Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


energie

Energie

Energie is een eerste levensbehoefte, vandaar dat er verantwoordelijk mee moet worden omgegaan.

Alternatieve energie

Wanneer de overheid met publiek geld het energie opwekken met nieuwe energiebronnen wil stimuleren, is de beste strategie om ervoor te zorgen dat iedereen goedkoper de producten kan maken en innoveren. Op elk eindproduct subsidie geven komt enkel de patenthouder ten goede. Door het patent af te kopen worden publieke middelen veel beter gebruikt en hebben ze een blijvend en ook internationaal effect.(Landauer 2000)

Decentrale opwekking

Waar mogelijk moet het decentraal opwekken van energie gestimuleerd worden. De grootschalige energieopwekking, zoals die nu in zwang is, vinden wij ongewenst en (vanuit veiligheidsoverwegingen) te kwetsbaar. Grootschalige centrales moeten hun stroom verder transporteren met de nodige verliezen. Daarnaast dumpen onze centrales ongeveer even veel warmte in het milieu als we nodig hebben voor de verwarming. Kleinschalige 'grids' kunnen meerdere huishoudens met elkaar verbinden om uitval van een individuele energieopwekker op te vangen (redundantie) en de belasting te stabiliseren, de netbalansregeling. De netbalansregeling, die er voor zorgt dat de spanning op het net stabiel blijft, moet er voor zorgen dat de afstanden die de stroom aflegt zo klein mogelijk zijn, zodat de verliezen zo klein mogelijk zijn, en de regio optimaal profiteert van zijn eigen energie.

Kernenergie

Wij zijn ons bewust van de gevaren die Plutonium en Uranium centrales voor de maatschappij vormen. De geldkraan voor onderzoek en ontwikkeling naar kernenergie mag echter niet gesloten worden. Onderzoek naar en ontwikkelingen in de richting van bijvoorbeeld Thorium-reactoren of kernfusie moeten serieus genomen worden. We moeten ons niet bang laten maken door de term „Kern-energie”: zonder gedegen onderzoek naar de gevaren en baten kan men geen afgewogen beslissingen nemen. (It is five minutes to midnight 2008)

Slimme meters

Energiemeters meten gebruik per seconde maar geven deze geaggregeerde data zelfstandig per maand of kwartaal door aan de energiemaatschappij. Energiemaatschappijen en distributiebedrijven mogen niet op eigen initiatief zelf kastjes kunnen aansturen. Publicatie van de broncode van software in meetkastjes moet verplicht worden. Het moet mogelijk zijn om een slimme meter te weigeren.

Elektriciteitsmarkt

In Nederland levert niet het energiebedrijf, maar de netbeheerder de elektriciteit bij de mensen thuis af. Deze situatie komt voort uit het verleden, toen er een duidelijke scheiding was tussen producenten, en consumenten. Als er steeds meer decentrale opwekking komt vervaagt dit verschil. De energiemarkt zou dan beter als beurs georganiseerd kunnen worden, met de netbeheerder als marktmeester. Ook consumenten zouden met http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_demand_management hun verbruik af kunnen stemmen op de beschikbaarheid.

Rol van Europa

Europa moet zich richten op energieproductie in eigen land en bevriende democratische staten, door innovatie en gebruik van lokaal aanwezige hernieuwbare energiebronnen. (Wassink 2007) Dit maakt ons zelfvoorzienender en voorkomt dat we via onze energiebetalingen regimes in ondemocratische landen steunen en daarmee de burgerrechten en informatievrijheid beperken.

energie.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/11 16:57 door theyosh