Categorie: Lijsttrekker

Vertrek bij Piratenpartij

Bij dezen wil ik jullie op de hoogte stellen van mijn afscheid van de Piratenpartij. Door mijn positie als aanspreekpunt op te geven, wil ik ruimte creëren voor een waardige opvolger die deze eervolle leiderschapsfunctie kan bekleden. Ik blijf de basisprincipes van de Internationale Piratenbeweging: humanisme, vrije kennisdeling en burgerrechten, volhartig ondersteunen.

Met hart en ziel heb ik mij vanaf 2014 ingezet voor deze politieke beweging. Dit met als doel om meer maatschappelijk bewustzijn te creëren over de ingrijpende gevolgen van technologische ontwikkelingen, en om het publieke debat over digitale burgerrechten op de kaart te zetten. Er zijn meerdere manieren denkbaar om hieraan bij te dragen, politieke organisatie zie ik als één van de mogelijke wegen. De tijd is nu aangebroken dat ik mij op andere doelstellingen wil storten. Ik zie de functie van lijsttrekker als een zware verantwoordelijkheid die tijd en aandacht vergt die ik het niet langer kan geven. Ik zal beschikbaar blijven als extern adviseur voor mijn voormalige collega’s. Ook zal ik symbolisch passief lid blijven.

Ik ben mijn Piratenpartij collega’s dankbaar voor de steun en de avonturen die we samen gedeeld hebben. Ook wil ik iedereen bedanken die zich de afgelopen campagnetijd actief heeft ingezet voor een eerlijkere en veiligere digitale wereld. Ook heb ik veel dankbaarheid voor de experts die hun vrije tijd en kennis hebben bijgedragen aan programma van de Piratenpartij.

Ik kijk terug op een zeer leerzame periode waarin ik samen heb mogen werken met een hele hoop fantastische mensen. Ik zal mijn bijdrage blijven leveren aan het maatschappelijke debat en een vrije digitale maatschappij door middel van spreek- en schrijfopdrachten.

Is de overheid nog te controleren?

Lijstduwer Teun Gautier interviewde lijsttrekker Ancilla van de Leest voor Cafë Weltschmerz over de controleerbaarheid van de overheid. Wie controleert haar eigenlijk en doen die controleurs het wel goed? Of moeten er meer middelen komen om de overheid te controleren?

Maar ook: wat zijn de mechanismen die de overheid maar steeds verder in het privéleven van de burger laten doordringen?

Wat de Piratenpartij voor Nederland kan doen

De verkiezingen komen snel dichterbij, en veel mensen zijn op zoek naar een alternatief voor de gevestigde partijen. Het is voor veel stemmers duidelijk: het moet over een andere boeg!

De Piratenpartij bestaat nu 10 jaar en is inmiddels een gevestigde naam in verschillende Europese landen. Van origine zijn we ‘de internet partij’, die digitale zaken op de politieke agenda zet. Inmiddels raakt de digitalisering van de samenleving werkelijk élk maatschappelijke discussie. Internet is niet meer iets wat zich ergens afspeelt en waar je je aan kunt onttrekken. Internet is in groeiende mate altijd en overal aanwezig. Zo zijn we uitgegroeid van een one-issue partij, naar een partij met gedegen ideeën en belangrijke inzichten over zorg, infrastructuur, onderwijs, werkgelegenheid, enzovoorts. Een échte oplossing voor de knellingen in het systeem zal razendsnel alleen maar urgenter worden. Hoe sneller deze groeiende maatschappelijke problemen serieus genomen worden door de politiek, hoe beter voor Nederland.

De internet-revolutie

We leven in bijzondere tijden met een ongekende toegang tot informatie voor de gewone burger. Nog nooit kon je jezelf zó snel en makkelijk onderwijzen door middel van je computer. Wij zien de vrijheid van informatie als een enorme winst voor het individu, en een gigantische potentie voor de maatschappij in het algemeen. Oude winstmodellen (platenmaatschappijen, uitgeverijen, kranten) zullen verdwijnen, en antieke wetgeving is niet langer af te dwingen zonder burgerrechten in te perken. Dat mag dan ook nooit gebeuren. Hier komen andere verdienmodellen voor in de plaats. Die bieden meer kansen, vrijheid en mogelijkheden voor artiesten en makers, en de kans ze eerlijker te compenseren. En voor de consument, fans, en maatschappij in z’n geheel: een verrijking van cultuur.

ICT-kennis in Tweede Kamer

Data van burgers moet veilig gesteld worden voor misbruik. Dit is iets wat de politiek moet afdwingen van het bedrijfsleven. Ook gemeenten en overheidsinstellingen zélf gaan niet goed om met gevoelige gegevens. Meer ICT-kennis in de Tweede Kamer is hard nodig!

Beleid maken dicht bij de burger (subsidiariteit)

Beleid moet zo lokaal mogelijk gemaakt worden. Zo blijven wij betrokken bij het politieke proces dat ons direct raakt. Beslissingen moeten niet óver burgers gemaakt worden, maar mét burgers. De IJslandse Piratenpartij heeft opgeroepen de digitale koppen bij elkaar te steken en zo een eigen grondwet gecrowdsourced. Zo hoort het!

Robotisering

In de toekomst zal steeds meer werk uitbesteed worden aan robots. Van kassameisje en zelf rijdende auto’s tot zorgrobot. Zelfs oorlogsvoering zal uitbesteed worden aan robots. Hoe gaan wij daar als maatschappij mee om? Het is aan ons allen om de ethische kwesties die hierbij komen kijken heel serieus te nemen. Ooit hadden we het prachtige utopische toekomstbeeld dat we nooit meer vervelend werk zouden moeten doen met dank aan de automatisering. Maar nu loopt het heel anders: de werkloosheid loopt hoog op en steeds meer mensen komen in de problemen. Laaggeschoold werk en fysieke arbeid zullen nagenoeg verdwijnen. We zullen radicaal anders tegen het concept ‘werk’ moeten gaan aankijken, om toekomstbestendig te blijven.

Cyberwar

Dat klinkt eng en dystopisch en die potentie heeft het ook. De tijd is aangebroken dat oorlogen niet meer alleen bevochten worden in het veld, maar ook in ‘cyberspace’. Het is dan ook compleet onverantwoord om met politici zonder enige kennis van ICT en cybersecurity de toekomst in te gaan. Een slimme hacker met kwade bedoelingen heeft de potentie het hele land plat te leggen, met alle desastreuze gevolgen van dien. Het is super belangrijk dat Nederland hierop voorbereid is, en de kennis in huis heeft om zich hiertegen te kunnen bewapenen.

Privacy

Langzamerhand glijden we steeds dieper de surveillancestaat in. Privacy is een burgerrecht. Een vitale beschermingslaag voor de burger tegen een almachtige overheid. Inmiddels weten we dankzij klokkenluiders dat bedrijven en – soms behoorlijk schimmige – overheden nauw samenwerken om zoveel mogelijk over iedereen te weten te komen. Dit onder het mom van gemak, kostenbesparing of veiligheid. Maar het echte prijskaartje krijgen we later pas gepresenteerd. Meer kennis is meer macht, en teveel macht zal vroeg of laat altijd misbruikt worden. Men zegt niet voor niets dat ‘power corrupts’, en ‘kennis is macht’. Daarom is het zo belangrijk dat zowel kennis als macht gespreid worden. In een land waar iedereen bespied wordt is echte democratie niet mogelijk. De Piratenpartij wil dat de volgende generatie Nederlanders ook in een vrij land opgroeit.

Multi-nationals

Als we door middel van technologie niet tot slaaf willen worden gemaakt door Amerikaanse digitale grootmachten die uitsluitend handelen vanuit kapitalistische waarden, zullen we een stevig tegenwicht moeten bieden. Op dit moment laat Europa met zich sollen door bedrijven als Facebook en Google. In Brussel rennen vele lobbyisten rond die ervoor zorgen dat bij besluitvorming de bedrijven als winnaar uit de bus komen. Ten koste van Europeanen, ons democratische rechtssysteem, en onze economie. Op het gebied van ondernemerschap en onderwijs laten we overal kansen liggen om Europa mee te laten praten op het gebied van digitale ontwikkelingen.

Patenten

De strijd tegen gepatenteerde zaden zal alleen maar heftiger worden in de toekomst. De natuur is er voor ons allemaal: geen eigendom van schimmige megalomane bedrijven! Daarom is er een politieke partij nodig die patenthervorming hoog op de agenda heeft staan en een vuist maakt tegen de privatisering van de natuur.

Big Pharma

Ook door de farmaceutische industrie worden melkkoeien gezien als patiënt, en de patiënt steeds meer gezien als melkkoe. Dat mogen wij nooit toestaan! Het idee een slaatje te slaan uit zieke mensen, komt van zieke geesten. Winst maken heeft in de zorg voorrang gekregen op mensen helpen. Dat is een compleet onacceptabele situatie en moet een halt worden toegeroepen.

Op het gebied van alternatieve farmaceutica valt een hoop winst te behalen. En dan niet voor de bedrijven, maar voor de burger! Ons drugsbeleid is momenteel niet gestoeld op wetenschappelijke feiten, maar op dogma en taboe. Onze houding tegenover drugs is totaal hypocriet, gezien de meeste mensen in het weekend wel de harddrug alcohol consumeren. Daar kijkt niemand vreemd van op.

Drugsbeleid

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat verschillende drugs zoals MDMA, LSD en paddo’s juist erg bevorderend kunnen zijn voor de gezondheid. Dit omdat de wetenschap steeds meer bewijs ziet dat ze de potentie hebben depressie te verlichten. Ook kunnen ze een positieve rol spelen in het behandelen van traumatische ervaringen zoals kanker en oorlog. Deze mogelijkheden uitsluiten op basis van achterhaalde vooroordelen is een onrechtvaardige beperking van zelfbeschikking over lichaam en bewustzijn.

Zorg

Privacy van patiënten komt onder druk te staan. Dat vormt een regelrecht gevaar voor de maatschappij. Dit zorgt namelijk voor zorgmijders die er niet zeker van kunnen zijn dat ze een vertrouwelijk gesprek met hun arts kunnen houden. Denk aan ‘verwarde mannen’, die geen hulp durven te zoeken. Ook op het gebied van het verzamelen en verhandelen van medische data is er een hoop gaande waar de politiek nauwelijks aandacht voor heeft. Geen privacy in de zorg is een gevaar voor de volksgezondheid!
Handelsverdragen moeten transparant en inzichtelijk zijn.

Achterkamertjespolitiek ondermijnt het vertrouwen tussen burger en overheid en is een directe aanval op onze vrije democratische rechtsstaat. Wanneer er door volksvertegenwoordigers verdragen worden onderhandeld moet dit proces in transparantie plaatsvinden.

Internationaal

Omdat de Piratenpartij in meer dan 40 landen zit, en in het Europarlement, zal internationale samenwerking makkelijker blijken. Dit omdat de verschillende Nationale Piratenpartijen hun kennis vrij delen, en vanuit dezelfde kernwaarden opereren.

Kortom:

Een veiliger, gezonder Nederland: voorzien van ethische zorg voor iedereen die het nodig heeft. Maar ook zorg voorkomen, door eerlijk, betaalbaar en gezond voedsel.

Oog voor digitale ontwikkelingen. De maatschappij verandert razendsnel, en de oude politiek kan het niet bijbenen. Met allerlei domme beslissingen en zorgwekkende risico’s van dien. De Piratenpartij is de partij van de toekomst die middenin de ontwikkelingen in de maatschappij staat! En dat is heel hard nodig in snel veranderende tijden. De oude paradigma’s waarin de politiek nu opereert zijn achterhaald. Het oude slakkentempo van onze huidige politici is niet langer afdoende voor deze nieuwe wereld.

Een goed geïnformeerde burger kan prima beslissingen maken over zijn eigen leven en leefomgeving. Het antieke hiërarchische politieke stelsel heeft zijn langste tijd gehad. Wij willen spreiding van macht en kennis. Verandering komt van onderop!

Politiek gebaseerd op een aantal gedeelde kernwaarden: vrijheid, vooruitgang, rechtvaardigheid, welzijn, compassie en respect voor elkaar.

In een vrij land heb je het recht om jezelf te zijn zolang je daarmee niemand lastig valt. Of je nou groot, klein, dik, dun, LGBT, groen, paars, rechtsboven, middelmatig, Buddhist, Jehova, Joods, Pastafari, Moslim , Mexicaans of Inuit bent. Je eigen levensinvulling kiezen is een privéaangelegenheid en moet jouw keuze zijn. Hoe jij jouw seksualiteit en spiritualiteit, of andere vormen van levensinvulling in de praktijk brengt is aan jou. Jouw vrijheid eindigt waar die van de ander begint en daar beslist alleen de rechtsstaat over. Jouw persoonlijke vrijheid en zelfbeschikking is een groot goed voor de Piratenpartij, en dient met hand en tand, of nog beter, empathie en debat bevochten te worden. Vrijheid van vereniging, , demonstratie, samenscholing, informatie, vrije pers, en andere bevochten maatschappelijke rechten zetten wij hoog op de agenda.

Vrijheid. Ook in een digitale samenleving. Dat is waar wij voor staan.

PPNL-Groep2

Lijsttrekker Ancilla van de Leest in het Noorden

In het weekend van 13 t/m 16 januari hebben de afdelingen Groningen en Leeuwarden Ancilla van de Leest vier dagen te gast. Gedurende die vier dagen zijn er verschillende activiteiten in Groningen en Leeuwarden. Heb je altijd al onze lijsttrekker of een van de andere kandidaten willen ontmoeten? Heb je vragen over onze standpunten? Dan is nu je kans! Wij nodigen je van harte uit om langs te komen bij een van de onderstaande evenementen.

Overzicht van de activiteiten

Vrijdag 13 januari:
In Leeuwarden wordt officieel Piratenpartij Leeuwarden opgericht. Dit wordt gedaan in het bijzijn van Ancilla van de Leest. Ze zal een korte speech houden en een hart onder de riem steken voor de opstartende Friezen. Er zullen ook andere kandidaten zijn die je vragen kunt stellen of een discussie mee kan aangaan om bijvoorbeeld een Fries punt onder de aandacht te brengen.
Dit alles wordt gedaan in het Eetcafé Spinoza in Leeuwarden vanaf 21:00 uur. Kom gezellig langs om dit mee te vieren. En ja, we gaan ons best doen om Fries te verstaan 🙂

Locatie:
Eetcafé Spinoza,
Eewal 50-52,
8911GT Leeuwarden

Zaterdag 14 januari:
Ancilla neemt deel aan twee paneldiscussies tijdens het Eurosonic/Noorderslag festival in Groningen, georganiseerd door BUMA STEMRA. Hier zal ze onze Piratenpartijpunten uitdragen aan de hand van concrete voorbeelden. We verwachten stevige discussies.

Het internet heeft muziek en ander creatief materiaal makkelijk toegankelijk gemaakt. Vormen de recente juridische ontwikkelingen in het auteursrecht, zoals de uitspraak van het Europese Hof van justitie in de zaak Playboy vs GeenStijl een bedreiging of juist een kans voor creatieve makers?

  • Dit gaat over de zaak van het linken naar ‘illegale content’ wat gebeurd is met de Playboy foto’s van Britt Dekkers die gelinkt werden op/vanaf Geenstijl.nl
  • 15:00 uur: Panel “Verkiezingen 2017: Wat kan de (Pop-)Muziek uit Den Haag Verwachten”

    De afgelopen tijd hebben Buma/Stemra en de Popcoalitie (pop)muziek op de politieke agenda in Den Haag gezet. Op 15 maart zijn de verkiezingen: wat kunnen we de komende jaren uit Den Haag verwachten?

  • 18:00 uur: Gezamenlijk eten in de stamkroeg van de Piratenpartij Groningen. Iedereen kan mee-eten. Het is op eigen kosten en graag opgeven zodat wij de reservering kunnen maken. Wil je mee-eten, mail groningen [at] piratenpartij [dot] nl

Locatie:
Eetcafé de Padang,
Padangstraat 3
9715CK Groningen

Zondag 15 januari:
Vanaf 14:00 is er voor de kandidaten op de kieslijst de Kandidatendag. Tijdens deze middag zullen we elkaar beter leren kennen en tactiek bespreken over hoe wij zetels in de Tweede Kamer kunnen veroveren.
Om 20:00 is de officiële nieuwjaarsborrel van Piratenpartij Nederland in de stamkroeg van Piratenpartij Groningen. Tijdens deze nieuwjaarsborrel zal Ancilla de nieuwe verkiezingsposter onthullen. Kom gezellig langs voor een hapje of een drankje. Je kunt dan ook gelijk persoonlijk kennis maken met de (Groningse) kandidaten op de kieslijst.

Locatie:
Eetcafé de Padang,
Padangstraat 3
9715CK Groningen

Maandag 16 januari:
Dit is de laatste dag van het weekend. Ancilla van de Leest is gastspreker op het helaas al uitverkochte SMC050 evenement (http://www.smc050.nl/events/privacy-niks-te-verbergen/ ) in de Martiniplaza. Hier zal ze samen met de schrijver Dimitri Tokmetzis uitleggen dat privacy een zeer waardevol bezit is, en dat het een eerste levensbehoefte is. Lees ook het boek ‘Je hebt wél iets te verbergen’ van Maurits Martijn & Dimitri Tokmetzis.

Voor al deze dagen zijn er NS groepsretours beschikbaar. Om je hiervoor aan te melden kan je mailen naar groningen [at] piratenpartij [dot] nl.

Wij hopen je dan te zien!

Heb je vragen en/of opmerkingen? Je kan altijd contact met ons opnemen via het mailadres groningen [at] piratenpartij [dot] nl.

2016, een terugblik van de Piratenpartij

Tweeduizendzestien was een bewogen jaar. Volgens mij zijn nog nooit zoveel mensen het erover eens geweest dat het niet echt een best jaar was. Maatschappelijke onrust, oorlogen, polarisatie en onverwachte politieke wendingen. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, vielen ook de pophelden bij bosjes. Het moge duidelijk zijn: 2017 kan en moet beter!

Maar er gebeurden ook een hoop dingen waar we met de Piratenpartij met plezier op terug kijken.

Zo kreeg ik een prachtige baan aangeboden bij Brunel als Lead privacy Advisor. Onlangs heb ik een interview voor hen mogen doen met NSA-klokkenluider Bill Binney. Om met zo’n dapper, strijdbaar en bovengemiddeld intelligent persoon aan tafel te mogen zitten was zeker een hoogtepunt.

Na in mei een aantal landelijke debatrondes tussen de kandidaten overleefd te hebben, werd ik op onze Algemene Ledenvergadering tot mijn verrassing verkozen als nummer 1 op de lijst. Het mediacircus begon meteen volop; Interviews met het Parool, de Volkskrant, Trouw, AD, Bright TV en we kwamen een paar keer langs bij Radio 1 en BNR. Ook was ik te gast in Pakhuis de Zwijger voor debatavond met het thema “Land van mijn Dromen”.

Door al deze aandacht groeide de Piratenpartij opeens snel! We kregen vele nieuwe leden en vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen. Dit zorgde ervoor dat we razendsnel in een professionaliseringsslag terecht kwamen. Daardoor ontstond ook meteen de noodzaak om onze interne communicatie naar een hoger plan te trekken. Dat niet iedereen zich ertoe geroepen voelde hieraan mee te werken heb je waarschijnlijk terug kunnen lezen in de media. Gelukkig is inmiddels gebleken dat deze veranderingen binnen de partij goed hebben uitgepakt.

Ondertussen werd er keihard verder gewerkt aan het crowdsourcen van ons partijprogramma, dat we inmiddels met trots kunnen presenteren. Iedereen werd uitgenodigd mee te discussiëren over partijpunten via ons liquid feedback platform Loomio. Een unicum binnen een politieke partij!

Vanuit onze bottom-up beweging initieerde een enkele Piraat ons project blijfuitmijndossier.nl om het medische beroepsgeheim te redden.

congresMedio oktober organiseerden we ons allereerste grote Piratencongres in Utrecht. Het was een geweldig evenement met diverse (internationale) sprekers. Daar werd onze volledige kieslijst verkozen. Het was een mooie gelegenheid voor Piraten om elkaar beter te leren kennen en voor nieuwsgierige aspirant-Piraten om kennis te komen maken.

Eind oktober ging ik op bezoek bij onze IJslandse collega’s, waar de verkiezingen al in volle gang waren. Birgitta Jónsdóttir maakte volgens de peilingen een serieuze kans op het premierschap en Nederlandse media snapten er niks van. De IJslanders bleken de corruptie en het gebrek aan transparantie van hun regering flink zat. En zo werd de Piratenpartij de tweede grootste partij van IJsland met 10 zetels. Een grote opsteker voor de 40+ andere landen waar de Piratenpartij actief is. Leuk weetje: Ook in de Amerikaanse staat Massachusetts werd Piraat Aaron James verkozen.

Nog een bijzonder momentje: de PPNL liep in oktober vooraan bij de gigantische demonstratie tegen schimmige handelsverdragen als TTIP, CETA en TiSA. Onder de 8000 demonstranten waren ook de Consumentenbond, de FNV, Greenpeace, Milieudefensie en Foodwatch van de partij.

Ondertussen raakte ook RTLZ geïnteresseerd in ons verhaal: ik was te gast bij het nieuwe programma van Van Liempt om het te hebben over ontwikkelingen met Wikileaks en schreef mijn eerste opiniestuk over privacy in het algemeen voor hun online platform. Ook verschenen er verschillende opiniestukken van Piraten in de Volkskrant..

Startpage had de enige echte Edward Snowden zover gekregen een live interview te doen met de bioscoopzaal, bij de première van Oliver Stone’s film ‘Snowden’ in Amsterdam. Ik deed een interview met Nieuwsuur over de politieke implicaties van deze klokkenluider’s onthullingen.

Tussen de bedrijven door deed ik een aantal keynotes en praatjes: voor de Vrijheidscollege’s in het begin van het jaar, de Universiteit Leiden, Reinvent Money, de Infosecurity beurs, de Nacht van de Dictatuur, Orodev in Zweden en Domcode in Utrecht.

volkskrantDe verkiezingen in Amerika leidde tot veel discussie in onze eigen media over het gebrek aan vrouwelijk leiderschap in de politiek. Zodoende werd ik uitgenodigd voor een aantal interviews hierover met onder andere de Volkskrant. Ik werd genomineerd voor de Viva400 awards, waarbij elk jaar de 400 meest inspirerende vrouwen van Nederland in het zonnetje worden gezet.

Ook voor het feministische platform Vileine deed ik op Museumnacht een praatje over zelfbeschikking. Dit naar aanleiding van mijn stuk op Joop.nl over de Schiphol bodyscanners, dat elke zomervakantie weer goed gerecycled wordt.

In één week deed ik interviews met zowel Geenstijl als Mama’s van Halal.

De laatste maand van het jaar mochten we aanschuiven bij RTL Late Night voor een discussie over de nieuwe hackwet. De media zijn langzamerhand wakker aan het worden, er is een hoop gaande op het gebied van digitale wetgeving. Ook RTL Boulevard kwam langs voor onze mening over het nieuwe plan om bankgegevens te delen met derden. Die wij dan ook graag gaven.

Nog een hoopgevend feit was dat De Correspondent’s boek “Je hebt wél iets te verbergen” heel erg goed verkocht werd. Ik werd door de schrijvers Dmitri Tokmetzis en Maurits Martijn gevraagd om een stukje bij te dragen voorin het boek. Wat mij betreft een hele eer! Ik deed samen met de schrijvers mee met de Grote Privacy Test op de NPO, die een hele week in het teken van dit belangrijke onderwerp stond.

Als afsluiter van 2016 werd ik geïnterviewd door Vice’s vrouwenplatform Broadly, en stond ik op de cover van Vrij Nederland als progressief tegengeluid. Alle media-aandacht voor onze partij heeft mijn verwachtingen ontzettend overtroffen. Ik ben erg dankbaar voor alle Piraten die zich het afgelopen jaar hebben ingezet. Wat ons betreft was dit nog maar een aanloopje. Op naar mooie campagne en een spectaculaire overwinning in 2017!

Een eerlijker democratischer Nederland dat ook oog heeft voor digitale burgerrechten?
Jouw keuze!

Sluit je aan bij onze beweging!
Inmiddels meer dan 1000 Piraten gingen je voor.
https://lidworden.piratenpartij.nl/

Informeer jezelf, en anderen
https://programma.piratenpartij.nl/

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
https://piratenpartij.nl/nieuwsbrief/

Wissel ideeën uit met andere Piraten bij een lokale kroegmeeting
https://piratenpartij.nl/kalender/

Geen tijd om mee te helpen? Doneer!
Liefst in Bitcoin, natuurlijk.
https://tk2017.piratenpartij.nl/donaties/