Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ict

ICT

Mobiele telefonie

Voor de Piratenpartij geldt: dataverkeer is dataverkeer. Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten van dataverkeer. Telefonische data en sms, landsgrenzen en netwerkeigendom mogen geen rol spelen bij het optimaliseren van dataverkeer. Op en tussen alle netwerken wordt informatieprivacy gegarandeerd.

  • Mobiele communicatie wordt gelijkgesteld aan communicatie via Internet Service Providers (ISPs).
    Bij mobiele communicatie is netneutraliteit, net als op het internet, belangrijk; mobiele communicatie wordt daarom gelijk gesteld aan iedere andere internetverbinding.
  • Gelijke prijs voor alle mobiele communicatie binnen de Europese Unie, inclusief Nederland. Geen grenzen op mobiel internet.
    Door alle mobiele communicatie op Europees niveau te beprijzen wordt samenwerking tussen netwerken bevorderd en Europa-wijde marktwerking mogelijk. Artificiële grenzen moeten waar mogelijk opgeheven worden.
  • Het radiospectrum moet meer mogelijkheden tot vrije innovatie bieden.
    In ieder stukje spectrum moet er een vrij deel bestaan voor openbaar gebruik. Zo zou bijvoorbeeld een van de UMTS frequenties gebruikt kunnen worden voor het experimenteren met MESH-netwerken, vergelijkbaar met hoe eerder het ooit innovatieve wifi is ontstaan. (Slager 2001) Deze netwerken moeten grensoverschrijdend opgezet kunnen worden.

Internet

Internet is diep geworteld in de maatschappij: sociale netwerken, actualiteiten, culturele uitwisselingen en thuiswerkende mensen kunnen niet meer zonder. Burgers de toegang ontzeggen tot het internet is vergelijkbaar met burgers uitsluiten van de maatschappij. Eenieder heeft recht op vergadering en informatievergaring. Vrije en ongecensureerde internettoegang moet daarom een recht zijn van iedere burger (Liberating cyberspace 1999). Geen enkele burger mag een internetverbinding worden ontzegd of worden geweigerd. Ook hebben burgers het recht onderling- zonder tussenkomst van anderen- internetverbindingen tot stand te brengen.

Decentralisatie van knooppunten

Op het ogenblik zijn er meerdere knooppunten binnen de infrastructuur van het internet, waar het grootste deel van het dataverkeer van alle gebruikers doorheen loopt. Aan deze knooppunten-structuur zijn risico's verbonden. De geleiding van al het dataverkeer langs één fysieke locatie maakt deze locatie aantrekkelijk voor afluisterpraktijken en houdt bovendien een risico in met betrekking tot het blijven functioneren van het internet. Door het dataverkeer dat over dergelijke knooppunten loopt te verspreiden over meerdere kleine knooppunten wordt het moeilijker om massaal data af te tappen en is de gevolgschade bij uitval van één knooppunt beperkter.

Standaarden

De overheid moet de open en vrij te implementeren standaarden promoten. Standaarden ondersteunen de samenwerking tussen verschillende apparaten, van verschillende leveranciers, terwijl eigen implementaties zorgen dat ze niet op dezelfde manier gehackt kunnen worden.

DRM

ICT-systemen horen onder de controle van de eigenaar te staan. Controle door andere partijen via DRM of andere backdoors moet verboden worden.

Veiligheid

De overheid moet streven naar het gebruik van goed beveiligde ICT. Beveiligingsfouten in overheidssystemen (zowel in hardware als in software) moeten opgelost worden en de details moeten gepubliceerd worden om soortgelijke problemen bij anderen te voorkomen.

Bij de aanbesteding moet naar de hackbaarheid van de apparatuur en de software gekeken worden. Deze analyse moet openbaar zijn.

Rol van Europa

Internet kent geen grenzen. Europa dient een vrij internet te waarborgen en kennisuitwisseling te stimuleren.

ict.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/11 17:02 door theyosh