Categorie: Democratie

Van Ego naar Eco; de weg voor de politiek naar het humanisme

Persoonlijk opiniestuk van nummer 5 op de PPNL kieslijst: Petra Downs

De komst van goedkope energie en de ongekende mogelijkheden die dit gaf veranderde de positie van de mens in het ecologische systeem ingrijpend.

Tijdens de Industriële Revolutie (begin 19e eeuw) gingen we steeds meer in steden wonen en namen we afstand van de natuur. De economie werd een grote ‘machine’ die in het teken stond van groei en uiteindelijk tegen de natuur in ging werken en geen rekening meer hield met de noodzakelijke balans. Het uitbuiten, vervuilen en op grote schaal vernietigen zette fors in en de lineaire economie was geboren. Hierop werden politieke systemen gezet die in het teken stonden van rendementdenken en die de mens steeds minder centraal gingen stellen.

Menselijk gedrag

De parallel met menselijk gedrag is snel te trekken; na de industriële revolutie is de mens eenzijdig gaan nemen: zowel grondstoffen als energie en ook de wijze waarop intensieve landbouw en veeteelt zich ontwikkelde. Systemen gingen steeds meer eenzijdige belangen dienen. Door globalisering kwam de economie in een neerwaartse spiraal tot een ‘race to the bottom’.

factory-wallpaper-2-800x450De enige focus die leek te tellen was economische groei en winst . De hiërarchische systemen waren sterk, waarbij er een relatief kleine groep het meest profijt had en de grootste groep minder of nauwelijks. Uiteindelijk kennen we dit als “the one percent”: 1% van de rijken bezit net zoveel als de 99% minder rijken en armen samen.
Van balans was geen sprake meer. Niet in de natuur en niet in de samenleving. In een organisatie werd autoritair leiderschap de norm. Het ego en de status werden het resultaat. Eco deed niet mee.
Nu staan we aan de vooravond van een nieuwe fase. Een van Ego naar Eco. Maar wat betekenen die woorden nu eigenlijk precies?

Ego en eco

Het Ego kent vanuit de psychologie als kern voor de mens de karaktereigenschappen, de normen en waarden en de uiteindelijk gevormde persoonlijkheid. Allerlei ervaringen, zowel negatief als positief, vormen het ego. Een te sterk gevormd ego deelt niet, stelt zichzelf voorop, heeft geen respect en is opportunist.

Het Ecosysteem (de natuur) is waar wij als mens uit zijn ontstaan en onderdeel van zijn. Daar werken principes zoals overleven en aanpassen, die het ecologische systeem beïnvloeden en vormen.
Een organisme, plant of dier past zich aan de omstandigheden aan en leert met deze adaptieve eigenschappen te overleven. De natuur kent geen afval, dat is een menselijke uitvinding. Het ecologische systeem stemt af, het is in balans, het geeft en neemt. Het is circulair en duurzaam.

Het politieke systeem

Wat heeft bovenstaande nu te maken met het politieke systeem, vraag je jezelf nu misschien af?

Steeds meer mensen zijn op zoek ‘vanuit Eco’ in plaats van ‘vanuit Ego’ en willen graag deze visie vertegenwoordigd zien in een vernieuwd, progressief parlementair systeem.

We staan aan de vooravond van een grote politieke verandering. Dit vindt meestal plaats wanneer er geen andere keuzes meer zijn. En net zoals gebeurde bij revoluties of grote historische omwentelingen in het verleden, zijn we nu in een fase van ontkenning.

Op naar Den Haag!Dit zijn niet alleen de “groene” politieke partijen. Steeds meer burgers voelen dat het niet meer klopt wat we nu doen met elkaar en dat vertaalt zich naar desinteresse voor de politiek. De burger heeft het vertrouwen verloren in de politiek en voelt zich als mens niet meer verbonden met de huidige volksvertegenwoordigers. De balans is weg en het ego te sterk vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, waar politiek geldt als een opstapje naar een goede carrière.

We staan aan de vooravond van een grote politieke verandering. Dit vindt meestal plaats wanneer er geen andere keuzes meer zijn. En, net zoals gebeurde bij revoluties of grote historische omwentelingen in het verleden, zijn we nu in een fase van ontkenning. Het negeren van nieuwe stromingen is een van de eerste tekenen, naast het gevoel bij de burger die zich niet meer verbonden weet met het huidige politieke klimaat.

Verandering

Change by necessity’, daar staan we nu voor, vlak voor de verkiezingen. Is er nog wel plek voor egodenken in de huidige politiek? Van ‘ik bepaal voor jou’, of ‘jij doet alles en betaalt de rekening’ en ‘ik doe niets want ik ben de baas over jou’?

De oude denkers in het huidige politiek systeem lijken niets in te willen inleveren van hun positie en levensstandaard. Zij denken niet ecologisch of staan niet meer in verbinding met de burger. Dit is een overgang van‘het oude denken naar ‘nieuwe denkers’.

Humanisme ligt (met o.a. diversiteit, privacy, transparantie) aan de basis van de Piratenpartij. Het humanisme en de Piratenpartij als beweging hebben met elkaar gemeen dat ze als een schakel zijn tussen het ego-denken en het eco-denken.

Van ego naar eco betekent dat een samenleving niet meer hiërarchisch is; de burger, een bedrijf of de overheid zijn afgestemd op elkaar als een organisch netwerk. De transparantie van alle betrokkenen wordt de basis van communiceren. Talenten krijgen meer ruimte en dienen als een pijler in de samenleving, ook in het onderwijssysteem.

Er wordt gezocht naar de kwaliteit van de persoon en deze krijgt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn eigen plek in het systeem. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen worden gestimuleerd door werkgevers, docenten en medeburgers.

Net als in een ecologisch systeem, als in de natuur, werken systemen samen zonder scheefgroei, uitbuiting of misbruik. Dit vergt een andere vorm van leiderschap: meer dienend dan leidend.
De natuur maakt geen selfie, heeft geen opportunistisch eigenbelang. Een ecologische benadering vanuit de politiek vraagt transparant gedrag van politici. Een open houding, samenwerken, afstemmen en experimenteren. In de leerpsychologie heet dit ervaringsgericht leren. Het humanisme kijkt vanuit respect en gelijkwaardigheid.

Balans

balance-2-reloaded-1564717Wij hebben een keuze. Dit is een grote vrijheid en die brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom zijn zoveel mensen bang om te kiezen. Jij en ik, wij kunnen kiezen om het ego minder prominent in te zetten, om af te stemmen en om ons te verbinden.

Net als het ecologisch systeem: samenwerken, om vervolgens duurzaam te zijn. Wij kunnen kiezen om op een andere manier het burgerschap en ook de politiek in te vullen. Dat is een keuze; het is jouw keuze.

Een ander woord voor duurzaam, vind ik, is balans. Zoals de grond composteert, de aaseter het afval opruimt, een boom afsterft en weer nieuwe scheuten krijgt. Iedereen zit op de plek waar hij of zij het beste uit zichzelf kan halen.

Hoe kun je die balans vinden als politicus, als burger of als humanist, en hoe kun je samen die transitie maken van ego naar eco?

Om meer in balans te komen, dienen wij als mens minder te kiezen voor onszelf (ego) en het circulaire belang (eco) te erkennen door anders om te gaan met onze medemens. Onze ‘mindset’ is verouderd. Het gaat niet alleen om rendement zoals die telde in de oude economie.

Lange termijn denken

Het laaghangende fruit is op, we zullen meer lange termijn en circulair moeten denken in onze bedrijfsvisie en deze vertalen naar ons politiek handelen. Als mensen en niet als casussen.

Hoe we dit willen doen zonder de ander uit te sluiten, dat hebben we bij de Piratenpartij opgeschreven in ons verkiezingsprogramma.
Nieuwe ecologische modellen zijn de toekomst. Het motiveert burgers voor een duurzame productiviteit. Het geeft verbinding en voorziet in de behoefte om zelf uitdagingen aan te gaan, om deze vervolgens te overwinnen en hier zelfredzaam en sterker van te worden. Dit geeft zelfrespect, respect voor anderen en dus ook respect voor de natuur. Wij zijn onderdeel van het ecologisch systeem – sterker nog, we komen er uit voort. Dit telt voor de bronnen die we beter kunnen hergebruiken, duurzame energie die willen toepassen en voor de manier waarop we met onze medemens om willen gaan.

Ver weg of dichtbij; van Ego naar Eco.

Is de overheid nog te controleren?

Lijstduwer Teun Gautier interviewde lijsttrekker Ancilla van de Leest voor Cafë Weltschmerz over de controleerbaarheid van de overheid. Wie controleert haar eigenlijk en doen die controleurs het wel goed? Of moeten er meer middelen komen om de overheid te controleren?

Maar ook: wat zijn de mechanismen die de overheid maar steeds verder in het privéleven van de burger laten doordringen?

Matchfixing in de verkiezingen

De FIFA is corrupt en daar spreken we dan schande van. Maar als er een voetbaltoernooi is wordt er wél netjes geloot wie tegen wie mag spelen en de voetbalvelden zijn niet alleen voorbehouden aan de grote clubs.

Rico Brouwer
Rico Brouwer

Hoe anders is het in de Nederlandse verkiezingen voor de Tweede Kamer: matchfixing in Nederland.

In Nederland mag je de ‘kwalificatiewedstrijden’ overslaan als je al in de Tweede Kamer zat, ongeacht de puinhoop die je er van hebt gemaakt. Nieuwe partijen moeten eerst in tientallen gemeentehuizen honderden handtekeningen zetten en een borg betalen van €11.250. De Piratenpartij wil het juist makkelijker maken om mee te kunnen doen op het toernooi dat landelijke verkiezingen heet, de Piratenpartij is voor meer keuze.

Op 3 februari bepaalde de kiesraad dat er 28 partijen, waaronder de Piratenpartij, aan alle voorwaarden voldoen om mee te doen aan de verkiezingen van 15 maart. Bij een toernooi zou dan de loting volgen: wie speelt tegen wie en in welke arena? Laat daar maar op een gelijk speelveld zien wat je in huis hebt!

Maar dit is hoe het in Nederland gaat:

De NOS bepaalt wie er mee mag spelen en wie tegen wie speelt (wie er op TV komt in debatten). Nodigt de NOS je niet uit, dan moet je dus zelf maar ‘een potje op straat spelen’.

ProDemos

Stemwijzers zoals die van ProDemos bepalen hoe vaak een stemadvies wordt uitgebracht op een gevestigde partij en hoe vaak op een nieuwe partij. De standaard instelling van die stemwijzer is dat nieuwe partijen niet worden meegenomen in het advies. De Kiesraad stelt dat er 28 partijen meedoen, de NOS en ProDemos denken daar anders over. Op die manier werd ook de tafelschikking bij de presentatie van de stemwijzer bepaald.

Gevestigde partijen voorgesorteerd
Gevestigde partijen voorgesorteerd

Niet via loting maar nieuwe partijen aan de kant in een hoekje, Rutte in het midden. Niks loting, niks eerlijk toernooi. Matchfixing.

Het Nederlandse parlement, de regering, Rutte als premier, zouden de hoeders moeten zijn van gelijke kansen voor alle deelnemers aan de verkiezingen. Zij als geen ander moeten de spelregels bewaken dat iedereen die meedoet precies dezelfde middelen tot zijn beschikking heeft. Dat bewaken is hun werk.

ProDemos is mede gefinancierd door George Soros, diezelfde buitenlandse miljardair die de JA campagne van de Nederlandse regering financierde bij het Oekraïne referendum. ProDemos lanceerde gisteren de stemwijzer.nl

De stemwijzer lijkt je een gemanipuleerd stemadvies te geven. Hier kun je zien hoe vaak bepaalde adviezen worden gegeven. De manier waarop de stemwijzer haar advies uitbrengt is niet transparant en daarmee niet op voorhand betrouwbaar. De Piratenpartij vindt transparantie essentieel, het is een van onze kernpunten. Controleerbaarheid van democratische processen bepaalt de kwaliteit en daarmee het vertrouwen dat je er in kan hebben. ICT beleid met daarin open software en security by design zijn kernpunten voor de Piratenpartij.

NOS verkiezingsdebat

De lijsttrekker van de Piratenpartij werd uitgesloten van de loting voor het NOS verkiezingsdebat. Van de 28 deelnemende partijen zijn bij de NOS sommige partijen kennelijk gelijker dan anderen. De loting bij de NOS verliep niet eerlijk, de gevestigde partijen protesteerden er niet tegen.

Ancilla van de Leest was wél de nacht vóór de presentatie van de stemwijzer tussen twee en vier uur op de radio. Dat werd een heel goed interview. Je kan het hier terugluisteren, via internet. Het internet is de straat waarop we moeten spelen, waarop we ons verhaal moeten vertellen? Dan is dat de plek waar deze verkiezingen worden gewonnen of verloren. De digitale straat. Daar is de Piratenpartij. Maar ook bij jou in de straat zijn we komende weken. We praten daar met jou, willen horen van jou waar jij mee zit en hoe jij denkt dat het beter kan. Samen gaan we dat na 15 maart vanuit de Tweede Kamer doen. Wij informeren onszelf waar we kunnen en vragen jou het zelfde te doen.

Ancilla bij de presentatie van de stemwijzer
Ancilla bij de presentatie van de stemwijzer

Informeer jezelf óók over de stemwijzer van ProDemos, dat kan hier.
Informeer jezelf over de onzuivere manier waarop de NOS de debatten organiseert en de manier waarop de gevestigde partijen hier mee omgaan. Laat jezelf horen als je het daarmee niet eens bent. Het is jouw volksvertegenwoordiging, maar samen kunnen we haar fixen.

Aan ProDemos: maak de algoritmes van je stemwijzer bekend
Aan NOS: doe je loting voor debatten opnieuw. Kijk naar hoe de FIFA dat doet, daar kan je nog van leren.

De Piratenpartij staat op lijst20. Stem voor Democratie 2.0 op 15 maart.

Dit is ons programma: https://programma.piratenpartij.nl/

Gebruikte bronnen:

https://www.invetek.nl/de-voorlopige-uitslag-van-de-stemwijzer/

Interview Ancilla op Radio 1

http://nos.nl/artikel/2156180-loting-nos-verkiezingsdebatten-verricht.html

http://nos.nl/artikel/2125938-soros-leaks-zeker-4-9-miljoen-euro-naar-nederlandse-organisaties.html

Wat de Piratenpartij voor Nederland kan doen

De verkiezingen komen snel dichterbij, en veel mensen zijn op zoek naar een alternatief voor de gevestigde partijen. Het is voor veel stemmers duidelijk: het moet over een andere boeg!

De Piratenpartij bestaat nu 10 jaar en is inmiddels een gevestigde naam in verschillende Europese landen. Van origine zijn we ‘de internet partij’, die digitale zaken op de politieke agenda zet. Inmiddels raakt de digitalisering van de samenleving werkelijk élk maatschappelijke discussie. Internet is niet meer iets wat zich ergens afspeelt en waar je je aan kunt onttrekken. Internet is in groeiende mate altijd en overal aanwezig. Zo zijn we uitgegroeid van een one-issue partij, naar een partij met gedegen ideeën en belangrijke inzichten over zorg, infrastructuur, onderwijs, werkgelegenheid, enzovoorts. Een échte oplossing voor de knellingen in het systeem zal razendsnel alleen maar urgenter worden. Hoe sneller deze groeiende maatschappelijke problemen serieus genomen worden door de politiek, hoe beter voor Nederland.

De internet-revolutie

We leven in bijzondere tijden met een ongekende toegang tot informatie voor de gewone burger. Nog nooit kon je jezelf zó snel en makkelijk onderwijzen door middel van je computer. Wij zien de vrijheid van informatie als een enorme winst voor het individu, en een gigantische potentie voor de maatschappij in het algemeen. Oude winstmodellen (platenmaatschappijen, uitgeverijen, kranten) zullen verdwijnen, en antieke wetgeving is niet langer af te dwingen zonder burgerrechten in te perken. Dat mag dan ook nooit gebeuren. Hier komen andere verdienmodellen voor in de plaats. Die bieden meer kansen, vrijheid en mogelijkheden voor artiesten en makers, en de kans ze eerlijker te compenseren. En voor de consument, fans, en maatschappij in z’n geheel: een verrijking van cultuur.

ICT-kennis in Tweede Kamer

Data van burgers moet veilig gesteld worden voor misbruik. Dit is iets wat de politiek moet afdwingen van het bedrijfsleven. Ook gemeenten en overheidsinstellingen zélf gaan niet goed om met gevoelige gegevens. Meer ICT-kennis in de Tweede Kamer is hard nodig!

Beleid maken dicht bij de burger (subsidiariteit)

Beleid moet zo lokaal mogelijk gemaakt worden. Zo blijven wij betrokken bij het politieke proces dat ons direct raakt. Beslissingen moeten niet óver burgers gemaakt worden, maar mét burgers. De IJslandse Piratenpartij heeft opgeroepen de digitale koppen bij elkaar te steken en zo een eigen grondwet gecrowdsourced. Zo hoort het!

Robotisering

In de toekomst zal steeds meer werk uitbesteed worden aan robots. Van kassameisje en zelf rijdende auto’s tot zorgrobot. Zelfs oorlogsvoering zal uitbesteed worden aan robots. Hoe gaan wij daar als maatschappij mee om? Het is aan ons allen om de ethische kwesties die hierbij komen kijken heel serieus te nemen. Ooit hadden we het prachtige utopische toekomstbeeld dat we nooit meer vervelend werk zouden moeten doen met dank aan de automatisering. Maar nu loopt het heel anders: de werkloosheid loopt hoog op en steeds meer mensen komen in de problemen. Laaggeschoold werk en fysieke arbeid zullen nagenoeg verdwijnen. We zullen radicaal anders tegen het concept ‘werk’ moeten gaan aankijken, om toekomstbestendig te blijven.

Cyberwar

Dat klinkt eng en dystopisch en die potentie heeft het ook. De tijd is aangebroken dat oorlogen niet meer alleen bevochten worden in het veld, maar ook in ‘cyberspace’. Het is dan ook compleet onverantwoord om met politici zonder enige kennis van ICT en cybersecurity de toekomst in te gaan. Een slimme hacker met kwade bedoelingen heeft de potentie het hele land plat te leggen, met alle desastreuze gevolgen van dien. Het is super belangrijk dat Nederland hierop voorbereid is, en de kennis in huis heeft om zich hiertegen te kunnen bewapenen.

Privacy

Langzamerhand glijden we steeds dieper de surveillancestaat in. Privacy is een burgerrecht. Een vitale beschermingslaag voor de burger tegen een almachtige overheid. Inmiddels weten we dankzij klokkenluiders dat bedrijven en – soms behoorlijk schimmige – overheden nauw samenwerken om zoveel mogelijk over iedereen te weten te komen. Dit onder het mom van gemak, kostenbesparing of veiligheid. Maar het echte prijskaartje krijgen we later pas gepresenteerd. Meer kennis is meer macht, en teveel macht zal vroeg of laat altijd misbruikt worden. Men zegt niet voor niets dat ‘power corrupts’, en ‘kennis is macht’. Daarom is het zo belangrijk dat zowel kennis als macht gespreid worden. In een land waar iedereen bespied wordt is echte democratie niet mogelijk. De Piratenpartij wil dat de volgende generatie Nederlanders ook in een vrij land opgroeit.

Multi-nationals

Als we door middel van technologie niet tot slaaf willen worden gemaakt door Amerikaanse digitale grootmachten die uitsluitend handelen vanuit kapitalistische waarden, zullen we een stevig tegenwicht moeten bieden. Op dit moment laat Europa met zich sollen door bedrijven als Facebook en Google. In Brussel rennen vele lobbyisten rond die ervoor zorgen dat bij besluitvorming de bedrijven als winnaar uit de bus komen. Ten koste van Europeanen, ons democratische rechtssysteem, en onze economie. Op het gebied van ondernemerschap en onderwijs laten we overal kansen liggen om Europa mee te laten praten op het gebied van digitale ontwikkelingen.

Patenten

De strijd tegen gepatenteerde zaden zal alleen maar heftiger worden in de toekomst. De natuur is er voor ons allemaal: geen eigendom van schimmige megalomane bedrijven! Daarom is er een politieke partij nodig die patenthervorming hoog op de agenda heeft staan en een vuist maakt tegen de privatisering van de natuur.

Big Pharma

Ook door de farmaceutische industrie worden melkkoeien gezien als patiënt, en de patiënt steeds meer gezien als melkkoe. Dat mogen wij nooit toestaan! Het idee een slaatje te slaan uit zieke mensen, komt van zieke geesten. Winst maken heeft in de zorg voorrang gekregen op mensen helpen. Dat is een compleet onacceptabele situatie en moet een halt worden toegeroepen.

Op het gebied van alternatieve farmaceutica valt een hoop winst te behalen. En dan niet voor de bedrijven, maar voor de burger! Ons drugsbeleid is momenteel niet gestoeld op wetenschappelijke feiten, maar op dogma en taboe. Onze houding tegenover drugs is totaal hypocriet, gezien de meeste mensen in het weekend wel de harddrug alcohol consumeren. Daar kijkt niemand vreemd van op.

Drugsbeleid

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat verschillende drugs zoals MDMA, LSD en paddo’s juist erg bevorderend kunnen zijn voor de gezondheid. Dit omdat de wetenschap steeds meer bewijs ziet dat ze de potentie hebben depressie te verlichten. Ook kunnen ze een positieve rol spelen in het behandelen van traumatische ervaringen zoals kanker en oorlog. Deze mogelijkheden uitsluiten op basis van achterhaalde vooroordelen is een onrechtvaardige beperking van zelfbeschikking over lichaam en bewustzijn.

Zorg

Privacy van patiënten komt onder druk te staan. Dat vormt een regelrecht gevaar voor de maatschappij. Dit zorgt namelijk voor zorgmijders die er niet zeker van kunnen zijn dat ze een vertrouwelijk gesprek met hun arts kunnen houden. Denk aan ‘verwarde mannen’, die geen hulp durven te zoeken. Ook op het gebied van het verzamelen en verhandelen van medische data is er een hoop gaande waar de politiek nauwelijks aandacht voor heeft. Geen privacy in de zorg is een gevaar voor de volksgezondheid!
Handelsverdragen moeten transparant en inzichtelijk zijn.

Achterkamertjespolitiek ondermijnt het vertrouwen tussen burger en overheid en is een directe aanval op onze vrije democratische rechtsstaat. Wanneer er door volksvertegenwoordigers verdragen worden onderhandeld moet dit proces in transparantie plaatsvinden.

Internationaal

Omdat de Piratenpartij in meer dan 40 landen zit, en in het Europarlement, zal internationale samenwerking makkelijker blijken. Dit omdat de verschillende Nationale Piratenpartijen hun kennis vrij delen, en vanuit dezelfde kernwaarden opereren.

Kortom:

Een veiliger, gezonder Nederland: voorzien van ethische zorg voor iedereen die het nodig heeft. Maar ook zorg voorkomen, door eerlijk, betaalbaar en gezond voedsel.

Oog voor digitale ontwikkelingen. De maatschappij verandert razendsnel, en de oude politiek kan het niet bijbenen. Met allerlei domme beslissingen en zorgwekkende risico’s van dien. De Piratenpartij is de partij van de toekomst die middenin de ontwikkelingen in de maatschappij staat! En dat is heel hard nodig in snel veranderende tijden. De oude paradigma’s waarin de politiek nu opereert zijn achterhaald. Het oude slakkentempo van onze huidige politici is niet langer afdoende voor deze nieuwe wereld.

Een goed geïnformeerde burger kan prima beslissingen maken over zijn eigen leven en leefomgeving. Het antieke hiërarchische politieke stelsel heeft zijn langste tijd gehad. Wij willen spreiding van macht en kennis. Verandering komt van onderop!

Politiek gebaseerd op een aantal gedeelde kernwaarden: vrijheid, vooruitgang, rechtvaardigheid, welzijn, compassie en respect voor elkaar.

In een vrij land heb je het recht om jezelf te zijn zolang je daarmee niemand lastig valt. Of je nou groot, klein, dik, dun, LGBT, groen, paars, rechtsboven, middelmatig, Buddhist, Jehova, Joods, Pastafari, Moslim , Mexicaans of Inuit bent. Je eigen levensinvulling kiezen is een privéaangelegenheid en moet jouw keuze zijn. Hoe jij jouw seksualiteit en spiritualiteit, of andere vormen van levensinvulling in de praktijk brengt is aan jou. Jouw vrijheid eindigt waar die van de ander begint en daar beslist alleen de rechtsstaat over. Jouw persoonlijke vrijheid en zelfbeschikking is een groot goed voor de Piratenpartij, en dient met hand en tand, of nog beter, empathie en debat bevochten te worden. Vrijheid van vereniging, , demonstratie, samenscholing, informatie, vrije pers, en andere bevochten maatschappelijke rechten zetten wij hoog op de agenda.

Vrijheid. Ook in een digitale samenleving. Dat is waar wij voor staan.

PPNL-Groep2

Meet & Greet with Thorhildur Sunna Aevarsdóttir

LIVE FROM AMSTERDAM

Op vrijdag 2 december, aanvang 18.30 uur,  organiseert de Amsterdamse Piratenpartij een Meet & Greet met Thorhildur Sunna Aevarsdóttir, eén van de IJslandse Piraten die door de grote verkiezingswinst in het parlement is gekozen. Thorhildur is dus Kamerlid en Piratenpoliticus. Daarnaast is zij expert op het gebied van deeldemocratie en een ervaren campaigner. Ze studeerde in Utrecht en Groningen, dus ze heeft veel banden met ons land. Ze is in Nederland voor de Innovating Democracy Conference in Pakhuis De Zwijger, op 1 december. Op uitnodiging van de Piratenpartij Amsterdam komt zij vrijdag 2 december naar Huis de Pinto om de Nederlandse Piraten te ontmoeten, haar ervaring in de meest succesvolle piratencampagne ooit te delen en te praten over haar ervaringen als Piratenparlementariër.

Vragen

Om de avond zo inhoudelijk mogelijk te maken, vragen de Amsterdamse Piraten jou om van te voren vragen voor te bereiden. Dat doen we op deze plek, in dit versleutelde cryptpad. De Q & A zal worden gemodereerd door (spreker volgt nog), en zowel de moderator als onze gast willen de vragen graag van te voren doornemen, zodat iedereen zich optimaal kan voorbereiden. Zet hieronder jouw vraag, gevolgd door jouw naam. Als jouw vraag er al (ongeveer) bij staat, kun je beter een andere vraag bedenken.

Namens de Amsterdamse Piraten,

Thomas de Groot

 

Raadgevend Referendum – Associatieverdrag Oekraïne

Visie Piratenpartij

Op 6 april 2016 stemde Nederland in meerderheid NEE op het referendum over het verdrag met Oekraïne. In de referendumwet staat daarover in artikel 11: ‘Indien onherroepelijk is vastgesteld dat een referendum heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing, wordt zo spoedig mogelijk een voorstel van wet ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet’.

Er moest na 6 april dus zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer worden gevraagd wat ze doet met de ‘raad’ die Nederland in het referendum heeft gegeven. Die vraag is echter nog steeds niet aan de Tweede Kamer gesteld.

De Piratenpartij vindt de raadgevend referendumwet onvoldoende; dit raadgevend referendum debacle laat zien dat de wet verbeterd moet worden. Een referendum is een noodrem; we willen voorkomen dat die noodrem nodig is.

De Piratenpartij vindt dat er geluisterd moet worden naar het volk en dat er uitvoering gegeven moet worden aan deze wet. De Piratenpartij vindt dat premier Rutte zich met zijn getreuzel niet houdt aan de wet en daarmee burgerparticipatie in Nederland uitholt in plaats van versterkt. Daarnaast voert de Tweede Kamer haar controlerende taak niet naar behoren uit door daar geen
stelling tegen te nemen.

De Piratenpartij vindt de raadgevend referendumwet onvoldoende; dit raadgevend referendum debacle laat zien dat de wet verbeterd moet worden. Dit is niet de invulling van democratie zoals de Piratenpartij die nastreeft; je kunt daar meer over lezen in ons verkiezingsprogramma.

Een referendum is een noodrem; we willen voorkomen dat die noodrem nodig is. We willen dat er wetten worden gemaakt waarvan je al op voorhand kunt weten dat er een breed draagvlak in de samenleving voor is, omdat die wetten in samenspraak met de bevolking tot stand zijn gekomen. Bijvoorbeeld middels burgerfora waar je tijdens de behandeling van een wet inspraak hebt en kunt meediscussiëren. Op die manier is een referendum achteraf, waarin je alleen nog maar JA of NEE kunt zeggen, niet meer nodig.

VerkiezingsprogrammaDe mogelijkheid om tot een referendum op te roepen blijft wél belangrijk. De Piratenpartij wil dat voor een raadgevend referendum de opkomstdrempel van 30% verdwijnt. We willen tevens een bindend referendum. Als er een referendum wordt uitgeschreven, dan is dat een signaal dat er misschien iets niet in de haak is met een aangenomen wet.

De Piratenpartij doet mee aan de verkiezingen op 15 maart 2017 en heeft als kernpunten hierover in haar programma staan:

  • directere democratie (waaronder referenda);
  • transparantie van bestuur (maak inzichtelijk waarom de wet niet wordt uitgevoerd).

Wij voeren op deze en onze andere kernpunten actief campagne en gaan graag in op uitnodigingen om onze vergaande plannen voor echte democratische vernieuwing toe te lichten.

Net zoals ons verkiezingsprogramma door onze achterban is geschreven, zal de Piratenpartij gedurende deze verkiezingscampagne via crowdsourcing een wetsvoorstel Burgerparticipatie en Referenda uitwerken en aan het zittend parlement aanbieden.

Voor het raadgevend referendum voerde de Piratenpartij in het voorjaar de meest complete informatiecampagne van Nederland, met alle ins en outs rondom het associatieverdrag. Deze kun je nog steeds teruglezen: hier https://dutchvote.eu en hier https://voorstem.nl.

Naast het opstellen van dit voorstel tot wijziging van de referendumwet maakt de Piratenpartij het uitvoering geven aan artikel 11 (zie begin van dit artikel) uit de huidige raadgevend referendumwet onderdeel van haar verkiezingscampagne.

Je vraagt de bevolking om raad over het associatieverdrag met Oekraïne?
Dan moet je er wel naar luisteren!

Bronnen:

De wettekst http://wetten.overheid.nl/BWBR0036443/2015-07-01
Open brief aan Mark Rutte
Het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij

De fractie