Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


eu_hervorming

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
eu_hervorming [2015/11/08 00:21]
0.0.0.0 aangemaakt
eu_hervorming [2015/11/11 16:58] (huidige)
theyosh
Regel 1: Regel 1:
-====== ​EU_Hervorming ​======+====== ​EU Hervorming ​======
  
-__TOC__ +De huidige partijdemocratie dateert al van 200 jaar geleden. Vergeleken met tegenwoordig waren burgers in die tijd nog ongeïnformeerd, aangezien er nog geen TV bestond, internet of telefoon. Communicatie was traag en dat gold ook voor elkaar ontmoeten: met paard en wagen iemand in Amsterdam opzoeken vanuit Limburg kostte gauw een paar dagen.
-De huidige partijdemocratie dateert al van 200 jaar geleden. Vergeleken met tegenwoordig waren burgers in die tijd nog ongeinformeerd, aangezien er nog geen TV bestond, internet of telefoon. Communicatie was traag en dat gold ook voor elkaar ontmoeten: met paard en wagen iemand in Amsterdam opzoeken vanuit Limburg kostte gauw een paar dagen.+
    
-Vandaar dat er een vertegenwoordigende democratie werd opgezet waarin meningen en belangen van burgers in categoriën ​werden onderverdeeld,​ vertaald in politieke partijen. Burgers konden onvoldoende nuanceren en hadden ideologieën en religies nodig en dus '​slimme'​ woordvoerders die hun collectieve mening op regeringsniveau konden verwoorden. Zo ontstonden partijen voor arbeiders, ondernemers,​ boeren en voor elke religie die je in Nederland kon vinden.+Vandaar dat er een vertegenwoordigende democratie werd opgezet waarin meningen en belangen van burgers in categorieën ​werden onderverdeeld,​ vertaald in politieke partijen. Burgers konden onvoldoende nuanceren en hadden ideologieën en religies nodig en dus '​slimme'​ woordvoerders die hun collectieve mening op regeringsniveau konden verwoorden. Zo ontstonden partijen voor arbeiders, ondernemers,​ boeren en voor elke religie die je in Nederland kon vinden.
  
-Tegenwoordig zijn burgers oneindig veel mondiger en geinformeerder ​dan ze waren toen het huidige politieke model werd opgezet. Ze voelen zich niet meer thuis in een verzuilde politiek die nog steeds top-down werkt. Op sommige punten ben je het met de ene partij eens, op een ander onderwerp met een andere partij. De onvrede en boosheid over de politiek kun je in elke politieke discussie, op plaatsen waar mensen elkaar treffen, horen. Konden bij het ontstaan van ons politieke model, 200 jaar geleden, burgers niet verder kijken dan hun stad of dorp, tegenwoordig komen meningen en informatie uit elke hoek van de wereld bij de burger in de huiskamer binnen.+Tegenwoordig zijn burgers oneindig veel mondiger en geïnformeerder ​dan ze waren toen het huidige politieke model werd opgezet. Ze voelen zich niet meer thuis in een verzuilde politiek die nog steeds top-down werkt. Op sommige punten ben je het met de ene partij eens, op een ander onderwerp met een andere partij. De onvrede en boosheid over de politiek kun je in elke politieke discussie, op plaatsen waar mensen elkaar treffen, horen. Konden bij het ontstaan van ons politieke model, 200 jaar geleden, burgers niet verder kijken dan hun stad of dorp, tegenwoordig komen meningen en informatie uit elke hoek van de wereld bij de burger in de huiskamer binnen.
  
 De huidige vorm van democratie is al sinds enkele decennia achterhaald. Het wordt daarom tijd voor een nieuwe vorm. Een vorm waarin burgers niet meer alleen elke vier jaar hun keuze mogen maken - en daarna tot de volgende verkiezingen hun mond moeten houden - maar waarin burgers continu '​meeregeren',​ gebruik makend van de moderne digitale mogelijkheden. De huidige vorm van democratie is al sinds enkele decennia achterhaald. Het wordt daarom tijd voor een nieuwe vorm. Een vorm waarin burgers niet meer alleen elke vier jaar hun keuze mogen maken - en daarna tot de volgende verkiezingen hun mond moeten houden - maar waarin burgers continu '​meeregeren',​ gebruik makend van de moderne digitale mogelijkheden.
Regel 16: Regel 15:
   * De positie van het Europees Parlement versterken   * De positie van het Europees Parlement versterken
  
-We beseffen uiteraard dat dit niet van de ene op de andere dag bereikt kan worden, maar het lange termijnperspectief ​zou hier wel op uit moeten komen.+We beseffen uiteraard dat dit niet van de ene op de andere dag bereikt kan worden, maar het lange termijn-perspectief ​zou hier wel op uit moeten komen.
  
 ===== Een democratisch Europa ===== ===== Een democratisch Europa =====
-[[Bestand:Europarlement.jpg | right]]+{{ :wiki:​europarlement.jpg?200|}}
 Op het moment maken de Raad van Ministers en de Europese Commissie grotendeels de dienst uit in de EU en heeft het Europees Parlement een ondergeschikte rol. De Raad van Ministers heeft vaak het laatste woord bij het bepalen van de politieke koers van de Europese Unie, en noch het parlement noch de commissie kan invloed uitoefenen. Verder hebben de ministers vaak voordeelposities bij de media in hun lidstaten ten opzichte van leden van het parlement en zijn daarom moeilijk verantwoordelijk te houden in het publieke debat. De commissarissen hebben de uitvoerende macht in Europa, terwijl ze daarvoor geen steun in het Europees Parlement hoeven te hebben. Hoewel bij elk nieuw Europees verdrag de macht van het Europees Parlement uitgebreid wordt, gaat de verplaatsing van macht van de Raad van Ministers en de Europese Commissie naar het Europees Parlement lang niet snel genoeg. Op het moment maken de Raad van Ministers en de Europese Commissie grotendeels de dienst uit in de EU en heeft het Europees Parlement een ondergeschikte rol. De Raad van Ministers heeft vaak het laatste woord bij het bepalen van de politieke koers van de Europese Unie, en noch het parlement noch de commissie kan invloed uitoefenen. Verder hebben de ministers vaak voordeelposities bij de media in hun lidstaten ten opzichte van leden van het parlement en zijn daarom moeilijk verantwoordelijk te houden in het publieke debat. De commissarissen hebben de uitvoerende macht in Europa, terwijl ze daarvoor geen steun in het Europees Parlement hoeven te hebben. Hoewel bij elk nieuw Europees verdrag de macht van het Europees Parlement uitgebreid wordt, gaat de verplaatsing van macht van de Raad van Ministers en de Europese Commissie naar het Europees Parlement lang niet snel genoeg.
  
Regel 45: Regel 44:
 === Vereenvoudiging subsidiariteitsbeginsel === === Vereenvoudiging subsidiariteitsbeginsel ===
 Op dit moment maakt de EU richtlijnen die door de verschillende landen als hamerstuk in een wet omgezet worden. Het zou de gang van zaken vereenvoudigen als de richtlijnen direct gelden, en de nationale parlementen afwijkingen kunnen aannemen om het subsidiariteitsbeginsel te waarborgen. ​ Op dit moment maakt de EU richtlijnen die door de verschillende landen als hamerstuk in een wet omgezet worden. Het zou de gang van zaken vereenvoudigen als de richtlijnen direct gelden, en de nationale parlementen afwijkingen kunnen aannemen om het subsidiariteitsbeginsel te waarborgen. ​
-Het feit dat de meeste Europese richtlijnen ongezien in een wet omgezet worden is een practische ​uitholling van de nationale ​souvereiniteit. Een expliciete mogelijkheid om af te wijken van Europese regels zou de politieke discussie over die regels ten goede komen.+Het feit dat de meeste Europese richtlijnen ongezien in een wet omgezet worden is een praktische ​uitholling van de nationale ​soevereiniteit. Een expliciete mogelijkheid om af te wijken van Europese regels zou de politieke discussie over die regels ten goede komen.
 === Rol van de EU === === Rol van de EU ===
 De EU zou dit beginsel moeten eerbiedigen en bij nieuwe regelgeving zich iedere keer weer de vraag moeten stellen aangaande de noodzakelijkheid van het overhevelen van bevoegdheden van nationaal naar Europees niveau. Eveneens zou de bestaande Europese regelgeving kritisch op dit aspect moeten worden beoordeeld en waar nodig aangepast. De EU zou dit beginsel moeten eerbiedigen en bij nieuwe regelgeving zich iedere keer weer de vraag moeten stellen aangaande de noodzakelijkheid van het overhevelen van bevoegdheden van nationaal naar Europees niveau. Eveneens zou de bestaande Europese regelgeving kritisch op dit aspect moeten worden beoordeeld en waar nodig aangepast.
Regel 59: Regel 58:
  
 ==== Rol van de EU ==== ==== Rol van de EU ====
-Het Europese niveau is niet het meest geschikte om directe democratie in de praktijk te brengen, maar de EU zou wel experimenten op de lagere politieke ​niveau'​s ​kunnen bevorderen en faciliteren.+Het Europese niveau is niet het meest geschikte om directe democratie in de praktijk te brengen, maar de EU zou wel experimenten op de lagere politieke ​niveaus ​kunnen bevorderen en faciliteren.
  
 Bij Europese consultaties,​ zoals bijvoorbeeld bij de Grondwet referenda en recent de Tobacco Products Directive (tabaksrichtlijn) of de copyright consultatie,​ moeten de resultaten van die publieksconsultatie serieus worden genomen en niet de eigen inzichten worden doorgedrukt zoals nu gebeurt. Bij Europese consultaties,​ zoals bijvoorbeeld bij de Grondwet referenda en recent de Tobacco Products Directive (tabaksrichtlijn) of de copyright consultatie,​ moeten de resultaten van die publieksconsultatie serieus worden genomen en niet de eigen inzichten worden doorgedrukt zoals nu gebeurt.
Regel 74: Regel 73:
 De enorme voordelen van een gedwongen onderhoud en vereenvoudiging van de regelgeving zijn duidelijk: de wetgeving wordt er eenvoudiger door waardoor de aanname '​iedere burger dient de wet te kennen'​ ook reëel wordt en burgers makkelijker in staat zijn om zichzelf te verdedigen, zonder tussenkomst van dure advocaten. De enorme voordelen van een gedwongen onderhoud en vereenvoudiging van de regelgeving zijn duidelijk: de wetgeving wordt er eenvoudiger door waardoor de aanname '​iedere burger dient de wet te kennen'​ ook reëel wordt en burgers makkelijker in staat zijn om zichzelf te verdedigen, zonder tussenkomst van dure advocaten.
  
-Wij pleiten voor een '​uiterste verkoopdatum'​ voor wetgeving, waardoor na verloop van tijd, of nadat een bij lancering van de wet vastgesteld ​geldigheidskriterium ​niet meer geldt, een wet opnieuw bezien wordt met als mogelijke acties:+Wij pleiten voor een '​uiterste verkoopdatum'​ voor wetgeving, waardoor na verloop van tijd, of nadat een bij lancering van de wet vastgesteld ​geldigheidscriterium ​niet meer geldt, een wet opnieuw bezien wordt met als mogelijke acties:
   - Schrappen van de wet   - Schrappen van de wet
   - Integratie met andere wetten   - Integratie met andere wetten
eu_hervorming.1446938514.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2015/11/08 00:21 door 0.0.0.0