirate Party 2) .

Initiatief en selectie

De Piratenpartij wordt niet gesteund door de leden; de Piratenpartij ís haar leden. Wij vinden, dat een grotere en meer betrokken participatie van burgers de enige manier is om onze democratie te versterken. Het is dan ook een van onze hoofddoelen om burgers een relevant en toegankelijk platform te bieden om invloed uit te oefenen en hun mening te laten gelden over het beleid van de overheid. De Piratenpartij is een bottom-up partij. We bouwen op de kennis, kwaliteiten en inzet van onze leden. Zo creëren we een partij die echt alle leden vertegenwoordigt. Wij geloven, dat echte verandering alleen kan plaatsvinden door mensen zelf. De Piratenpartij geeft haar leden dus zo veel mogelijk vrijheid om over alles mee te denken en om mee te helpen. De leden hebben de meeste invloed, niet het bestuur of de partij-elite. We maken gebruik van diverse technische hulpmiddelen om een constante input van leden mogelijk te maken. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek.

Ons programma

Dit programma bestaat uit twee delen. Allereerst de kernpunten van de Piratenpartij. Die maken ons wat we zijn. Vanuit deze kernpunten verklaren en motiveren we al ons doen en laten. Het thema-deel bestaat uit onze plannen en ideeën over beleidsterreinen die binnen de partij op grond van deze kernpunten ontwikkeld zijn.

Onze standpunten ontstaan bottom-up, via e-democracy vanuit onze leden. Ons programma is daarom nooit “af”. Het is altijd in ontwikkeling. Standpunten kunnen altijd via e-democracy-systemen toegevoegd, gewijzigd of verwijderd worden. De laatste versie van ons programma kun je altijd vinden op onze website, waar we het publiceren en zullen blijven uitwerken. Dit programma moet je dan ook zien als een momentopname. Dit is de inzet in onze aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

Klik hier om verder te lezen in ons verkiezingsprogramma!

introductie.txt · Laatst gewijzigd: 2016/11/09 11:04 door Azonata