Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


justitie

Justitie

Europees Gerechtshof

Hoewel er in de EU een drietal gerechtshoven opgericht zijn (ECtHR - Europese Hof voor de Rechten van de Mens, CJEU - Courts of Justice of the European Union, UPC - Unified Patent Court, patentrecht), is er slechts één, het ECtHR, toegankelijk voor burgers van de EU. Dus burgers kunnen alleen op basis van schendingen van de Universele Rechten van de Mens (EVRM) hun overheid aanklagen over nationale wetgeving. Toetsing van wetten aan de Nederlandse grondwet is in diezelfde wet verboden (GW120: De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.). In andere landen, zoals in Duitsland, bestaat wél een grondwettelijk hof dat wetgeving op verzoek van burgers kan toetsen aan de grondwet.

Europese burgers kunnen EU regelgeving ook niet toetsen bij het Europese Hof.

De Piratenpartij vindt dat Europese burgers meer mogelijkheden moeten krijgen om in beroep te gaan tegen nationale of Europese regelgeving. Toegang tot de Hoven dient niet voorbehouden te zijn aan kapitaalkrachtige bedrijven.

Europese regelgeving

De Piratenpartij pleit voor een uitgebreide en algemene wetgeving ter bescherming van personen die kwesties blootleggen die in het algemeen belang zijn, zoals corruptie, misbruik van voorkennis, ethiek of schendingen van de mensenrechten.

Europese burgers worden niet meer meer uitgeleverd aan landen die het internationaal strafhof niet erkennen. Een eerlijke rechtsgang moet gegarandeerd kunnen worden voor iedereen.

Speciale terrorismewetgeving wordt afgeschaft. Misdaad is misdaad.

Het woord terrorisme is afgeleid van het Latijnse 'terror', wat 'paniek' betekent. Terrorisme kan dus letterlijk vertaald worden als 'paniekisme'. Wetgeving moet worden aangenomen op basis van ratio en niet op basis van onkritische angstgevoelens. (Donohue 2008) Reguliere strafrechtelijke wetgeving is afdoende om 'terroristen' aan te pakken.

Migratie

Binnen de EU dienen personen zich vrij te kunnen bewegen en te vestigen. Daarnaast horen “illegalen” niet strafbaar gesteld te worden. De Piratenpartij ziet dit als een onmenselijke behandeling van vluchtelingen, die de maatschappij meer kwaad berokkend dan goed doet. Migratieproblematiek dient door de gehele EU aangepakt te worden, en niet overgelaten de worden aan de lidstaten die door hun geografische ligging het meest met deze problematiek geconfronteerd worden ( zie: Ontwikkelingssamenwerking)

Rol van Europa

Er moet een beroepsmogelijkheid komen voor Europese burgers aangaande EU regelgeving. Europese regelgeving moet facultatief zijn voor lidstaten en culturele verschillen tussen die staten eerbiedigen (Cultuur).

justitie.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/11 17:03 door theyosh