Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


burgerparticipatie_en_open_overheid

Burgerparticipatie en open overheid

In een democratie is de overheid er voor en door de burgers. Het is daarom voor de Piratenpartij vanzelfsprekend dat de burger mag weten wat de overheid doet. Om zeker te zijn dat de overheid inderdaad voor de burger werkt, moet de burger ook makkelijk en goed kunnen participeren in de besluitvorming.

Democratisch addendum voor Europa

De Piratenpartij wil dat er een nieuw Europees verdrag geschreven wordt. Dit verdrag dient bestaande verdragen te verhelderen en te vervangen. In dit verdrag dient de noodzaak van democratische hervormingen binnen de EU te worden onderkend. Voorwaarde voor invoering is dat het wordt geaccepteerd door alle burgers van de Unie middels een referendum.

Het huidige wetgevingsproces wordt gedomineerd door de uitvoerende tak (de Europese Commissie) ten koste van de wetgevende macht (het Europees Parlement). De Piratenpartij wil een aanpassing van de machtsverhoudingen ten gunste van de wetgevende macht. (zie: EU Hervorming)

Oneerlijke barrières voor politieke participatie verwijderen

De Piratenpartij wil dat de burger de mogelijkheid heeft om directer en met meer invloed deel te nemen aan het politieke debat en -besluitvormingsproces. Zowel individueel als collectief. Daarom eisen wij dat oneerlijke barrières, die participatie van nieuwe politieke partijen aan verkiezingen moeilijk, of soms onmogelijk maken worden weggenomen (zoals een hoog aantal handtekeningen of een hoge borg).

De inspraak moet gelijk zijn voor burgers en belangengroepen

Veel lobbyisten worden uitgenodigd voor overleg om bestuurlijke voorstellen op te stellen. Hiermee hebben ze een voorsprong op de gewone burger, die pas inspraak krijgt als er een kant en klaar voorstel aan de politiek wordt aangeleverd. De Piratenpartij staat voor participatie en wil deze ongelijkheid opheffen. Dit kan door deze overleggen openbaar te maken, en in ieder geval de agenda en de notulen beschikbaar te maken op het internet. Hiermee kan ook de Transparantie gegarandeerd worden. Tevens kan een liquid feedbacksysteem helpen om burgers in een vroeg stadium te betrekken bij beleidsvorming.

burgerparticipatie_en_open_overheid.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/11 16:39 door theyosh