Categorie: Nieuws

H4 en posters

Vanaf vandaag zijn via deze site onze posters en het H4-formulier, dat nodig is voor de ondersteuningsverklaring, te downloaden.

Alle campagnemateriaal zal in de loop van de tijd aan onze speciale Downloadpagina toegevoegd worden.

Citizens of the Dutch Antilles

Dear citizens of the Dutch Antilles, specifically Dutch voters registered in Bonaire, Statia or Saba (Caribbean Netherlands).

The Pirate Party of the Netherlands needs your signature this week, in order to be eligible for the parliamentary elections on March 15.

If you would be willing to help getting the Pirate Party on the election ballot, there are three simple steps:

  1. Send an e-mail to handtekening [at] piratenpartij [dot] nl with your first name(s) and surname(s); and the island where you live.
  2. Print this document: H4/handtekening formulier downloaden
  3. Take the blank form to the government building and sign it at “Burgerzaken” in the presence of an official. Please remember to bring proof of identification.

If you do not have a printer, an official at the government building can print the form for you.

And of course, do tell your friends! And naturally, thank you so much for your support.

P.S.: This form’s purpose is to help us get on the election ballot. It doesn’t automatically make you a member of the Pirate Party, nor are you required to vote for us. Though, of course, we’d appreciate that as well!
P.P.S: De Nederlandse versie van deze oproep.

Spreker Piratenweekend – Jip de Ridder over een nieuwe vorm van peer-to-peer verzekeren

Op zondagochtend 29 januari zal Jip de Ridder, oprichter van CommonEasy, een presentatie geven met als titel: “Economie, CommonEasy en het raakvlak met de Piratenpartij”.

CommonEasy is een slimme tool om samen met je netwerk een vangnet te vormen. Deze tool gaat terug naar de kern, maar met het gemak van de online wereld. Samen sparen om elkaar te kunnen helpen. Zo wordt zekerheid sociaal, slim en flexibel. De social enterprise CommonEasy wordt actief gesteund door onze lijstduwer Teun Gautier. Jip geeft een presentatie over een nieuwe economie, de rol van CommonEasy en de raakvlakken met de Piratenpartij.

Wil jij deze presentatie ook bijwonen? Meld je dan nu hier aan.

Het Piratenweekend zal plaatsvinden op 27, 28 en 29 januari in Delft. De verschillende sprekers en workshops zullen zo snel mogelijk op deze site verschijnen. Houd de campagnesite dus goed in de gaten en meld je vooral hier alvast aan voor het Piratenweekend.

Laten we de AOW-leeftijd flexibiliseren

Bas Dieleman, nummer 12 op de PPNL lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen en econoom, publiceerde deze week in Trouw een artikel over de AOW-leeftijd. De ideeën van de Piratenpartij hierover komen uitgebreid aan bod.

Van het verkiezingsprogramma van 50Plus, een politieke partij die zich met name voor ouderen inzet, zou je gedegen en goed onderbouwde standpunten ten aanzien van AOW en pensioen verwachten. Niets is minder waar. Sterker nog, het standpunt dat met stip op één staat in het verkiezingsprogramma van 50Plus, de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar, kan in twee woorden worden samengevat; kiezersbedrog en onhaalbaar.

De AOW-leeftijd, de leeftijd vanaf wanneer een burger aanspraak heeft op een levenslange AOW-uitkering van ongeveer 10.000 euro per jaar, wordt momenteel stapsgewijs verhoogd. De AOW-leeftijd was 65 jaar tot 2013, is 65 jaar en 9 maanden in 2017 en wordt 67 jaar in 2021.

De belangrijkste reden voor het stapsgewijs verhogen van de AOW-leeftijd is het betaalbaar houden van ons stelsel van oudedagsvoorzieningen. Daarbij geldt dat hoe lager de AOW-leeftijd is, hoe meer burgers aanspraak kunnen maken op een AOW-uitkering en hoe hoger de uitgaven van de staat aan deze voorziening.

Volgens de miljoenennota 2017 geeft de staat dit jaar het astronomische bedrag van 37,5 miljard euro uit aan AOW-uitkeringen, terwijl de AOWleeftijd al 65 jaar en 9 maanden is.

Miljarden extra nodig

Daar blijft het niet bij want het aantal burgers dat ouder is dan 65 jaar en niet veel later de AOW-leeftijd bereikt, zal volgens het CBS toenemen van circa 3 miljoen nu tot meer dan 4,5 miljoen in 2040. Dit terwijl de totale bevolking nauwelijks toeneemt. Dit betekent dat zelfs bij een AOW-leeftijd van 67 jaar in 2021, de uitgaven van de staat aan de AOW vele miljarden meer zullen bedragen dan bovengenoemde 37,5 miljard euro. Alsof dit onze samenleving nog niet voor genoeg uitdagingen plaatst, daarbij doel ik op de vraag hoe we dit allemaal gaan betalen, wil 50Plus hier dus nog een flinke schep bovenop doen door de AOW-leeftijd te verlagen. Uit bovenstaande cijfers blijkt dat dit financieel onhaalbaar is, tenzij de belastingopbrengsten van de staat drastisch worden verhoogd.

Flexibele AOW-leeftijd is goed voor ouderen én hun kinderen en kleinkinderen

Het zal niemand verbazen dat in het verkiezingsprogramma van 50Plus weinig aandacht wordt besteed aan de kosten van de verlaging van de AOW-leeftijd. Wel wordt aangegeven dat een verlaging van de AOW-leeftijd bijdraagt aan de bestrijding van de werkloosheid.

De gedachte hierachter is misschien dat 50Plus vindt dat ouderen banen inpikken van jongeren of dat ouderen plaats moeten maken voor jongeren. In dit verband merk ik twee zaken op. Ten eerste is er steeds meer behoefte aan kennis en ervaring die oudere werknemers hebben en die jonge werknemers nog niet hebben. Ouderen zijn dus van grote toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt. Ten tweede is de werkloosheid in Nederland gedaald sinds we zijn begonnen met de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar.

Wat overigens niet nadrukkelijk in het verkiezingsprogramma van 50Plus wordt genoemd terwijl het wel een redelijk argument is om niet voor alle burgers een AOW-leeftijd van 67 jaar te hanteren, is dat veel ouderen niet tot 67 jaar kunnen of willen werken. Dit geldt bijvoorbeeld voor degenen met zware beroepen zoals een bouwvakker.

Goed alternatief

Hoe moet het wel? Als het aan de Piratenpartij ligt, flexibiliseren we de AOW-leeftijd. Dat betekent dat burgers zelf kunnen beslissen vanaf welke leeftijd zij een AOW-uitkering ontvangen. De Piratenpartij vindt namelijk dat zij dit soort beslissingen uitstekend zelf kunnen maken. Daarnaast wordt tegemoet gekomen aan het eerder genoemde argument dat niet alle burgers tot 67 jaar kunnen of willen werken. Het voorstel tot flexibilisering van de AOW-leeftijd is overigens niet nieuw, maar het voorstel is tot op heden nog niet door de Tweede Kamer aangenomen.

Herrekenen

De systematiek van de flexibilisering van de AOW-leeftijd is dat een burger gedurende zijn leven aanspraak kan maken om een bepaald bedrag aan AOW-uitkeringen. Wenst hij dit eerder of later te ontvangen dan een standaard leeftijd van bijvoorbeeld 67 jaar, dan wordt de jaarlijkse uitkering actuarieel herrekend. Actuarieel herrekenen betekent dat je ervoor zorgt dat het totaal aan AOW-uitkeringen dat een burger gedurende het leven ontvangt, gelijk blijft ongeacht de leeftijd waarop men met die uitkeringen begint.

Een voorbeeld: gemiddeld genomen leven degenen die 67 jaar worden nog zeventien jaar en ontvangen zij bij een AOW-uitkering van 10.000 euro per jaar, in totaal 170.000 euro aan AOWuitkeringen gedurende het leven. Kiest een burger ervoor om vanaf 64-jarige leeftijd AOW te ontvangen, dan wordt bovengenoemde 170.000 euro niet over zeventien maar over twintig jaar verdeeld, wat in een jaarlijkse AOW-uitkering van 8.500 euro per jaar resulteert. En kiest een burger ervoor om vanaf de 60-jarige leeftijd een AOW-uitkering te ontvangen, dan resulteert dit in een jaarlijkse uitkering van ruim 7.000 euro.

Ten onrechte wordt soms als nadeel van de flexibilisering van de AOW-leeftijd genoemd dat dit complex is voor de overheid en dan met name de uitvoerder, de SVB. Dit argument gaat niet op, omdat voor werknemerspensioenen al sinds jaar en dag een flexibele ingangsdatum geldt en pensioenfondsen en verzekeraars dit nagenoeg probleemloos uitvoeren. Het grote voordeel van het flexibiliseren ten opzichte van het verlagen van de AOW-leeftijd is, dat tegemoet wordt gekomen aan het argument dat sommige burgers niet tot 67 jaar kunnen of willen werken, terwijl de uitgaven van de staat aan de AOW niet veel hoger worden dan nu het geval is. Daar zullen ouderen niet alleen zichzelf, maar ook hun kinderen en kleinkinderen een groot plezier mee doen.

Spreker Piratenweekend – Jaap van Till over de Piratenpartijen in de netwerksamenleving

Op zaterdagochtend 28 januari zal Ir. Jaap van Till, prof emeritus digital infrastructures bij TUDelft, HAN Polytechnic en Kaunas University of Technology, een presentatie geven met als titel: “The Pirate Parties are at the Core of the Network Society”.

We live in interesting times, as the Chinese used to say (as a curse). Society all over the world is going through a number of rapid and slow changes, which can be seen as shifts, tilting (kantelen) or even sudden unforeseen jumps. Very big driver of these changes, direct and sometimes indirect is the impact of ICT + Internet use + networks of humans and machines.

Society, economy and politics struggle with these changes and try to centrally control and resist them (or even want to go back in time: Retro-Trump, Wilders and other widely supported dictatorships). In this short lecture Jaap will present some basics: patterns that can help to clarify the situation and help to synchronize idea’s in the audience to develop policy and define actions in constructive ways.

1. “The Trias Internetica” that may bring a new balance between the roles of the State, Business and Civil Society supporting en strengtening eachother in the Network Society : Synergetics.

2. The four phases of new General Purpose Technology rollout (Carlota Perez and Jan Rotmans). It is ICT ! And how we may at last get out of the Crisis.

3. Well established structural concepts that are not working anymore, way past their valid date and grown out of proportion: hierarchies, neo-liberal market-will-do-all, large corporation sustained innovation, management, banksters, bureaucratic control, education, telco’s, cableco’s, publishers, intellectual property laws

4. What does work: the four Network Effects. Value creation by interconnection, Trans-Tribal Collaboration, specialists with reliable performance co-creating, diversity. Commons as local sharing spaces where self-interest and general interests are interconnected in a circle. Fast shared learning and improvements. Multi-tribe Membership. Freedom. Human rights. City-states interconnected for instance Corridoria. Digital infrastructures as Gigabps neutral layered platforms. Ability to explore and experiment. Childsplay and happiness. Towards Collective Intelligence everywhere in blooming networks of Life and Nature.

Wil jij ook bij deze presentatie zijn? Meld je dan nu hier aan.

Het Piratenweekend zal plaatsvinden op 27, 28 en 29 januari in Delft. Het volledige programma kun je hier bekijken en meld je vooral alvast aan voor het Piratenweekend.

Spreker Piratenweekend – Floor Ziegler over bottom-up community’s bouwen

Floor Ziegler is lijstduwer van de Piratenpartij, omdat zij van mening is dat deze tijd vraagt om verbinders tussen Den Haag en de mensen in de straten van ons land. En dat is precies wat Floor doet, een brug zijn tussen de systeemwereld en de leefwereld. “In plaats van beïnvloeden kunnen we ook inspireren. We kunnen mensen in de politiek laten zien dat we moeten gaan luisteren naar elkaar. En ondertussen bouw ik vele gemeenschappen overal in Nederland vanuit de kracht en de talenten van de mensen zelf.”

Floor bouwt in het land lokale community’s aan de hand van plekken (zoals lege panden). Ze zal ons op zaterdagochtend 28 januari vertellen hoe ze dat doet. De community’s werken bottom-up, net zoals de Piratenpartij. Floor gaat aan de hand van een presentatie en voorbeelden met ons in gesprek over de link tussen de Piratenpartij en community’s bouwen. Hoe kan er bottom-up verbinding worden gemaakt met Den Haag? Wat mist er nog bij de Piratenpartij, en hoe kunnen we ons programma in de praktijk brengen? Hoe kunnen we de leefwereld en de systeemwereld verbinden?

Wil jij er ook bij zijn? Meld je dan nu hier aan.

Het Piratenweekend zal plaatsvinden op 27, 28 en 29 januari in Delft. Het volledige programma kun je hier bekijken en meld je vooral alvast aan voor het Piratenweekend.

Lijsttrekker Ancilla van de Leest in het Noorden

In het weekend van 13 t/m 16 januari hebben de afdelingen Groningen en Leeuwarden Ancilla van de Leest vier dagen te gast. Gedurende die vier dagen zijn er verschillende activiteiten in Groningen en Leeuwarden. Heb je altijd al onze lijsttrekker of een van de andere kandidaten willen ontmoeten? Heb je vragen over onze standpunten? Dan is nu je kans! Wij nodigen je van harte uit om langs te komen bij een van de onderstaande evenementen.

Overzicht van de activiteiten

Vrijdag 13 januari:
In Leeuwarden wordt officieel Piratenpartij Leeuwarden opgericht. Dit wordt gedaan in het bijzijn van Ancilla van de Leest. Ze zal een korte speech houden en een hart onder de riem steken voor de opstartende Friezen. Er zullen ook andere kandidaten zijn die je vragen kunt stellen of een discussie mee kan aangaan om bijvoorbeeld een Fries punt onder de aandacht te brengen.
Dit alles wordt gedaan in het Eetcafé Spinoza in Leeuwarden vanaf 21:00 uur. Kom gezellig langs om dit mee te vieren. En ja, we gaan ons best doen om Fries te verstaan 🙂

Locatie:
Eetcafé Spinoza,
Eewal 50-52,
8911GT Leeuwarden

Zaterdag 14 januari:
Ancilla neemt deel aan twee paneldiscussies tijdens het Eurosonic/Noorderslag festival in Groningen, georganiseerd door BUMA STEMRA. Hier zal ze onze Piratenpartijpunten uitdragen aan de hand van concrete voorbeelden. We verwachten stevige discussies.

Het internet heeft muziek en ander creatief materiaal makkelijk toegankelijk gemaakt. Vormen de recente juridische ontwikkelingen in het auteursrecht, zoals de uitspraak van het Europese Hof van justitie in de zaak Playboy vs GeenStijl een bedreiging of juist een kans voor creatieve makers?

  • Dit gaat over de zaak van het linken naar ‘illegale content’ wat gebeurd is met de Playboy foto’s van Britt Dekkers die gelinkt werden op/vanaf Geenstijl.nl
  • 15:00 uur: Panel “Verkiezingen 2017: Wat kan de (Pop-)Muziek uit Den Haag Verwachten”

    De afgelopen tijd hebben Buma/Stemra en de Popcoalitie (pop)muziek op de politieke agenda in Den Haag gezet. Op 15 maart zijn de verkiezingen: wat kunnen we de komende jaren uit Den Haag verwachten?

  • 18:00 uur: Gezamenlijk eten in de stamkroeg van de Piratenpartij Groningen. Iedereen kan mee-eten. Het is op eigen kosten en graag opgeven zodat wij de reservering kunnen maken. Wil je mee-eten, mail groningen [at] piratenpartij [dot] nl

Locatie:
Eetcafé de Padang,
Padangstraat 3
9715CK Groningen

Zondag 15 januari:
Vanaf 14:00 is er voor de kandidaten op de kieslijst de Kandidatendag. Tijdens deze middag zullen we elkaar beter leren kennen en tactiek bespreken over hoe wij zetels in de Tweede Kamer kunnen veroveren.
Om 20:00 is de officiële nieuwjaarsborrel van Piratenpartij Nederland in de stamkroeg van Piratenpartij Groningen. Tijdens deze nieuwjaarsborrel zal Ancilla de nieuwe verkiezingsposter onthullen. Kom gezellig langs voor een hapje of een drankje. Je kunt dan ook gelijk persoonlijk kennis maken met de (Groningse) kandidaten op de kieslijst.

Locatie:
Eetcafé de Padang,
Padangstraat 3
9715CK Groningen

Maandag 16 januari:
Dit is de laatste dag van het weekend. Ancilla van de Leest is gastspreker op het helaas al uitverkochte SMC050 evenement (http://www.smc050.nl/events/privacy-niks-te-verbergen/ ) in de Martiniplaza. Hier zal ze samen met de schrijver Dimitri Tokmetzis uitleggen dat privacy een zeer waardevol bezit is, en dat het een eerste levensbehoefte is. Lees ook het boek ‘Je hebt wél iets te verbergen’ van Maurits Martijn & Dimitri Tokmetzis.

Voor al deze dagen zijn er NS groepsretours beschikbaar. Om je hiervoor aan te melden kan je mailen naar groningen [at] piratenpartij [dot] nl.

Wij hopen je dan te zien!

Heb je vragen en/of opmerkingen? Je kan altijd contact met ons opnemen via het mailadres groningen [at] piratenpartij [dot] nl.

Terugblik: “Radical inclusion – Moving forward with refugees”

1 miljoen vluchtelingen: hoe gaan we dat regelen, voor nu, en voor de toekomst?

In Duitsland leeft dit thema sterk in de media en bij de bevolking. Gelukkig heeft de Piratenpartij in bepaalde gebieden nuttig stemrecht. Zoals in Kleve, waar Piraat Jordi met zijn mede-Piraten voorstellen mag maken om de situatie te verbeteren. Zij kwamen naar Amsterdam, en volgden hier de workshop “Radical Inclusion – Moving forward with refugees” van Tjerk Feitsma, nummer 6 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017.

Gedurende drie uur hebben zij gekeken vanuit welke kwaliteiten we terugslaan. Eerlijkheid, medemenselijkheid, waardigheid, solidariteit, vriendschap, gelijkheid – dit bleken sleutelbegrippen voor de Duitse Piraten en werden gebruikt in de oplossingen om de negatieve tendensen tot “slavernisering van de nieuwe bewoners, separatie tussen groepen en de oproepen tot het terugsturen van vluchtelingen naar onveilige gebieden”, tegen te gaan.

Deze negatieve geluiden wilden we ontmantelen met positieve voorstellen en in de video worden drie hiervan uitgelicht, en even later in het Engels samengevat.

Spreker Piratenweekend – Dmitri Schrama over holarchie en de Piratenpartij

De Piratenpartij is geen gewone vereniging. Piraten zijn antiautoritair en willen graag zo veel mogelijk zelf beslissen. Gelijkwaardigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De Piratenpartij wordt daarom ook wel een bottom-up beweging genoemd. Een organisatievorm die hier goed bij past is holarchie. Piraat Dmitri Schrama zal ons op zaterdagmiddag 28 januari alles vertellen over holarchie.

De holarchische organisatiemethode biedt een standaard voor platte, dynamische, zelforganisatie. Holarchie biedt een decentraal alternatief voor de zogenaamde hiërarchische ‘scaffold’ van Swarmwise. Hoe het werkt kun je hier nalezen.

Tijdens de workshop van Dmitri gaan we kijken naar wat een organisatie is en wat jouw rol is. Daarna kijken we hoe de holarchie een organisatie vorm geeft. En vervolgens naar wat dat concreet kan betekenen voor de Piratenpartij. Naderhand is er tijd om praktischer naar het systeem te kijken.

Wil jij deze workshop ook bijwonen? Meld je dan nu hier aan.

Het Piratenweekend zal plaatsvinden op 27, 28 en 29 januari in Delft. De overige sprekers en workshops zullen zo snel mogelijk op deze site verschijnen. Houd de campagnesite dus goed in de gaten en meld je vooral hier alvast aan voor het Piratenweekend.

Programma Piratenweekend

Dit is de agenda van het Piratenweekend. Deze pagina zal regelmatig worden geüpdatet met meer informatie over de sprekers en workshops. Op deze pagina kun je je aanmelden voor het Piratenweekend dat zal plaatsvinden op 27, 28 en 29 januari 2017 in Delft.

Vrijdag 27 januari – informeel

19:00: Open voor bezoekers

20:30: Chillen met je Piraten, bordspelen, films, drankjes.

Zaterdag 28 januari

09:00: Ontbijt

10:00: Presentatie van Ir. Jaap van Till

“The Pirate Parties are at the Core of the Network Society”

11:30: Presentatie van lijstduwer Floor Ziegler

“Zo bouw je bottom-up community’s”

12:30: Gezamenlijke lunch

14:00: Voorstelling van Robin Ketelaars

“Wat is het basisinkomen en waarom hebben we het steeds over geld?”

15:00: Workshop van Dmitri Schrama

“Holarchie en de Piratenpartij”

16:30: Presentatie van Bart Jacobs (externe spreker)

“De publieke zaak in de digitale wereld”

17:30: Gezamenlijk diner

19:00 Presentatie van Phil Zimmermann (externe spreker)

20:00: Keynote van Birgitta Jónsdóttir

Zondag 29 januari

09:00: Ontbijt

10:00: Presentatie van Jip de Ridder

“Economie, CommonEasy en het raakvlak met de Piratenpartij”

11:30: Workshop van Jelle de Graaf

“Hoe zet je internationale Piratenpartijstandpunten om naar de lokale praktijk?”

12:30: Gezamenlijke lunch

14:00: Afsluitende activiteit met Ancilla van de Leest

Piratenweekend2017-Programma