Categorie: Nieuws

De zorg moet weer van en voor de burger worden

Door Leo van Oudheusden, kieslijst #20

In de zorg komen veel belangrijke maatschappelijke aspecten samen: privacy, veiligheid van vertrouwelijke informatie en burger/zorgrechten. Al deze aspecten staan onder toenemende druk. Er moet steeds meer verantwoording worden afgelegd. Er is sprake van een paranoïde houding jegens zorgverleners.

Het huidige zorgstelsel is onder andere erg kostbaar door de vele overhead dan wel administratieve kosten voor het ziekenhuis en andere zorgverleners.

Single payer systeem

Landen zoals Canada en Schotland met een single payer systeem hebben circa 11.5% overheadkosten in hun ziekenhuizen, terwijl in Nederland de ziekenhuizen tegen de 20% aanzitten. De Nederlandse ziekenhuizen hebben in totaal ca € 4 miljard aan overheadkosten. Hieruit volgt dat bij een single payer systeem in Nederland 40% bespaard kan worden. Dat wil dus zeggen anderhalf miljard euro. De kosten van de verzekeraars bij het huidige ingewikkelde DBC-systeem zijn er nog niet in betrokken. Ook de wervingskosten in de laatste maanden van het jaar zijn aanzienlijk. Volgens sommigen bedragen deze ca € 500 miljoen. Een Zorgfonds als single payer kan dus veel geld (2 miljard) schelen. Het Zorgfonds heeft een toeziend college bestaande uit door loting gekozen burgers. De wet regelt de democratische bevoegdheden. Loting versterkt de betrokkenheid van burgers bij het zorgstelsel.

Bij een single payer systeem in Nederland kan 40% bespaard worden. Dat wil dus zeggen anderhalf miljard euro.

De inkoop van met name de zeer dure medicijnen kan landelijk geschieden. Bij prijsafspraken dient ook gekeken te worden wie de basisresearch van dergelijke medicatie gedaan heeft. Veelal zijn dat universiteiten met publieke middelen. Zoals op DWDD betoogd is kan dit voor sommige vormen van medicatie wel een factor 50 keer schelen als men het in eigen beheer laat produceren. Hier valt nog heel wat te verdienen!

Onbetaalbaar

Zorgkosten

Momenteel is het verder nu zo dat meer dan 330.000 mensen hun basispremie niet meer kunnen betalen. Dit aantal neemt voortdurend toe! Mensen met een minimum inkomen zijn dus de klos in het huidige systeem. Dit geeft een sterke indicatie van de onhoudbaarheid aan van het huidige systeem. Ervan uitgaand dat naast de basispremie ook het eigen risico niet betaald wordt, is dit een kostenpost van circa een half miljard euro.

De zogenaamde vrije artsenkeuze staat momenteel weer langs een omweg onder druk. De grote zorgverzekeraars bieden budgetpolissen aan die slechts toegang geven tot een beperkt aantal ziekenhuizen. Zo is het UMCG niet gecontracteerd voor een aantal budgetpolissen van grote zorgverzekeraars. Dergelijke polishouders dienen zich dus te wenden tot het enige andere ziekenhuis in Groningen.

Regionalisatie

Momenteel zijn er veel schotten in de zorg. Pogingen om deze schotten te doen verminderen, mislukken bijna geheel. Samenwerking verloopt moeizaam. De marktwerking in de zorg staat een goede verdere ontwikkeling van samenwerking in de weg. Samenwerking is echter een belangrijke sleutel bij de kostenbeheersing. Tot nu toe is samenwerking verboden door deze regering en het parlement.

Regionalisatie van de zorg in een single payer system is hiervoor de oplossing. Een regionale zorgautoriteit is verantwoordelijk voor het regionale functioneren. Deze autoriteit wordt eveneens gecontroleerd door burgers gekozen door loting. Deze burgers hebben zich gemeld na een regionale oproep. Overheersing door beroepsbestuurders is dan niet mogelijk.

Op regionaal niveau zijn er momenteel diverse initiatieven om tot een goede samenwerking te komen. De regio Leiden is daarmee bezig evenals de regio Rijnmond. De regionale ontwikkeling van Integrated Care kan daarmee op gang komen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een goede patiëntenzorg met patiënteninspraak. Ook kunnen de kosten daarmee beter gereguleerd worden. Regionalisatie van de zorg geeft een veel betere zorg en maakt ook inspraak van de burgers en patiënten mogelijk.

Privacy

Privacy is een belangrijk aspect van de zorg. Niemand wil dat zijn of haar persoonlijke gegevens zomaar toegankelijk zijn voor anderen. Het instellen van een regionale zorgdata warehouse kan hierin een oplossing brengen. Alle privacygevoelige informatie van alle zorgverleners wordt hierin automatisch opgeslagen. De laatste maanden worden er dagelijks veel datalekken in de zorg gemeld in de media. Het aantal staat nu op meer dan 5000!! Er zijn momenteel veel afzonderlijke servers waar data worden opgeslagen. Gezien het grote aantal datalekkages is de afscherming volstrekt onvoldoende.

De laatste maanden worden er dagelijks veel datalekken in de zorg gemeld in de media. Het aantal staat nu op meer dan 5000!!

De afscherming bij een zorgdata warehouse kan maximaal geschieden door ICT experts op beveiligingsgebied (meervoudige apart ingestelde firewalls, datakluizen, blockchain). Een patiënt heeft dan de mogelijkheid om aan te geven wie en wanneer tot welke delen van het dossier toegang heeft. Alle door de patiënt gebruikte medicatie staat dan in één bestand. De patiënt krijgt dan per email te weten wie zijn data geraadpleegd heeft. Er is dan altijd controle mogelijk. Een dergelijke zorgdata warehouse moet ook bouwkundig bestand zijn tegen van buiten komende calamiteiten (overstromingen, etc).

Nieuw ministerie

Gezien de complexe problematiek is een ministerie van digitale infrastructuur noodzakelijk om deze en andere ICT problemen in goede banen te leiden.

Alle bovengenoemde zaken kunnen alleen tot stand komen als het onderscheid tussen betaler en zorgverlener komt te vervallen en er een goede samenwerking tot stand komt.

De toekomst van de euro voor Nederland

Dit is een opiniestuk van kandidaat #3 Rico Brouwer

De bankensector lijkt weinig van de laatste crisis te hebben geleerd. De roep om hervorming van de euro wordt luider, maar van opvolging is nog geen sprake. Veel noodzakelijke hervormingen zijn politieke zelfmoord, in de verkiezingscampagne proberen de partijen deze discussie daarom te mijden, zo stelt Koen Haegens op 18 februari in de Volkskrant.

Ook in deze verkiezingscampagne is er weer sprake van een afruil tussen lange termijn kansen en korte termijn scoren. Partijen hebben het in de verkiezingscampagne over schuiven met zoveel miljard hier of daar. Maar wie een eerlijk en transparant verhaal wil voorleggen aan de kiezer, zal de financiële dilemma’s waar we voor staan moeten delen met de kiezer. De drie grootste hebben betrekking op de toekomst van de euro, de hervorming van de financiële sector en de beleidskeuzes voor de begroting.Toekomst van de euro, VK

De toekomst van de euro voor Nederland

Het probleem van de Eurozone is dat er geen fiscale unie is. Hierdoor kunnen landen hun monetaire beleid niet aanpassen op de economie en zit de Eurozone inmiddels in wat lijkt op een permanente crisis. Vóór de euro er was zouden landen met een begrotingstekort geld bijdrukken om hun munt te devalueren en de export te laten toenemen. Binnen de eurozone worden ze nu gedwongen tot prijsverlagingen en structurele hervormingen die ingaan tegen de lokale politieke wil. Hierdoor valt er vraag uit en ontstaat er steeds meer werkloosheid in die landen. Door dit falende beleid is het inmiddels de Europese Centrale Bank geworden die geld bijdrukt en met middelen die er niet geschikt voor zijn probeert de economie aan te jagen om deflatie te voorkomen. Dat beleid maakt de euro instabiel en dat raakt ook Nederland. In een wereld waarin door digitalisering grenzen vervagen zou een fiscale unie geen onlogische stap zijn, maar in de praktijk lijkt dit door met name culturele verschillen en het huidige sentiment niet haalbaar. Als het niet haalbaar is moet je dus een alternatief plan voorleggen. In het programma van de Piratenpartij staat daarom: ‘Om minder afhankelijk te worden van de euro wil de Piratenpartij mogelijkheden uitwerken voor een muntunie met gelijk fiscaal beleid, met landen die cultureel en economisch op ons lijken’.

Hervorming van de financiële markten

Banken zijn nu niet gezond en zijn te groot om failliet te laten gaan bij tegenslag. Negen jaar na de kredietcrisis is er op dat vlak niets veranderd. Een hervorming van de sector betekent dat een verlies moet worden genomen. Voor marktwerking is het juist belangrijk dat marktpartijen die niet goed functioneren worden vervangen door concurrenten. De uitkomst van de hervormingen uit het programma van de Piratenpartij is een markt met spelers die failliet kunnen gaan zonder maatschappij ontwrichtende gevolgen. Met banken en complementaire munten (zoals bitcoin en lokale munten) die zich van elkaar onderscheiden. Met innovatieve producten en diensten die zijn afgestemd op de afnemers.

Een bank heeft twee functies, kredietverstrekking en betalingsverkeer. Iedereen heeft baat bij goed betalingsverkeer, maar in Nederland (en andere Europese landen) komen vrijwel geen nieuwe banken met betaaldiensten op de markt. De banken die er zijn verschillen weinig van elkaar. Daarnaast hebben ze allemaal een eigen database met betaalgegevens en ze zoeken naar manieren om aan die betaalgegevens geld te verdienen. Betaalgegevens zijn jouw gegevens, niet die van de bank. Ze zouden geen verhandelbaar product mogen zijn. We willen in plaats daarvan juist de mogelijkheden om anoniem te kunnen betalen versterken. Cash is daar een belangrijk onderdeel van en zou overal geaccepteerd moeten worden, zowel contant als digitaal.

Betalingsverkeer zorgt voor schommelingen in de liquiditeit van banken, wat in 2008 voor een groot probleem zorgde. Het loskoppelen van betalingsverkeer van de kredietfunctie van banken staat daarom in het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij.

Banken zullen als gevolg van die verandering alleen nog maar krediet verstrekken en het maakt de weg vrij voor full reserve banking. Banken zullen kapitaal moeten aantrekken want ze zullen een overtuigende propositie moeten hebben voor spaarders met overtollig geld op hun betaalrekening. Daarbij zijn dan geen garanties nodig vanuit de overheid, behalve de gegarandeerde tegoeden op de betaalrekening. De prijs van deze hervorming, de benodigde herkapitalisatie van banken, weegt op tegen de nadelen van doorgaan op de huidige weg van instabiliteit.

Beleidskeuzes en de begroting

De uitgaven aan de zorg en sociale zekerheid zijn veruit de grootsten op onze begroting (samen 154 miljard op een begroting van 264 miljard). Hervormingen van het patent- en octrooirecht (Piratenpartij kernpunten) hebben in zich om de kosten in de zorg sterk te verlagen, net zoals het weghalen van het winstmodel van zorgverzekeraars. Het programma van de Piratenpartij pleit daarnaast voor een hervorming van woningcorporaties ten behoeve van meer betaalbare huurwoningen en pleit voor een ombuiging van ons sociale stelsel naar een basisinkomen.

De begroting maken we ten behoeve van zekerheid in basisbehoeften, zoals je inkomen en een betaalbare plek om te wonen. De vrijheid voor iedereen om je eigen keuzes te kunnen maken is daarin voor ons van het grootste belang.

 

Discussieer hierover verder met Rico op Twitter.

De privacy-gevaren van e-mail

Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig wel minimaal één e-mailadres. De meeste mensen met een beetje online bestaan hebben er al gauw meerdere.

E-mail is volledig ingeburgerd en we kunnen eigenlijk niet meer zonder een mailadres. De belangrijkste zaken doen we via e-mail: onze online accounts bevestigen, onze vergeten wachtwoorden achterhalen, belangrijke documenten verzenden en ontvangen en heel soms de foto’s die te privé zijn voor social media naar vrienden of familie sturen.

Wat veel mensen zich echter niet realiseren is dat een e-mailtje te vergelijken is met een ansichtkaart. Je bericht, foto of document wordt niet verpakt in een envelop, maar wordt los door de digitale postbodes van A naar B gebracht. En die postbodes kunnen dan dus ook alles inzien. Bovendien worden e-mails niet fysiek verplaatst, maar telkens gekopieerd. Al die digitale postbodes hebben dus minimaal één kopie van je e-mail en van al je bijlagen. Een extra kopietje is zo gemaakt, je zou het niet door hebben als een kwaadwillende dit ergens in het verzendproces doet.

Nou kun je natuurlijk je e-mails versleutelen. Er zijn online genoeg handleidingen te vinden hoe dat moet, en als je geluk hebt is er bij jou in de buurt misschien wel een cryptoparty, waar je geholpen wordt om e-mailversleuteling op je laptop te installeren. Maar realiseer je wel dat een e-mailtje altijd een soort ansichtkaart zal blijven. Het enige dat je kunt versleutelen is wat je achterop de kaart zet. De postbodes kunnen nog altijd zien wanneer en naar wie jij je digitale ansichtkaarten stuurt, al zijn natuurlijk je bijlagen wel versleuteld.

postcardWat ook vrijwel niemand weet is dat als je een e-mail eenmaal hebt ontvangen, je nog steeds om je privacy moet denken. De verzender kan namelijk zien of, wanneer en hoe vaak jij je mail bekijkt. Iedere keer dat je een e-mail opent worden namelijk alle plaatjes geladen. Ook de plaatjes die niet als bijlage in de mail zitten. Deze plaatjes staan op internet en worden door je e-mailprogramma ingeladen. De verzender zorgt dat jouw mailtje een uniek adres gebruikt om dat plaatje op te halen. Zo kan hij bijhouden of dat plaatje via dat unieke adres wordt geladen van zijn internetsite. Zo ziet hij dus of jij je mail al geopend hebt. En aangezien je e-mailprogramma dat iedere keer doet als het mailtje op je scherm verschijnt, weet de verzendende partij precies hoe vaak jij je mail bekijkt.

Gelukkig kun je je hier redelijk gemakkelijk tegen beschermen. Het enige wat je hoeft te doen is in de instellingen van je e-mailprogramma de optie dat plaatjes van het internet worden ingeladen úit te zetten. Helaas bieden niet alle e-mailprogramma’s deze mogelijkheid; bijvoorbeeld de Gmail app van iOS heeft deze optie niet (meer). Ik raad je dan ook aan deze app meteen te verwijderen.

Het kan nog erger. Bij het inladen van de plaatjes van internet wordt er vaak een cookie meegestuurd naar je browser, ondanks dat het verboden is om dit ongevraagd te doen. Het gevolg is dat de sites die dit doen je e-mailgedrag aan je internetgedrag kunnen koppelen. Zo wordt zonder dat je er iets van merkt álles van je bijgehouden en aan elkaar gekoppeld.

Zet de optie voor het inladen van externe afbeeldingen eens uit en je zult meteen zien hoe vaak deze techniek gebruikt wordt, want veel e-mails zullen lege witte vlakken bevatten. Vraag je vervolgens af wat het belang van de verzender zou zijn om jou dit soort bespionerende e-mails te sturen. Is het je collega die wil weten of je zijn mails niet negeert? Is het die webwinkel die wil weten wat jij op hun website doet nadat ze de nieuwsbrief hebben verstuurd? Of is het een vereniging die een online dienst gebruikt om hun mails te versturen en eigenlijk onbedoeld dit soort tracking meestuurt? Wees je bewust van alle privacy-implicaties rondom e-mail en informeer je zelf over de mogelijke gevolgen en mogelijkheden om die te voorkomen.

Piratenpartij steunt Groningen in haar aardgasstrijd

De Piratenpartij heeft een duidelijke mening over de gaswinning. Gas is een oude generatie brandstof die Nederland sinds de jaren 60 grote welvaart heeft gebracht. Deze energiebron is nu bijna uitgeput. Het gevolg van gaswinning is dramatisch. Kinderen volgen onderwijs in onveilige panden, inwoners wonen in onveilige huizen en hebben hun vermogen en vooral hun cultureel erfgoed langzaam zien afbrokkelen. Zelfs als nu volledig gestopt wordt met de gaswinning, blijven de aardbevingen bestaan. Wij willen de overheid en bedrijven onder controle houden door ze verantwoording af te laten leggen aan de samenleving en door burgers inspraak te geven.

Wij vinden dat:

  • de contourlijnen, die mede door de NAM zijn bepaald, moeten worden losgelaten;
  • de staat de aardbevingsschade moet vergoeden;
  • de staat de aardbevingsschade moet verhalen op de NAM;
  • de aardbevingsschadetaxateurs onafhankelijk moeten zijn;
  • de overheid weer moet bepalen hoeveel gas er gewonnen mag worden en niet de lobbyisten van de NAM of haar eigenaren Shell en ExxonMobile;
  • de gaswinning ieder jaar moet afnemen;
  • er een HSL-verbinding moet komen tussen Groningen – Amsterdam en Groningen – Bremen/Berlijn, om een economische impuls te geven aan de regio Groningen.

Wij staan dan ook 100% achter de petitie van Freek de Jonge en hopen dat ook andere partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen in woord, maar ook in daad.

Afdeling Groningen

Van Ego naar Eco; de weg voor de politiek naar het humanisme

Persoonlijk opiniestuk van nummer 5 op de PPNL kieslijst: Petra Downs

De komst van goedkope energie en de ongekende mogelijkheden die dit gaf veranderde de positie van de mens in het ecologische systeem ingrijpend.

Tijdens de Industriële Revolutie (begin 19e eeuw) gingen we steeds meer in steden wonen en namen we afstand van de natuur. De economie werd een grote ‘machine’ die in het teken stond van groei en uiteindelijk tegen de natuur in ging werken en geen rekening meer hield met de noodzakelijke balans. Het uitbuiten, vervuilen en op grote schaal vernietigen zette fors in en de lineaire economie was geboren. Hierop werden politieke systemen gezet die in het teken stonden van rendementdenken en die de mens steeds minder centraal gingen stellen.

Menselijk gedrag

De parallel met menselijk gedrag is snel te trekken; na de industriële revolutie is de mens eenzijdig gaan nemen: zowel grondstoffen als energie en ook de wijze waarop intensieve landbouw en veeteelt zich ontwikkelde. Systemen gingen steeds meer eenzijdige belangen dienen. Door globalisering kwam de economie in een neerwaartse spiraal tot een ‘race to the bottom’.

factory-wallpaper-2-800x450De enige focus die leek te tellen was economische groei en winst . De hiërarchische systemen waren sterk, waarbij er een relatief kleine groep het meest profijt had en de grootste groep minder of nauwelijks. Uiteindelijk kennen we dit als “the one percent”: 1% van de rijken bezit net zoveel als de 99% minder rijken en armen samen.
Van balans was geen sprake meer. Niet in de natuur en niet in de samenleving. In een organisatie werd autoritair leiderschap de norm. Het ego en de status werden het resultaat. Eco deed niet mee.
Nu staan we aan de vooravond van een nieuwe fase. Een van Ego naar Eco. Maar wat betekenen die woorden nu eigenlijk precies?

Ego en eco

Het Ego kent vanuit de psychologie als kern voor de mens de karaktereigenschappen, de normen en waarden en de uiteindelijk gevormde persoonlijkheid. Allerlei ervaringen, zowel negatief als positief, vormen het ego. Een te sterk gevormd ego deelt niet, stelt zichzelf voorop, heeft geen respect en is opportunist.

Het Ecosysteem (de natuur) is waar wij als mens uit zijn ontstaan en onderdeel van zijn. Daar werken principes zoals overleven en aanpassen, die het ecologische systeem beïnvloeden en vormen.
Een organisme, plant of dier past zich aan de omstandigheden aan en leert met deze adaptieve eigenschappen te overleven. De natuur kent geen afval, dat is een menselijke uitvinding. Het ecologische systeem stemt af, het is in balans, het geeft en neemt. Het is circulair en duurzaam.

Het politieke systeem

Wat heeft bovenstaande nu te maken met het politieke systeem, vraag je jezelf nu misschien af?

Steeds meer mensen zijn op zoek ‘vanuit Eco’ in plaats van ‘vanuit Ego’ en willen graag deze visie vertegenwoordigd zien in een vernieuwd, progressief parlementair systeem.

We staan aan de vooravond van een grote politieke verandering. Dit vindt meestal plaats wanneer er geen andere keuzes meer zijn. En net zoals gebeurde bij revoluties of grote historische omwentelingen in het verleden, zijn we nu in een fase van ontkenning.

Op naar Den Haag!Dit zijn niet alleen de “groene” politieke partijen. Steeds meer burgers voelen dat het niet meer klopt wat we nu doen met elkaar en dat vertaalt zich naar desinteresse voor de politiek. De burger heeft het vertrouwen verloren in de politiek en voelt zich als mens niet meer verbonden met de huidige volksvertegenwoordigers. De balans is weg en het ego te sterk vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, waar politiek geldt als een opstapje naar een goede carrière.

We staan aan de vooravond van een grote politieke verandering. Dit vindt meestal plaats wanneer er geen andere keuzes meer zijn. En, net zoals gebeurde bij revoluties of grote historische omwentelingen in het verleden, zijn we nu in een fase van ontkenning. Het negeren van nieuwe stromingen is een van de eerste tekenen, naast het gevoel bij de burger die zich niet meer verbonden weet met het huidige politieke klimaat.

Verandering

Change by necessity’, daar staan we nu voor, vlak voor de verkiezingen. Is er nog wel plek voor egodenken in de huidige politiek? Van ‘ik bepaal voor jou’, of ‘jij doet alles en betaalt de rekening’ en ‘ik doe niets want ik ben de baas over jou’?

De oude denkers in het huidige politiek systeem lijken niets in te willen inleveren van hun positie en levensstandaard. Zij denken niet ecologisch of staan niet meer in verbinding met de burger. Dit is een overgang van‘het oude denken naar ‘nieuwe denkers’.

Humanisme ligt (met o.a. diversiteit, privacy, transparantie) aan de basis van de Piratenpartij. Het humanisme en de Piratenpartij als beweging hebben met elkaar gemeen dat ze als een schakel zijn tussen het ego-denken en het eco-denken.

Van ego naar eco betekent dat een samenleving niet meer hiërarchisch is; de burger, een bedrijf of de overheid zijn afgestemd op elkaar als een organisch netwerk. De transparantie van alle betrokkenen wordt de basis van communiceren. Talenten krijgen meer ruimte en dienen als een pijler in de samenleving, ook in het onderwijssysteem.

Er wordt gezocht naar de kwaliteit van de persoon en deze krijgt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn eigen plek in het systeem. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen worden gestimuleerd door werkgevers, docenten en medeburgers.

Net als in een ecologisch systeem, als in de natuur, werken systemen samen zonder scheefgroei, uitbuiting of misbruik. Dit vergt een andere vorm van leiderschap: meer dienend dan leidend.
De natuur maakt geen selfie, heeft geen opportunistisch eigenbelang. Een ecologische benadering vanuit de politiek vraagt transparant gedrag van politici. Een open houding, samenwerken, afstemmen en experimenteren. In de leerpsychologie heet dit ervaringsgericht leren. Het humanisme kijkt vanuit respect en gelijkwaardigheid.

Balans

balance-2-reloaded-1564717Wij hebben een keuze. Dit is een grote vrijheid en die brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom zijn zoveel mensen bang om te kiezen. Jij en ik, wij kunnen kiezen om het ego minder prominent in te zetten, om af te stemmen en om ons te verbinden.

Net als het ecologisch systeem: samenwerken, om vervolgens duurzaam te zijn. Wij kunnen kiezen om op een andere manier het burgerschap en ook de politiek in te vullen. Dat is een keuze; het is jouw keuze.

Een ander woord voor duurzaam, vind ik, is balans. Zoals de grond composteert, de aaseter het afval opruimt, een boom afsterft en weer nieuwe scheuten krijgt. Iedereen zit op de plek waar hij of zij het beste uit zichzelf kan halen.

Hoe kun je die balans vinden als politicus, als burger of als humanist, en hoe kun je samen die transitie maken van ego naar eco?

Om meer in balans te komen, dienen wij als mens minder te kiezen voor onszelf (ego) en het circulaire belang (eco) te erkennen door anders om te gaan met onze medemens. Onze ‘mindset’ is verouderd. Het gaat niet alleen om rendement zoals die telde in de oude economie.

Lange termijn denken

Het laaghangende fruit is op, we zullen meer lange termijn en circulair moeten denken in onze bedrijfsvisie en deze vertalen naar ons politiek handelen. Als mensen en niet als casussen.

Hoe we dit willen doen zonder de ander uit te sluiten, dat hebben we bij de Piratenpartij opgeschreven in ons verkiezingsprogramma.
Nieuwe ecologische modellen zijn de toekomst. Het motiveert burgers voor een duurzame productiviteit. Het geeft verbinding en voorziet in de behoefte om zelf uitdagingen aan te gaan, om deze vervolgens te overwinnen en hier zelfredzaam en sterker van te worden. Dit geeft zelfrespect, respect voor anderen en dus ook respect voor de natuur. Wij zijn onderdeel van het ecologisch systeem – sterker nog, we komen er uit voort. Dit telt voor de bronnen die we beter kunnen hergebruiken, duurzame energie die willen toepassen en voor de manier waarop we met onze medemens om willen gaan.

Ver weg of dichtbij; van Ego naar Eco.

Piratenpartij mengt zich in Almeerse verkiezingsstrijd

In een interview op Omroep Flevoland meldde partijvoorzitter en Tweede Kamer kandidaat Vincent van der Velde dat er plannen bestaan om volgend jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ook in Almere als Piratenpartij mee te doen.

In het interview geeft Vincent ook, desgevraagd, meer informatie over de achtergronden van onze partij.

Is de overheid nog te controleren?

Lijstduwer Teun Gautier interviewde lijsttrekker Ancilla van de Leest voor Cafë Weltschmerz over de controleerbaarheid van de overheid. Wie controleert haar eigenlijk en doen die controleurs het wel goed? Of moeten er meer middelen komen om de overheid te controleren?

Maar ook: wat zijn de mechanismen die de overheid maar steeds verder in het privéleven van de burger laten doordringen?

Over onze Paay-tweet

Het uitlekken van de persoonlijke videobeelden van Patricia Paay laat helaas zien dat je ook iets te verbergen kunt hebben, als je niets verkeerd doet. Wij vinden het erg vervelend voor Patricia dat zij slachtoffer is geworden van deze privacyschending en wilden haar juist steunen door het belang van privacy onder de aandacht te brengen. Het visuele bruggetje dat we hierbij bedacht hadden sloeg helaas de plank flink mis. Fouten maken is menselijk en Piraten geven dat toe. Bij deze dus: Sorry!

Zelf bepalen wat je in je vrije tijd doet? Jouw Keuze! Dat zonder toestemming delen en op grove wijze iemands privacy schenden? Dat is ontoelaatbaar en bovenal heel triest.

Ancilla heeft inmiddels, via een op Twitter geplaatste video, namens de Piratenpartij excuus aangeboden voor dit voorval.

Matchfixing in de verkiezingen

De FIFA is corrupt en daar spreken we dan schande van. Maar als er een voetbaltoernooi is wordt er wél netjes geloot wie tegen wie mag spelen en de voetbalvelden zijn niet alleen voorbehouden aan de grote clubs.

Rico Brouwer
Rico Brouwer

Hoe anders is het in de Nederlandse verkiezingen voor de Tweede Kamer: matchfixing in Nederland.

In Nederland mag je de ‘kwalificatiewedstrijden’ overslaan als je al in de Tweede Kamer zat, ongeacht de puinhoop die je er van hebt gemaakt. Nieuwe partijen moeten eerst in tientallen gemeentehuizen honderden handtekeningen zetten en een borg betalen van €11.250. De Piratenpartij wil het juist makkelijker maken om mee te kunnen doen op het toernooi dat landelijke verkiezingen heet, de Piratenpartij is voor meer keuze.

Op 3 februari bepaalde de kiesraad dat er 28 partijen, waaronder de Piratenpartij, aan alle voorwaarden voldoen om mee te doen aan de verkiezingen van 15 maart. Bij een toernooi zou dan de loting volgen: wie speelt tegen wie en in welke arena? Laat daar maar op een gelijk speelveld zien wat je in huis hebt!

Maar dit is hoe het in Nederland gaat:

De NOS bepaalt wie er mee mag spelen en wie tegen wie speelt (wie er op TV komt in debatten). Nodigt de NOS je niet uit, dan moet je dus zelf maar ‘een potje op straat spelen’.

ProDemos

Stemwijzers zoals die van ProDemos bepalen hoe vaak een stemadvies wordt uitgebracht op een gevestigde partij en hoe vaak op een nieuwe partij. De standaard instelling van die stemwijzer is dat nieuwe partijen niet worden meegenomen in het advies. De Kiesraad stelt dat er 28 partijen meedoen, de NOS en ProDemos denken daar anders over. Op die manier werd ook de tafelschikking bij de presentatie van de stemwijzer bepaald.

Gevestigde partijen voorgesorteerd
Gevestigde partijen voorgesorteerd

Niet via loting maar nieuwe partijen aan de kant in een hoekje, Rutte in het midden. Niks loting, niks eerlijk toernooi. Matchfixing.

Het Nederlandse parlement, de regering, Rutte als premier, zouden de hoeders moeten zijn van gelijke kansen voor alle deelnemers aan de verkiezingen. Zij als geen ander moeten de spelregels bewaken dat iedereen die meedoet precies dezelfde middelen tot zijn beschikking heeft. Dat bewaken is hun werk.

ProDemos is mede gefinancierd door George Soros, diezelfde buitenlandse miljardair die de JA campagne van de Nederlandse regering financierde bij het Oekraïne referendum. ProDemos lanceerde gisteren de stemwijzer.nl

De stemwijzer lijkt je een gemanipuleerd stemadvies te geven. Hier kun je zien hoe vaak bepaalde adviezen worden gegeven. De manier waarop de stemwijzer haar advies uitbrengt is niet transparant en daarmee niet op voorhand betrouwbaar. De Piratenpartij vindt transparantie essentieel, het is een van onze kernpunten. Controleerbaarheid van democratische processen bepaalt de kwaliteit en daarmee het vertrouwen dat je er in kan hebben. ICT beleid met daarin open software en security by design zijn kernpunten voor de Piratenpartij.

NOS verkiezingsdebat

De lijsttrekker van de Piratenpartij werd uitgesloten van de loting voor het NOS verkiezingsdebat. Van de 28 deelnemende partijen zijn bij de NOS sommige partijen kennelijk gelijker dan anderen. De loting bij de NOS verliep niet eerlijk, de gevestigde partijen protesteerden er niet tegen.

Ancilla van de Leest was wél de nacht vóór de presentatie van de stemwijzer tussen twee en vier uur op de radio. Dat werd een heel goed interview. Je kan het hier terugluisteren, via internet. Het internet is de straat waarop we moeten spelen, waarop we ons verhaal moeten vertellen? Dan is dat de plek waar deze verkiezingen worden gewonnen of verloren. De digitale straat. Daar is de Piratenpartij. Maar ook bij jou in de straat zijn we komende weken. We praten daar met jou, willen horen van jou waar jij mee zit en hoe jij denkt dat het beter kan. Samen gaan we dat na 15 maart vanuit de Tweede Kamer doen. Wij informeren onszelf waar we kunnen en vragen jou het zelfde te doen.

Ancilla bij de presentatie van de stemwijzer
Ancilla bij de presentatie van de stemwijzer

Informeer jezelf óók over de stemwijzer van ProDemos, dat kan hier.
Informeer jezelf over de onzuivere manier waarop de NOS de debatten organiseert en de manier waarop de gevestigde partijen hier mee omgaan. Laat jezelf horen als je het daarmee niet eens bent. Het is jouw volksvertegenwoordiging, maar samen kunnen we haar fixen.

Aan ProDemos: maak de algoritmes van je stemwijzer bekend
Aan NOS: doe je loting voor debatten opnieuw. Kijk naar hoe de FIFA dat doet, daar kan je nog van leren.

De Piratenpartij staat op lijst20. Stem voor Democratie 2.0 op 15 maart.

Dit is ons programma: https://programma.piratenpartij.nl/

Gebruikte bronnen:

De voorlopige uitslag van de StemWijzer

Interview Ancilla op Radio 1

http://nos.nl/artikel/2156180-loting-nos-verkiezingsdebatten-verricht.html

http://nos.nl/artikel/2125938-soros-leaks-zeker-4-9-miljoen-euro-naar-nederlandse-organisaties.html