Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


informatie

Informatie

Vrije toegang tot informatie

Open Access is een academische beweging die er streeft vrije, gratis toegang tot wetenschappelijke werken. De vrije toegang tot informatie is volgens de Piratenpartij essentieel voor kennisdeling en -vergaring. Momenteel is veel publiek gefinancierd onderzoek alleen beschikbaar tegen betaling omdat enkele grote uitgevers het auteursrecht bezitten op de teksten. De Piratenpartij vindt dat publiek gefinancierd onderzoek vrij beschikbaar moet zijn.

Open Access

De resultaten van een onderzoek dat, geheel of gedeeltelijk is gefinancierd door publiek geld moet worden gepubliceerd in Open Access wetenschappelijke tijdschriften of andere middelen waardoor ze gemakkelijk en gratis toegankelijk zijn voor de hele bevolking.

Open Data

Alle gegevens die gemaakt zijn voor openbaar gebruik, ongeacht afkomst, moet vrij toegankelijk zijn voor het grote publiek, zolang persoonlijke gegevens niet worden onthuld zonder de toestemming van de betrokken individuen. Dergelijke gegevens worden in een passende vorm, die ook een middel voor gegevensverwerking bevat, ter beschikking gesteld. De toegang mag niet worden belemmerd door kosten, licenties, overdreven aanvraagprocedures of technische middelen.

De Piraten streven naar een 'Freedom of Information Act' op EU-niveau dat kritische aspecten van de huidige EU-verordening moet opheffen die een hindernis vormen voor de toegang tot informatie, zoals de definitie van “document” en de tijdslimit voor hoger beroep.

informatie.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/08 00:21 door 0.0.0.0