Categorie: Kandidaten

Reflectie en vooruit

Dit is een persoonlijk opiniestuk van Rico Brouwer.
Rico Brouwer
Rico Brouwer

Na 15 maart was het even stil. Ik heb in die tijd mijn evaluatie van de verkiezingscampagne opgeschreven, je vindt haar hier. Ik zie uit naar je feedback en ik hoop dat je ook je eigen moment van bezinning hebt kunnen nemen. Ingezonden evaluaties worden vanaf vandaag gebundeld en daarna aan de algemene ledenraad vergadering aangeboden.

De organisatie van de Piratenpartij is afgelopen jaar flink veranderd. Niet alleen zijn er in korte tijd twee maal zo veel leden (hoi allemaal!) ook liet de verkiezingscampagne zien waar een update in onze organisatievorm nodig was om vooruit te komen. Het eerste stukje hieronder gaat daarom over het pad dat nu voor ons ligt als organisatie. Het tweede deel gaat over onze politieke agenda, juist ook buiten verkiezingstijd.

Organisatie
Als eerste die naam. Zullen we vanaf nu onszelf PPNL (Piratenpartij Nederland) noemen? Op de komende ALV dien ik een motie in die dat beoogt te formaliseren. Als tweede; onze websites. Voor deze campagne kozen we voor die ‘extra campagnesite’. Inmiddels wordt gewerkt aan het maken van de volgende stap. Heb je expertise op gebied van websites, wil je dan in het website-team komen en daar met de andere specialisten de oude site en de campagnesite samen ombouwen naar een enkele mooie PPNL site?

Er zijn meer expert groepen in oprichting. Voorheen was er die ene werkgroep die ging over interne communicatie. Wilde je iets aan de leden vertellen of publiceren, dan ging dat via die werkgroep. Daarvoor in de plaats zijn er in de campagne meerdere teams gekomen, ieder met hun eigen expertise. Die teams samen, dat zijn de vrijwilligers van de Piratenpartij. Ze hebben een grote mate van eigen verantwoordelijkheid op hun vakgebied. Je kan in meerdere teams zitten en je kan zelf nieuwe teams beginnen. Lokale Piratenpartijen zijn zulke teams, maar ook bijvoorbeeld ‘redactie’ (voor opiniestukken) of ‘social media’ (oa. Facebook en Twitter). In campagnetijd ontstonden er teams rondom het posters plakken, of voor een actie zoals ‘beeldenstorm’.
De organisatievorm die hier onder ligt heet Holacracy. In de campagnetijd hebben we met het invoeren daarvan een begin gemaakt. In december gaf ik hier een paar keer een presentatie over en op het Piratenweekeinde in Delft in januari was er ook een sessie over.

Deze organisatie verandering was uit noodzaak geboren en in december in sneltreinvaart ingevoerd. In de komende maanden van relatieve rust kunnen we met elkaar bedenken welke teams we nodig hebben en kunnen Piraten daar met elkaar op een fijner tempo inwerken, iets waar in het heetst van de campagne nauwelijks nog tijd voor was. Neem je contact op als je die presentatie nog eens wilt meedoen of wilt meedenken over de inrichting van onze organisatie?

Uit onze contacten met de pers leerden we dat de lijsttrekker ook als opiniemaker op moet treden en dat de lijsttrekker/woordvoerder als het aanspreekpunt met mandaat vanuit de partij wordt gezien. En onze agenda is ook buiten verkiezingstijd relevant. Ook buiten verkiezingstijd hebben we daarom een lijsttrekker als voorman of vrouw nodig. Om dat te bewerkstelligen dien ik op de komende algemene leden vergadering een tweede motie in. Daarmee hebben we ook buiten verkiezingstijd voortaan een lijsttrekker als opiniemaker met opdracht en mandaat. Ik hoop op je steun voor deze motie en licht hem graag aan je toe.

Politieke agenda
In december nam ik met Jonathan en Wiel verantwoordelijkheid voor de verkiezingscampagne. Wat me opviel was dat het verkiezingsprogramma dat we hadden geschreven minder onderscheidend leest als het had kunnen doen (met relatief veel aandacht voor onderwerpen waarin de Piraten zich minder onderscheiden). En in ons programma zeggen we wel wat we willen, maar dat de resterende tijd tot 15 maart te kort was om in te laten zien dat we ook doen wat we zeggen. De tijd die nu voor ons ligt bevat die twee uitdagingen.

Dat begint met terug gaan naar ons programma en bedenken welke onderwerpen voor Piraten daarin nu echt belangrijk zijn. Je kan samen met gelijkgestemde Piraten komende tijd onze relevantie op die onderwerpen laten zien. Subsidiair! Dat betekent dat het zo klein kan zijn als bij jou in de buurt en zo groot als die nieuwe landelijke sleepnet bevoegdheden, of internationaal zoals met handelsverdragen. Niet alleen door ergens ‘iets van te vinden’, maar door ergens ‘iets op te doen’.

We zijn geen single focus partij, maar we onderscheiden ons wel degelijk van alle andere partijen op een aantal onderwerpen, zoals een veilig digitale infrastructuur. We hoeven niet in de Tweede kamer te zitten om een initiatief wetsvoorstel te schrijven dat stelt aan welke eisen internet aangesloten ‘things’ (of stukje software) zouden moeten voldoen. En ander onderwerp waarop wij een unieke focus leggen is de eis van transparantie van bestuur. In Almere waar ik woon hecht de gemeenteraad niet zo aan verantwoording afleggen over de betaalbaarheid van de Floriade bijvoorbeeld. Ik heb daar komende tijd nog wel een appeltje mee te schillen. In jouw omgeving zijn ook zulke voorbeelden. Er zit een verschil in tussen ergens iets van vinden en ergens iets op doen. Als je iets vindt, doe er dan wat aan? En laat dat zien! Dat is de uitdaging die komende tijd voor ons ligt.

Het oppakken en versterken van die initiatieven is een uitdaging voor de landelijke organisatie en de teams die we komende tijd verder kunnen gaan inrichten. Daar is geen campagnetijd voor nodig, of beter gezegd, dat kan je beter buiten campagnetijd doen.

Wat wel nu al nodig is, is een campagneteam voor de volgende landelijke verkiezingen. Er zijn namelijk nog wat ‘losse eindjes’ uit tk2017 die onze aandacht verdienen. Zoals al die stemwijzers waar we niet inzaten, of debatten waar we niet voor uitgenodigd werden, ProDemos die onze posters niet verstuurde en die rare regels rondom het handtekeningen moeten verzamelen voor de ondersteuningsverklaringen. Als je denkt dat dat beter moet in Nederland, dan is komende tijd de beste tijd om daar initiatief voorstellen voor te maken, aandacht op te vestigen, verandering te krijgen.

Dat valt allemaal samen met de voorbereidingen van de gemeenteraad verkiezingen. Als lokaal en landelijk elkaar daarin gaan versterken, winnen we ze beiden.

Ik doe met je mee!

Pitch Matthijs Pontier bij Nieuwe Partijen Debat

Matthijs Pontier is kandidaat #2 voor de Piratenpartij bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dit is de uitgeschreven tekst van de pitch van Matthijs bij het Nieuwe Partijen Debat van 11 maart.

De Piratenpartij is een internationale politieke beweging, die na IJsland nu ook Nederland gaat veroveren!

De Piratenpartij staat voor vrijheid.

Vrijheid bereik je door machtsspreiding.

Door machtsspreiding voorkom je, dat de overheid of grote bedrijven de baas gaan spelen en zo jouw vrijheid bedreigen.

Wij staan voor een Nederland,

waarin de overheid jou niet bespiedt,

maar juist openheid geeft over haar eigen handelen;

waarin lobbyisten van grote bedrijven het nakijken hebben,

omdat iedereen een eerlijke kans krijgt op inspraak;

waarin corruptie wordt aangepakt,

terwijl burgers en kleine bedrijven juist worden vrijgelaten;

en waarin het delen van kennis, kunst en cultuur wordt bevorderd in plaats van bestraft.

 

De Piratenpartij wil zekerheid bieden over de basis,

door een basisinkomen, goede zorg en goed onderwijs.

We zien dat niet als product op een markt, maar als burgerrecht.

Vanuit die zekerheid heb je meer vrijheid om je eigen keuzes te maken

en vrij te ondernemen en daarbij risico’s te kunnen nemen,

want dat zorgt voor innovatie in de economie.

 

Als je je systeem baseert op vertrouwen in plaats van wantrouwen,

dan kun je een hoop bureaucratie en controles schrappen.

Dat is niet alleen goed voor onze vrijheid, maar maakt de overheid ook stukken goedkoper en efficienter!

 

De Piratenpartij is de enige partij die technologische ontwikkelingen goed genoeg snapt,

om te zorgen dat dit goed uitpakt voor ons allemaal, en niet slechts een handjevol grote bedrijven.

Met onze kennis in de Kamer zullen er niet langer miljarden verspild worden aan mislukte ICT-projecten.

Wij gebruiken technologie ook niet om mensen te bespieden en te onderdrukken,

maar voor empowerment; via e-democracy waarin wij samen beslissingen kunnen maken,

zodat de overheid weer in dienst komt te staan van de burger, in plaats van andersom.

 

Wij zorgen ervoor dat jij weer de dienst uitmaakt.

Dus stem 15 maart op lijst 20 voor democratie 2.0.

Pak de controle terug. Stem Piratenpartij!

De toekomst van de euro voor Nederland

Dit is een opiniestuk van kandidaat #3 Rico Brouwer

De bankensector lijkt weinig van de laatste crisis te hebben geleerd. De roep om hervorming van de euro wordt luider, maar van opvolging is nog geen sprake. Veel noodzakelijke hervormingen zijn politieke zelfmoord, in de verkiezingscampagne proberen de partijen deze discussie daarom te mijden, zo stelt Koen Haegens op 18 februari in de Volkskrant.

Ook in deze verkiezingscampagne is er weer sprake van een afruil tussen lange termijn kansen en korte termijn scoren. Partijen hebben het in de verkiezingscampagne over schuiven met zoveel miljard hier of daar. Maar wie een eerlijk en transparant verhaal wil voorleggen aan de kiezer, zal de financiële dilemma’s waar we voor staan moeten delen met de kiezer. De drie grootste hebben betrekking op de toekomst van de euro, de hervorming van de financiële sector en de beleidskeuzes voor de begroting.Toekomst van de euro, VK

De toekomst van de euro voor Nederland

Het probleem van de Eurozone is dat er geen fiscale unie is. Hierdoor kunnen landen hun monetaire beleid niet aanpassen op de economie en zit de Eurozone inmiddels in wat lijkt op een permanente crisis. Vóór de euro er was zouden landen met een begrotingstekort geld bijdrukken om hun munt te devalueren en de export te laten toenemen. Binnen de eurozone worden ze nu gedwongen tot prijsverlagingen en structurele hervormingen die ingaan tegen de lokale politieke wil. Hierdoor valt er vraag uit en ontstaat er steeds meer werkloosheid in die landen. Door dit falende beleid is het inmiddels de Europese Centrale Bank geworden die geld bijdrukt en met middelen die er niet geschikt voor zijn probeert de economie aan te jagen om deflatie te voorkomen. Dat beleid maakt de euro instabiel en dat raakt ook Nederland. In een wereld waarin door digitalisering grenzen vervagen zou een fiscale unie geen onlogische stap zijn, maar in de praktijk lijkt dit door met name culturele verschillen en het huidige sentiment niet haalbaar. Als het niet haalbaar is moet je dus een alternatief plan voorleggen. In het programma van de Piratenpartij staat daarom: ‘Om minder afhankelijk te worden van de euro wil de Piratenpartij mogelijkheden uitwerken voor een muntunie met gelijk fiscaal beleid, met landen die cultureel en economisch op ons lijken’.

Hervorming van de financiële markten

Banken zijn nu niet gezond en zijn te groot om failliet te laten gaan bij tegenslag. Negen jaar na de kredietcrisis is er op dat vlak niets veranderd. Een hervorming van de sector betekent dat een verlies moet worden genomen. Voor marktwerking is het juist belangrijk dat marktpartijen die niet goed functioneren worden vervangen door concurrenten. De uitkomst van de hervormingen uit het programma van de Piratenpartij is een markt met spelers die failliet kunnen gaan zonder maatschappij ontwrichtende gevolgen. Met banken en complementaire munten (zoals bitcoin en lokale munten) die zich van elkaar onderscheiden. Met innovatieve producten en diensten die zijn afgestemd op de afnemers.

Een bank heeft twee functies, kredietverstrekking en betalingsverkeer. Iedereen heeft baat bij goed betalingsverkeer, maar in Nederland (en andere Europese landen) komen vrijwel geen nieuwe banken met betaaldiensten op de markt. De banken die er zijn verschillen weinig van elkaar. Daarnaast hebben ze allemaal een eigen database met betaalgegevens en ze zoeken naar manieren om aan die betaalgegevens geld te verdienen. Betaalgegevens zijn jouw gegevens, niet die van de bank. Ze zouden geen verhandelbaar product mogen zijn. We willen in plaats daarvan juist de mogelijkheden om anoniem te kunnen betalen versterken. Cash is daar een belangrijk onderdeel van en zou overal geaccepteerd moeten worden, zowel contant als digitaal.

Betalingsverkeer zorgt voor schommelingen in de liquiditeit van banken, wat in 2008 voor een groot probleem zorgde. Het loskoppelen van betalingsverkeer van de kredietfunctie van banken staat daarom in het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij.

Banken zullen als gevolg van die verandering alleen nog maar krediet verstrekken en het maakt de weg vrij voor full reserve banking. Banken zullen kapitaal moeten aantrekken want ze zullen een overtuigende propositie moeten hebben voor spaarders met overtollig geld op hun betaalrekening. Daarbij zijn dan geen garanties nodig vanuit de overheid, behalve de gegarandeerde tegoeden op de betaalrekening. De prijs van deze hervorming, de benodigde herkapitalisatie van banken, weegt op tegen de nadelen van doorgaan op de huidige weg van instabiliteit.

Beleidskeuzes en de begroting

De uitgaven aan de zorg en sociale zekerheid zijn veruit de grootsten op onze begroting (samen 154 miljard op een begroting van 264 miljard). Hervormingen van het patent- en octrooirecht (Piratenpartij kernpunten) hebben in zich om de kosten in de zorg sterk te verlagen, net zoals het weghalen van het winstmodel van zorgverzekeraars. Het programma van de Piratenpartij pleit daarnaast voor een hervorming van woningcorporaties ten behoeve van meer betaalbare huurwoningen en pleit voor een ombuiging van ons sociale stelsel naar een basisinkomen.

De begroting maken we ten behoeve van zekerheid in basisbehoeften, zoals je inkomen en een betaalbare plek om te wonen. De vrijheid voor iedereen om je eigen keuzes te kunnen maken is daarin voor ons van het grootste belang.

 

Discussieer hierover verder met Rico op Twitter.

Van Ego naar Eco; de weg voor de politiek naar het humanisme

Persoonlijk opiniestuk van nummer 5 op de PPNL kieslijst: Petra Downs

De komst van goedkope energie en de ongekende mogelijkheden die dit gaf veranderde de positie van de mens in het ecologische systeem ingrijpend.

Tijdens de Industriële Revolutie (begin 19e eeuw) gingen we steeds meer in steden wonen en namen we afstand van de natuur. De economie werd een grote ‘machine’ die in het teken stond van groei en uiteindelijk tegen de natuur in ging werken en geen rekening meer hield met de noodzakelijke balans. Het uitbuiten, vervuilen en op grote schaal vernietigen zette fors in en de lineaire economie was geboren. Hierop werden politieke systemen gezet die in het teken stonden van rendementdenken en die de mens steeds minder centraal gingen stellen.

Menselijk gedrag

De parallel met menselijk gedrag is snel te trekken; na de industriële revolutie is de mens eenzijdig gaan nemen: zowel grondstoffen als energie en ook de wijze waarop intensieve landbouw en veeteelt zich ontwikkelde. Systemen gingen steeds meer eenzijdige belangen dienen. Door globalisering kwam de economie in een neerwaartse spiraal tot een ‘race to the bottom’.

factory-wallpaper-2-800x450De enige focus die leek te tellen was economische groei en winst . De hiërarchische systemen waren sterk, waarbij er een relatief kleine groep het meest profijt had en de grootste groep minder of nauwelijks. Uiteindelijk kennen we dit als “the one percent”: 1% van de rijken bezit net zoveel als de 99% minder rijken en armen samen.
Van balans was geen sprake meer. Niet in de natuur en niet in de samenleving. In een organisatie werd autoritair leiderschap de norm. Het ego en de status werden het resultaat. Eco deed niet mee.
Nu staan we aan de vooravond van een nieuwe fase. Een van Ego naar Eco. Maar wat betekenen die woorden nu eigenlijk precies?

Ego en eco

Het Ego kent vanuit de psychologie als kern voor de mens de karaktereigenschappen, de normen en waarden en de uiteindelijk gevormde persoonlijkheid. Allerlei ervaringen, zowel negatief als positief, vormen het ego. Een te sterk gevormd ego deelt niet, stelt zichzelf voorop, heeft geen respect en is opportunist.

Het Ecosysteem (de natuur) is waar wij als mens uit zijn ontstaan en onderdeel van zijn. Daar werken principes zoals overleven en aanpassen, die het ecologische systeem beïnvloeden en vormen.
Een organisme, plant of dier past zich aan de omstandigheden aan en leert met deze adaptieve eigenschappen te overleven. De natuur kent geen afval, dat is een menselijke uitvinding. Het ecologische systeem stemt af, het is in balans, het geeft en neemt. Het is circulair en duurzaam.

Het politieke systeem

Wat heeft bovenstaande nu te maken met het politieke systeem, vraag je jezelf nu misschien af?

Steeds meer mensen zijn op zoek ‘vanuit Eco’ in plaats van ‘vanuit Ego’ en willen graag deze visie vertegenwoordigd zien in een vernieuwd, progressief parlementair systeem.

We staan aan de vooravond van een grote politieke verandering. Dit vindt meestal plaats wanneer er geen andere keuzes meer zijn. En net zoals gebeurde bij revoluties of grote historische omwentelingen in het verleden, zijn we nu in een fase van ontkenning.

Op naar Den Haag!Dit zijn niet alleen de “groene” politieke partijen. Steeds meer burgers voelen dat het niet meer klopt wat we nu doen met elkaar en dat vertaalt zich naar desinteresse voor de politiek. De burger heeft het vertrouwen verloren in de politiek en voelt zich als mens niet meer verbonden met de huidige volksvertegenwoordigers. De balans is weg en het ego te sterk vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, waar politiek geldt als een opstapje naar een goede carrière.

We staan aan de vooravond van een grote politieke verandering. Dit vindt meestal plaats wanneer er geen andere keuzes meer zijn. En, net zoals gebeurde bij revoluties of grote historische omwentelingen in het verleden, zijn we nu in een fase van ontkenning. Het negeren van nieuwe stromingen is een van de eerste tekenen, naast het gevoel bij de burger die zich niet meer verbonden weet met het huidige politieke klimaat.

Verandering

Change by necessity’, daar staan we nu voor, vlak voor de verkiezingen. Is er nog wel plek voor egodenken in de huidige politiek? Van ‘ik bepaal voor jou’, of ‘jij doet alles en betaalt de rekening’ en ‘ik doe niets want ik ben de baas over jou’?

De oude denkers in het huidige politiek systeem lijken niets in te willen inleveren van hun positie en levensstandaard. Zij denken niet ecologisch of staan niet meer in verbinding met de burger. Dit is een overgang van‘het oude denken naar ‘nieuwe denkers’.

Humanisme ligt (met o.a. diversiteit, privacy, transparantie) aan de basis van de Piratenpartij. Het humanisme en de Piratenpartij als beweging hebben met elkaar gemeen dat ze als een schakel zijn tussen het ego-denken en het eco-denken.

Van ego naar eco betekent dat een samenleving niet meer hiërarchisch is; de burger, een bedrijf of de overheid zijn afgestemd op elkaar als een organisch netwerk. De transparantie van alle betrokkenen wordt de basis van communiceren. Talenten krijgen meer ruimte en dienen als een pijler in de samenleving, ook in het onderwijssysteem.

Er wordt gezocht naar de kwaliteit van de persoon en deze krijgt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn eigen plek in het systeem. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen worden gestimuleerd door werkgevers, docenten en medeburgers.

Net als in een ecologisch systeem, als in de natuur, werken systemen samen zonder scheefgroei, uitbuiting of misbruik. Dit vergt een andere vorm van leiderschap: meer dienend dan leidend.
De natuur maakt geen selfie, heeft geen opportunistisch eigenbelang. Een ecologische benadering vanuit de politiek vraagt transparant gedrag van politici. Een open houding, samenwerken, afstemmen en experimenteren. In de leerpsychologie heet dit ervaringsgericht leren. Het humanisme kijkt vanuit respect en gelijkwaardigheid.

Balans

balance-2-reloaded-1564717Wij hebben een keuze. Dit is een grote vrijheid en die brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom zijn zoveel mensen bang om te kiezen. Jij en ik, wij kunnen kiezen om het ego minder prominent in te zetten, om af te stemmen en om ons te verbinden.

Net als het ecologisch systeem: samenwerken, om vervolgens duurzaam te zijn. Wij kunnen kiezen om op een andere manier het burgerschap en ook de politiek in te vullen. Dat is een keuze; het is jouw keuze.

Een ander woord voor duurzaam, vind ik, is balans. Zoals de grond composteert, de aaseter het afval opruimt, een boom afsterft en weer nieuwe scheuten krijgt. Iedereen zit op de plek waar hij of zij het beste uit zichzelf kan halen.

Hoe kun je die balans vinden als politicus, als burger of als humanist, en hoe kun je samen die transitie maken van ego naar eco?

Om meer in balans te komen, dienen wij als mens minder te kiezen voor onszelf (ego) en het circulaire belang (eco) te erkennen door anders om te gaan met onze medemens. Onze ‘mindset’ is verouderd. Het gaat niet alleen om rendement zoals die telde in de oude economie.

Lange termijn denken

Het laaghangende fruit is op, we zullen meer lange termijn en circulair moeten denken in onze bedrijfsvisie en deze vertalen naar ons politiek handelen. Als mensen en niet als casussen.

Hoe we dit willen doen zonder de ander uit te sluiten, dat hebben we bij de Piratenpartij opgeschreven in ons verkiezingsprogramma.
Nieuwe ecologische modellen zijn de toekomst. Het motiveert burgers voor een duurzame productiviteit. Het geeft verbinding en voorziet in de behoefte om zelf uitdagingen aan te gaan, om deze vervolgens te overwinnen en hier zelfredzaam en sterker van te worden. Dit geeft zelfrespect, respect voor anderen en dus ook respect voor de natuur. Wij zijn onderdeel van het ecologisch systeem – sterker nog, we komen er uit voort. Dit telt voor de bronnen die we beter kunnen hergebruiken, duurzame energie die willen toepassen en voor de manier waarop we met onze medemens om willen gaan.

Ver weg of dichtbij; van Ego naar Eco.

Lijsttrekker Ancilla van de Leest in het Noorden

In het weekend van 13 t/m 16 januari hebben de afdelingen Groningen en Leeuwarden Ancilla van de Leest vier dagen te gast. Gedurende die vier dagen zijn er verschillende activiteiten in Groningen en Leeuwarden. Heb je altijd al onze lijsttrekker of een van de andere kandidaten willen ontmoeten? Heb je vragen over onze standpunten? Dan is nu je kans! Wij nodigen je van harte uit om langs te komen bij een van de onderstaande evenementen.

Overzicht van de activiteiten

Vrijdag 13 januari:
In Leeuwarden wordt officieel Piratenpartij Leeuwarden opgericht. Dit wordt gedaan in het bijzijn van Ancilla van de Leest. Ze zal een korte speech houden en een hart onder de riem steken voor de opstartende Friezen. Er zullen ook andere kandidaten zijn die je vragen kunt stellen of een discussie mee kan aangaan om bijvoorbeeld een Fries punt onder de aandacht te brengen.
Dit alles wordt gedaan in het Eetcafé Spinoza in Leeuwarden vanaf 21:00 uur. Kom gezellig langs om dit mee te vieren. En ja, we gaan ons best doen om Fries te verstaan 🙂

Locatie:
Eetcafé Spinoza,
Eewal 50-52,
8911GT Leeuwarden

Zaterdag 14 januari:
Ancilla neemt deel aan twee paneldiscussies tijdens het Eurosonic/Noorderslag festival in Groningen, georganiseerd door BUMA STEMRA. Hier zal ze onze Piratenpartijpunten uitdragen aan de hand van concrete voorbeelden. We verwachten stevige discussies.

Het internet heeft muziek en ander creatief materiaal makkelijk toegankelijk gemaakt. Vormen de recente juridische ontwikkelingen in het auteursrecht, zoals de uitspraak van het Europese Hof van justitie in de zaak Playboy vs GeenStijl een bedreiging of juist een kans voor creatieve makers?

 • Dit gaat over de zaak van het linken naar ‘illegale content’ wat gebeurd is met de Playboy foto’s van Britt Dekkers die gelinkt werden op/vanaf Geenstijl.nl
 • 15:00 uur: Panel “Verkiezingen 2017: Wat kan de (Pop-)Muziek uit Den Haag Verwachten”

  De afgelopen tijd hebben Buma/Stemra en de Popcoalitie (pop)muziek op de politieke agenda in Den Haag gezet. Op 15 maart zijn de verkiezingen: wat kunnen we de komende jaren uit Den Haag verwachten?

 • 18:00 uur: Gezamenlijk eten in de stamkroeg van de Piratenpartij Groningen. Iedereen kan mee-eten. Het is op eigen kosten en graag opgeven zodat wij de reservering kunnen maken. Wil je mee-eten, mail groningen [at] piratenpartij [dot] nl

Locatie:
Eetcafé de Padang,
Padangstraat 3
9715CK Groningen

Zondag 15 januari:
Vanaf 14:00 is er voor de kandidaten op de kieslijst de Kandidatendag. Tijdens deze middag zullen we elkaar beter leren kennen en tactiek bespreken over hoe wij zetels in de Tweede Kamer kunnen veroveren.
Om 20:00 is de officiële nieuwjaarsborrel van Piratenpartij Nederland in de stamkroeg van Piratenpartij Groningen. Tijdens deze nieuwjaarsborrel zal Ancilla de nieuwe verkiezingsposter onthullen. Kom gezellig langs voor een hapje of een drankje. Je kunt dan ook gelijk persoonlijk kennis maken met de (Groningse) kandidaten op de kieslijst.

Locatie:
Eetcafé de Padang,
Padangstraat 3
9715CK Groningen

Maandag 16 januari:
Dit is de laatste dag van het weekend. Ancilla van de Leest is gastspreker op het helaas al uitverkochte SMC050 evenement (http://www.smc050.nl/events/privacy-niks-te-verbergen/ ) in de Martiniplaza. Hier zal ze samen met de schrijver Dimitri Tokmetzis uitleggen dat privacy een zeer waardevol bezit is, en dat het een eerste levensbehoefte is. Lees ook het boek ‘Je hebt wél iets te verbergen’ van Maurits Martijn & Dimitri Tokmetzis.

Voor al deze dagen zijn er NS groepsretours beschikbaar. Om je hiervoor aan te melden kan je mailen naar groningen [at] piratenpartij [dot] nl.

Wij hopen je dan te zien!

Heb je vragen en/of opmerkingen? Je kan altijd contact met ons opnemen via het mailadres groningen [at] piratenpartij [dot] nl.

Terugblik: “Radical inclusion – Moving forward with refugees”

1 miljoen vluchtelingen: hoe gaan we dat regelen, voor nu, en voor de toekomst?

In Duitsland leeft dit thema sterk in de media en bij de bevolking. Gelukkig heeft de Piratenpartij in bepaalde gebieden nuttig stemrecht. Zoals in Kleve, waar Piraat Jordi met zijn mede-Piraten voorstellen mag maken om de situatie te verbeteren. Zij kwamen naar Amsterdam, en volgden hier de workshop “Radical Inclusion – Moving forward with refugees” van Tjerk Feitsma, nummer 6 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017.

Gedurende drie uur hebben zij gekeken vanuit welke kwaliteiten we terugslaan. Eerlijkheid, medemenselijkheid, waardigheid, solidariteit, vriendschap, gelijkheid – dit bleken sleutelbegrippen voor de Duitse Piraten en werden gebruikt in de oplossingen om de negatieve tendensen tot “slavernisering van de nieuwe bewoners, separatie tussen groepen en de oproepen tot het terugsturen van vluchtelingen naar onveilige gebieden”, tegen te gaan.

Deze negatieve geluiden wilden we ontmantelen met positieve voorstellen en in de video worden drie hiervan uitgelicht, en even later in het Engels samengevat.

VACATURE: Lijstduwer Piratenpartij TK2017

De Piratenpartij zoekt lijstduwers die de kieslijst versterken en hun naamsbekendheid willen inzetten voor een goed resultaat bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

 

Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De Piratenpartij zoekt lijstduwers om tijdens de verkiezingscampagne met de lijsttrekker en de kandidaten profiel te geven aan de partij.

 

De lijstduwer krijgt door de verkiezingscampagne een groter bereik om zijn/haar passies en overtuigingen te verspreiden. Als lijstduwer geniet je een breed draagvlak binnen de partij en spreek je een groot deel van het kiezerspotentieel aan of een hele specifieke doelgroep. Doel van de verkiezingscampagne is tenminste één zetel te halen in de Tweede Kamer.

 

Wij zoeken een kandidaat die zichzelf herkent in onderstaande:

 

 • De lijstduwer onderschrijft de uitgangspunten van de Piratenpartij zoals opgeschreven in ons partijprogramma, deze liggen de lijstduwer zeer aan het hart.
 • De lijstduwer is een publiek bekend persoon of een expert in zijn/haar eigen veld.
 • De lijstduwer is gemotiveerd om zijn/haar achterban te enthousiasmeren voor de kernpunten van de Piratenpartij.
 • De lijstduwer durft de discussie aan te gaan in het publieke debat om de standpunten van de Piratenpartij uit te dragen, te verdedigen en te verspreiden.
 • De lijstduwer is bereid een publiek figuur te zijn en de Piratenpartij te vertegenwoordigen.
 • De lijstduwer is beschikbaar voor de komende verkiezingscampagne.
 • De lijstduwer kan slim en weloverwogen omgaan met de media en deze soms naar haar/zijn hand zetten.
 • De lijstduwer is in staat binnen de partij mensen mee te krijgen en te motiveren.
 • De lijstduwer gaat online en offline met mensen in gesprek. De lijstduwer is niet alleen een zender maar ook een ontvanger en een verbinder.

 

Wat verwachten wij van de kandidaat?

 

In een motivatiebrief zal je duidelijk moeten maken wat jou motiveert om deze functie als lijstduwer in te vullen. Graag zien we jouw visie hoe we een succesvolle campagne moeten voeren. Beschrijf je beschikbaarheid en commitment gedurende de verkiezingscampagne. Toon in je brief aan hoe je de Piratenpartij wil vertegenwoordigen, hoe je mensen bindt.

 

Belangrijke onderdeel van een geschikte lijstduwer is het spreken in het openbaar en het inspireren van de toehoorders. Maak in je brief duidelijk dat je beschikt over deze competenties.

 

 

Herken jij je zelf in de bovenstaande beschrijving? Dan nodigen wij je uit om een motivatiebrief te sturen naar kiescommissie [at] piratenpartij [dot] nl. Aanmeldingen dienen uiterlijk op 19 november 2016 om 12.00 uur binnen te zijn.

 

 

Procedure

 

De sluitingsdatum van de aanmelding voor lijstduwer is 19 november 2016. Gesprekken met de kandidaten worden door de kiescommissie uitgevoerd. Aan de kandidaat lijstduwer wordt gevraagd een korte presentatie te geven op de aankomende ALV op 27 november. De lijstduwers worden gekozen worden uit de beschikbare kandidaten. Dit zal in de vorm van een stemming zijn. De lijstduwers worden na goedkeuring onder de lijst kandidaten op de kieslijst geplaatst.

 

 

Kandidaten Kieslijst Bekend!

Vorige week maakte de Kiescommissie de gehele lijst bekend met kandidaten voor de kieslijst. Vanaf nu kunnen jullie deze moedige mensen benaderen, om ze de kleren van het lijf te vragen.

Op wie ga jij stemmen? Klik hier voor de speciale pagina voor alle kandidaten.

En voor iedereen die zeker wil weten dat hun favoriete Piraat in de Tweede Kamer komt: kom naar ons congres! Daar kun alle leden stemmen op de kieslijst.

Hier kun je je aanmelden voor het Piratencongres.