Auteur: Wiel Maessen

H4 en posters

Vanaf vandaag zijn via deze site onze posters en het H4-formulier, dat nodig is voor de ondersteuningsverklaring, te downloaden.

Alle campagnemateriaal zal in de loop van de tijd aan onze speciale Downloadpagina toegevoegd worden.

Citizens of the Dutch Antilles

Dear citizens of the Dutch Antilles, specifically Dutch voters registered in Bonaire, Statia or Saba (Caribbean Netherlands).

The Pirate Party of the Netherlands needs your signature this week, in order to be eligible for the parliamentary elections on March 15.

If you would be willing to help getting the Pirate Party on the election ballot, there are three simple steps:

 1. Send an e-mail to handtekening [at] piratenpartij [dot] nl with your first name(s) and surname(s); and the island where you live.
 2. Print this document: H4/handtekening formulier downloaden
 3. Take the blank form to the government building and sign it at “Burgerzaken” in the presence of an official. Please remember to bring proof of identification.

If you do not have a printer, an official at the government building can print the form for you.

And of course, do tell your friends! And naturally, thank you so much for your support.

P.S.: This form’s purpose is to help us get on the election ballot. It doesn’t automatically make you a member of the Pirate Party, nor are you required to vote for us. Though, of course, we’d appreciate that as well!
P.P.S: De Nederlandse versie van deze oproep.

Laten we de AOW-leeftijd flexibiliseren

Bas Dieleman, nummer 12 op de PPNL lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen en econoom, publiceerde deze week in Trouw een artikel over de AOW-leeftijd. De ideeën van de Piratenpartij hierover komen uitgebreid aan bod.

Van het verkiezingsprogramma van 50Plus, een politieke partij die zich met name voor ouderen inzet, zou je gedegen en goed onderbouwde standpunten ten aanzien van AOW en pensioen verwachten. Niets is minder waar. Sterker nog, het standpunt dat met stip op één staat in het verkiezingsprogramma van 50Plus, de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar, kan in twee woorden worden samengevat; kiezersbedrog en onhaalbaar.

De AOW-leeftijd, de leeftijd vanaf wanneer een burger aanspraak heeft op een levenslange AOW-uitkering van ongeveer 10.000 euro per jaar, wordt momenteel stapsgewijs verhoogd. De AOW-leeftijd was 65 jaar tot 2013, is 65 jaar en 9 maanden in 2017 en wordt 67 jaar in 2021.

De belangrijkste reden voor het stapsgewijs verhogen van de AOW-leeftijd is het betaalbaar houden van ons stelsel van oudedagsvoorzieningen. Daarbij geldt dat hoe lager de AOW-leeftijd is, hoe meer burgers aanspraak kunnen maken op een AOW-uitkering en hoe hoger de uitgaven van de staat aan deze voorziening.

Volgens de miljoenennota 2017 geeft de staat dit jaar het astronomische bedrag van 37,5 miljard euro uit aan AOW-uitkeringen, terwijl de AOWleeftijd al 65 jaar en 9 maanden is.

Miljarden extra nodig

Daar blijft het niet bij want het aantal burgers dat ouder is dan 65 jaar en niet veel later de AOW-leeftijd bereikt, zal volgens het CBS toenemen van circa 3 miljoen nu tot meer dan 4,5 miljoen in 2040. Dit terwijl de totale bevolking nauwelijks toeneemt. Dit betekent dat zelfs bij een AOW-leeftijd van 67 jaar in 2021, de uitgaven van de staat aan de AOW vele miljarden meer zullen bedragen dan bovengenoemde 37,5 miljard euro. Alsof dit onze samenleving nog niet voor genoeg uitdagingen plaatst, daarbij doel ik op de vraag hoe we dit allemaal gaan betalen, wil 50Plus hier dus nog een flinke schep bovenop doen door de AOW-leeftijd te verlagen. Uit bovenstaande cijfers blijkt dat dit financieel onhaalbaar is, tenzij de belastingopbrengsten van de staat drastisch worden verhoogd.

Flexibele AOW-leeftijd is goed voor ouderen én hun kinderen en kleinkinderen

Het zal niemand verbazen dat in het verkiezingsprogramma van 50Plus weinig aandacht wordt besteed aan de kosten van de verlaging van de AOW-leeftijd. Wel wordt aangegeven dat een verlaging van de AOW-leeftijd bijdraagt aan de bestrijding van de werkloosheid.

De gedachte hierachter is misschien dat 50Plus vindt dat ouderen banen inpikken van jongeren of dat ouderen plaats moeten maken voor jongeren. In dit verband merk ik twee zaken op. Ten eerste is er steeds meer behoefte aan kennis en ervaring die oudere werknemers hebben en die jonge werknemers nog niet hebben. Ouderen zijn dus van grote toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt. Ten tweede is de werkloosheid in Nederland gedaald sinds we zijn begonnen met de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar.

Wat overigens niet nadrukkelijk in het verkiezingsprogramma van 50Plus wordt genoemd terwijl het wel een redelijk argument is om niet voor alle burgers een AOW-leeftijd van 67 jaar te hanteren, is dat veel ouderen niet tot 67 jaar kunnen of willen werken. Dit geldt bijvoorbeeld voor degenen met zware beroepen zoals een bouwvakker.

Goed alternatief

Hoe moet het wel? Als het aan de Piratenpartij ligt, flexibiliseren we de AOW-leeftijd. Dat betekent dat burgers zelf kunnen beslissen vanaf welke leeftijd zij een AOW-uitkering ontvangen. De Piratenpartij vindt namelijk dat zij dit soort beslissingen uitstekend zelf kunnen maken. Daarnaast wordt tegemoet gekomen aan het eerder genoemde argument dat niet alle burgers tot 67 jaar kunnen of willen werken. Het voorstel tot flexibilisering van de AOW-leeftijd is overigens niet nieuw, maar het voorstel is tot op heden nog niet door de Tweede Kamer aangenomen.

Herrekenen

De systematiek van de flexibilisering van de AOW-leeftijd is dat een burger gedurende zijn leven aanspraak kan maken om een bepaald bedrag aan AOW-uitkeringen. Wenst hij dit eerder of later te ontvangen dan een standaard leeftijd van bijvoorbeeld 67 jaar, dan wordt de jaarlijkse uitkering actuarieel herrekend. Actuarieel herrekenen betekent dat je ervoor zorgt dat het totaal aan AOW-uitkeringen dat een burger gedurende het leven ontvangt, gelijk blijft ongeacht de leeftijd waarop men met die uitkeringen begint.

Een voorbeeld: gemiddeld genomen leven degenen die 67 jaar worden nog zeventien jaar en ontvangen zij bij een AOW-uitkering van 10.000 euro per jaar, in totaal 170.000 euro aan AOWuitkeringen gedurende het leven. Kiest een burger ervoor om vanaf 64-jarige leeftijd AOW te ontvangen, dan wordt bovengenoemde 170.000 euro niet over zeventien maar over twintig jaar verdeeld, wat in een jaarlijkse AOW-uitkering van 8.500 euro per jaar resulteert. En kiest een burger ervoor om vanaf de 60-jarige leeftijd een AOW-uitkering te ontvangen, dan resulteert dit in een jaarlijkse uitkering van ruim 7.000 euro.

Ten onrechte wordt soms als nadeel van de flexibilisering van de AOW-leeftijd genoemd dat dit complex is voor de overheid en dan met name de uitvoerder, de SVB. Dit argument gaat niet op, omdat voor werknemerspensioenen al sinds jaar en dag een flexibele ingangsdatum geldt en pensioenfondsen en verzekeraars dit nagenoeg probleemloos uitvoeren. Het grote voordeel van het flexibiliseren ten opzichte van het verlagen van de AOW-leeftijd is, dat tegemoet wordt gekomen aan het argument dat sommige burgers niet tot 67 jaar kunnen of willen werken, terwijl de uitgaven van de staat aan de AOW niet veel hoger worden dan nu het geval is. Daar zullen ouderen niet alleen zichzelf, maar ook hun kinderen en kleinkinderen een groot plezier mee doen.

Lijsttrekker Ancilla van de Leest in het Noorden

In het weekend van 13 t/m 16 januari hebben de afdelingen Groningen en Leeuwarden Ancilla van de Leest vier dagen te gast. Gedurende die vier dagen zijn er verschillende activiteiten in Groningen en Leeuwarden. Heb je altijd al onze lijsttrekker of een van de andere kandidaten willen ontmoeten? Heb je vragen over onze standpunten? Dan is nu je kans! Wij nodigen je van harte uit om langs te komen bij een van de onderstaande evenementen.

Overzicht van de activiteiten

Vrijdag 13 januari:
In Leeuwarden wordt officieel Piratenpartij Leeuwarden opgericht. Dit wordt gedaan in het bijzijn van Ancilla van de Leest. Ze zal een korte speech houden en een hart onder de riem steken voor de opstartende Friezen. Er zullen ook andere kandidaten zijn die je vragen kunt stellen of een discussie mee kan aangaan om bijvoorbeeld een Fries punt onder de aandacht te brengen.
Dit alles wordt gedaan in het Eetcafé Spinoza in Leeuwarden vanaf 21:00 uur. Kom gezellig langs om dit mee te vieren. En ja, we gaan ons best doen om Fries te verstaan 🙂

Locatie:
Eetcafé Spinoza,
Eewal 50-52,
8911GT Leeuwarden

Zaterdag 14 januari:
Ancilla neemt deel aan twee paneldiscussies tijdens het Eurosonic/Noorderslag festival in Groningen, georganiseerd door BUMA STEMRA. Hier zal ze onze Piratenpartijpunten uitdragen aan de hand van concrete voorbeelden. We verwachten stevige discussies.

Het internet heeft muziek en ander creatief materiaal makkelijk toegankelijk gemaakt. Vormen de recente juridische ontwikkelingen in het auteursrecht, zoals de uitspraak van het Europese Hof van justitie in de zaak Playboy vs GeenStijl een bedreiging of juist een kans voor creatieve makers?

 • Dit gaat over de zaak van het linken naar ‘illegale content’ wat gebeurd is met de Playboy foto’s van Britt Dekkers die gelinkt werden op/vanaf Geenstijl.nl
 • 15:00 uur: Panel “Verkiezingen 2017: Wat kan de (Pop-)Muziek uit Den Haag Verwachten”

  De afgelopen tijd hebben Buma/Stemra en de Popcoalitie (pop)muziek op de politieke agenda in Den Haag gezet. Op 15 maart zijn de verkiezingen: wat kunnen we de komende jaren uit Den Haag verwachten?

 • 18:00 uur: Gezamenlijk eten in de stamkroeg van de Piratenpartij Groningen. Iedereen kan mee-eten. Het is op eigen kosten en graag opgeven zodat wij de reservering kunnen maken. Wil je mee-eten, mail groningen [at] piratenpartij [dot] nl

Locatie:
Eetcafé de Padang,
Padangstraat 3
9715CK Groningen

Zondag 15 januari:
Vanaf 14:00 is er voor de kandidaten op de kieslijst de Kandidatendag. Tijdens deze middag zullen we elkaar beter leren kennen en tactiek bespreken over hoe wij zetels in de Tweede Kamer kunnen veroveren.
Om 20:00 is de officiële nieuwjaarsborrel van Piratenpartij Nederland in de stamkroeg van Piratenpartij Groningen. Tijdens deze nieuwjaarsborrel zal Ancilla de nieuwe verkiezingsposter onthullen. Kom gezellig langs voor een hapje of een drankje. Je kunt dan ook gelijk persoonlijk kennis maken met de (Groningse) kandidaten op de kieslijst.

Locatie:
Eetcafé de Padang,
Padangstraat 3
9715CK Groningen

Maandag 16 januari:
Dit is de laatste dag van het weekend. Ancilla van de Leest is gastspreker op het helaas al uitverkochte SMC050 evenement (http://www.smc050.nl/events/privacy-niks-te-verbergen/ ) in de Martiniplaza. Hier zal ze samen met de schrijver Dimitri Tokmetzis uitleggen dat privacy een zeer waardevol bezit is, en dat het een eerste levensbehoefte is. Lees ook het boek ‘Je hebt wél iets te verbergen’ van Maurits Martijn & Dimitri Tokmetzis.

Voor al deze dagen zijn er NS groepsretours beschikbaar. Om je hiervoor aan te melden kan je mailen naar groningen [at] piratenpartij [dot] nl.

Wij hopen je dan te zien!

Heb je vragen en/of opmerkingen? Je kan altijd contact met ons opnemen via het mailadres groningen [at] piratenpartij [dot] nl.

Terugblik: “Radical inclusion – Moving forward with refugees”

1 miljoen vluchtelingen: hoe gaan we dat regelen, voor nu, en voor de toekomst?

In Duitsland leeft dit thema sterk in de media en bij de bevolking. Gelukkig heeft de Piratenpartij in bepaalde gebieden nuttig stemrecht. Zoals in Kleve, waar Piraat Jordi met zijn mede-Piraten voorstellen mag maken om de situatie te verbeteren. Zij kwamen naar Amsterdam, en volgden hier de workshop “Radical Inclusion – Moving forward with refugees” van Tjerk Feitsma, nummer 6 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017.

Gedurende drie uur hebben zij gekeken vanuit welke kwaliteiten we terugslaan. Eerlijkheid, medemenselijkheid, waardigheid, solidariteit, vriendschap, gelijkheid – dit bleken sleutelbegrippen voor de Duitse Piraten en werden gebruikt in de oplossingen om de negatieve tendensen tot “slavernisering van de nieuwe bewoners, separatie tussen groepen en de oproepen tot het terugsturen van vluchtelingen naar onveilige gebieden”, tegen te gaan.

Deze negatieve geluiden wilden we ontmantelen met positieve voorstellen en in de video worden drie hiervan uitgelicht, en even later in het Engels samengevat.

2016, een terugblik van de Piratenpartij

Tweeduizendzestien was een bewogen jaar. Volgens mij zijn nog nooit zoveel mensen het erover eens geweest dat het niet echt een best jaar was. Maatschappelijke onrust, oorlogen, polarisatie en onverwachte politieke wendingen. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, vielen ook de pophelden bij bosjes. Het moge duidelijk zijn: 2017 kan en moet beter!

Maar er gebeurden ook een hoop dingen waar we met de Piratenpartij met plezier op terug kijken.

Zo kreeg ik een prachtige baan aangeboden bij Brunel als Lead privacy Advisor. Onlangs heb ik een interview voor hen mogen doen met NSA-klokkenluider Bill Binney. Om met zo’n dapper, strijdbaar en bovengemiddeld intelligent persoon aan tafel te mogen zitten was zeker een hoogtepunt.

Na in mei een aantal landelijke debatrondes tussen de kandidaten overleefd te hebben, werd ik op onze Algemene Ledenvergadering tot mijn verrassing verkozen als nummer 1 op de lijst. Het mediacircus begon meteen volop; Interviews met het Parool, de Volkskrant, Trouw, AD, Bright TV en we kwamen een paar keer langs bij Radio 1 en BNR. Ook was ik te gast in Pakhuis de Zwijger voor debatavond met het thema “Land van mijn Dromen”.

Door al deze aandacht groeide de Piratenpartij opeens snel! We kregen vele nieuwe leden en vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen. Dit zorgde ervoor dat we razendsnel in een professionaliseringsslag terecht kwamen. Daardoor ontstond ook meteen de noodzaak om onze interne communicatie naar een hoger plan te trekken. Dat niet iedereen zich ertoe geroepen voelde hieraan mee te werken heb je waarschijnlijk terug kunnen lezen in de media. Gelukkig is inmiddels gebleken dat deze veranderingen binnen de partij goed hebben uitgepakt.

Ondertussen werd er keihard verder gewerkt aan het crowdsourcen van ons partijprogramma, dat we inmiddels met trots kunnen presenteren. Iedereen werd uitgenodigd mee te discussiëren over partijpunten via ons liquid feedback platform Loomio. Een unicum binnen een politieke partij!

Vanuit onze bottom-up beweging initieerde een enkele Piraat ons project blijfuitmijndossier.nl om het medische beroepsgeheim te redden.

congresMedio oktober organiseerden we ons allereerste grote Piratencongres in Utrecht. Het was een geweldig evenement met diverse (internationale) sprekers. Daar werd onze volledige kieslijst verkozen. Het was een mooie gelegenheid voor Piraten om elkaar beter te leren kennen en voor nieuwsgierige aspirant-Piraten om kennis te komen maken.

Eind oktober ging ik op bezoek bij onze IJslandse collega’s, waar de verkiezingen al in volle gang waren. Birgitta Jónsdóttir maakte volgens de peilingen een serieuze kans op het premierschap en Nederlandse media snapten er niks van. De IJslanders bleken de corruptie en het gebrek aan transparantie van hun regering flink zat. En zo werd de Piratenpartij de tweede grootste partij van IJsland met 10 zetels. Een grote opsteker voor de 40+ andere landen waar de Piratenpartij actief is. Leuk weetje: Ook in de Amerikaanse staat Massachusetts werd Piraat Aaron James verkozen.

Nog een bijzonder momentje: de PPNL liep in oktober vooraan bij de gigantische demonstratie tegen schimmige handelsverdragen als TTIP, CETA en TiSA. Onder de 8000 demonstranten waren ook de Consumentenbond, de FNV, Greenpeace, Milieudefensie en Foodwatch van de partij.

Ondertussen raakte ook RTLZ geïnteresseerd in ons verhaal: ik was te gast bij het nieuwe programma van Van Liempt om het te hebben over ontwikkelingen met Wikileaks en schreef mijn eerste opiniestuk over privacy in het algemeen voor hun online platform. Ook verschenen er verschillende opiniestukken van Piraten in de Volkskrant..

Startpage had de enige echte Edward Snowden zover gekregen een live interview te doen met de bioscoopzaal, bij de première van Oliver Stone’s film ‘Snowden’ in Amsterdam. Ik deed een interview met Nieuwsuur over de politieke implicaties van deze klokkenluider’s onthullingen.

Tussen de bedrijven door deed ik een aantal keynotes en praatjes: voor de Vrijheidscollege’s in het begin van het jaar, de Universiteit Leiden, Reinvent Money, de Infosecurity beurs, de Nacht van de Dictatuur, Orodev in Zweden en Domcode in Utrecht.

volkskrantDe verkiezingen in Amerika leidde tot veel discussie in onze eigen media over het gebrek aan vrouwelijk leiderschap in de politiek. Zodoende werd ik uitgenodigd voor een aantal interviews hierover met onder andere de Volkskrant. Ik werd genomineerd voor de Viva400 awards, waarbij elk jaar de 400 meest inspirerende vrouwen van Nederland in het zonnetje worden gezet.

Ook voor het feministische platform Vileine deed ik op Museumnacht een praatje over zelfbeschikking. Dit naar aanleiding van mijn stuk op Joop.nl over de Schiphol bodyscanners, dat elke zomervakantie weer goed gerecycled wordt.

In één week deed ik interviews met zowel Geenstijl als Mama’s van Halal.

De laatste maand van het jaar mochten we aanschuiven bij RTL Late Night voor een discussie over de nieuwe hackwet. De media zijn langzamerhand wakker aan het worden, er is een hoop gaande op het gebied van digitale wetgeving. Ook RTL Boulevard kwam langs voor onze mening over het nieuwe plan om bankgegevens te delen met derden. Die wij dan ook graag gaven.

Nog een hoopgevend feit was dat De Correspondent’s boek “Je hebt wél iets te verbergen” heel erg goed verkocht werd. Ik werd door de schrijvers Dmitri Tokmetzis en Maurits Martijn gevraagd om een stukje bij te dragen voorin het boek. Wat mij betreft een hele eer! Ik deed samen met de schrijvers mee met de Grote Privacy Test op de NPO, die een hele week in het teken van dit belangrijke onderwerp stond.

Als afsluiter van 2016 werd ik geïnterviewd door Vice’s vrouwenplatform Broadly, en stond ik op de cover van Vrij Nederland als progressief tegengeluid. Alle media-aandacht voor onze partij heeft mijn verwachtingen ontzettend overtroffen. Ik ben erg dankbaar voor alle Piraten die zich het afgelopen jaar hebben ingezet. Wat ons betreft was dit nog maar een aanloopje. Op naar mooie campagne en een spectaculaire overwinning in 2017!

Een eerlijker democratischer Nederland dat ook oog heeft voor digitale burgerrechten?
Jouw keuze!

Sluit je aan bij onze beweging!
Inmiddels meer dan 1000 Piraten gingen je voor.
https://lidworden.piratenpartij.nl/

Informeer jezelf, en anderen
https://programma.piratenpartij.nl/

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
https://piratenpartij.nl/nieuwsbrief/

Wissel ideeën uit met andere Piraten bij een lokale kroegmeeting
https://piratenpartij.nl/kalender/

Geen tijd om mee te helpen? Doneer!
Liefst in Bitcoin, natuurlijk.
https://tk2017.piratenpartij.nl/donaties/

Piratenpartij en DENK populair bij cannabisliefhebber

Al een jaar lang draait er op internet een ‘Grass Poll enquête’ naar de voorkeuren van wietgebruikers. Meer dan vijfduizend mensen hebben ‘m al ingevuld en je kan er nu zelfs een mooie prijs mee winnen als je het alsnog doet. In de enquête werd ook de politieke voorkeur van cannabisgebruikers gepeild.

Het meest uitgesproken is de Piratenpartij. De Piraten zijn niet alleen voor regulering van de achterdeur, maar dragen ook thuisteelt en industriële toepassingen van hennep een warm hart toe. Ook vinden zij dat de overheid zich niet langer blind moet staren op het THC-percentage en meer oog moet hebben voor de verhouding tussen cannabinoïden. Het is duidelijk dat hier kenners over hebben meegedacht.

Bron: RollingStoned

Meet & Greet with Thorhildur Sunna Aevarsdóttir

LIVE FROM AMSTERDAM

Op vrijdag 2 december, aanvang 18.30 uur,  organiseert de Amsterdamse Piratenpartij een Meet & Greet met Thorhildur Sunna Aevarsdóttir, eén van de IJslandse Piraten die door de grote verkiezingswinst in het parlement is gekozen. Thorhildur is dus Kamerlid en Piratenpoliticus. Daarnaast is zij expert op het gebied van deeldemocratie en een ervaren campaigner. Ze studeerde in Utrecht en Groningen, dus ze heeft veel banden met ons land. Ze is in Nederland voor de Innovating Democracy Conference in Pakhuis De Zwijger, op 1 december. Op uitnodiging van de Piratenpartij Amsterdam komt zij vrijdag 2 december naar Huis de Pinto om de Nederlandse Piraten te ontmoeten, haar ervaring in de meest succesvolle piratencampagne ooit te delen en te praten over haar ervaringen als Piratenparlementariër.

Vragen

Om de avond zo inhoudelijk mogelijk te maken, vragen de Amsterdamse Piraten jou om van te voren vragen voor te bereiden. Dat doen we op deze plek, in dit versleutelde cryptpad. De Q & A zal worden gemodereerd door (spreker volgt nog), en zowel de moderator als onze gast willen de vragen graag van te voren doornemen, zodat iedereen zich optimaal kan voorbereiden. Zet hieronder jouw vraag, gevolgd door jouw naam. Als jouw vraag er al (ongeveer) bij staat, kun je beter een andere vraag bedenken.

Namens de Amsterdamse Piraten,

Thomas de Groot

 

Nazomergasten: AncillaStijl

Dames en heren,  jongens en meisjes… hooggeëerd publiek… Smijl, we gaan naar GeenStijl! !

Aanstaande zondag 27 november streamt GeenStijl een avondvullend programma vanaf 20:15 .. ongeveer .. zoiets…

Nazomergasten 2016!

Theodor Holman ontvangt een beetje zoals bij VPRO’s Zomergasten (maar dan echter en dus leuker) bijzondere mensen die 2,5 uur lang hun uitgekozen film- en televisiefragmenten tonen, bekijken en bespreken.

A.s. zondag, zo rond 20u15 ergens schuift Ancilla van de Leest, lijsttrekker Piratenpartij Nederland bij Theodor aan tafel.

Zoals de bloggers van GeenStijl zouden zeggen: KIJKON! Chips. Nootjes. Vlammetjes. Bier!!! Althans voor ons dan. Natuurlijk lezen wij Piraten allemaal geregeld GeenStijl. Wij zijn óók die laagopgeleide, trainingspak dragende schreeuwers die terug willen naar 1950. En we lezen GeenStijl haast net zo vaak met gedroogd fruit, toast, biologische witte wijn in die erudiete SJW-outfit uit een andere dimensie.

Wat voor fragmenten zal Mw. Van de Leest kiezen? Zal zij chips en bier nuttigen? Of een frans kaasje met cognac? Hoeveel mannen op de redactie van GeenStijl azen op haar digits? Levert het dragen van lak, leder en/of rubber dezelfde huidklachten op als het dragen van een burkini? Met welke nerdy science-fiction films is Ancilla opgegroeid? Wie is de beste Star Trek captain? Is dat Janeway, Picard, of toch James Tiberius Kirk? Zal zij het met Holman hebben over coke-gebruik en ayahuasca, of vooral over een zinnig drugsbeleid?

Dat en vreselijk veel meerrrrrr: a.s. zondag, 27 november, om 20:15 bij benadering, op het “fake news” kanaal van GeenStijl. Klik hier voor een directe link naar de livestream.

Be there !

De volledige uitzending is nu hier terug te zien.

Piratenbios: Oliver Stone’s Snowden… met Edward Snowden!

Edward Snowden is een klokkenluider. Hij is de meest bekende, meest belangrijke klokkenluider ooit. Je komt ‘m niet tegen op televisie of radio. Hij is geen bekende acteur, hij heeft geen Youtube-kanaal. Je komt ‘m niet tegen in de grote, internationale kwaliteitskranten. En toch is Edward Snowden één van de meest bekende personen op aarde.

Er wordt zelfs gesproken van een pre-Snowden en post-Snowden tijdperk.

Zijn onthullingen liegen er niet om: De massa surveillance van de Amerikaanse NSA – “toegestaan” op ludieke juridische gronden – is een enorme inbreuk op onze democratie en onze privacy. We zijn – ergens na 11 september 2001 – allemaal, het recht om met rust gelaten te worden kwijtgeraakt.

En met ‘we’, bedoel ik ook echt WE. Bedrijven, overheden, religieuze genootschappen, universiteiten, zorginstellingen? ALLES is ‘ingested‘. Niets en niemand wordt gespaard. Alles wordt opgeslokt.

Nothing is private.

Waarom?

Well… ehm terrorism and ehm… security and ehm… well eh… because.

Deze waanzin is nu 16 jaar gaande en in al die tijd heb ik nog geen zinnige argumenten, of plausibele juridische onderbouwing gezien of gehoord.

Iedere organisatie en overheid ter wereld zou nu de NSA voor de rechter moeten dagen en een dikke schadeclaim indienen, maar gek genoeg zie je dat vrijwel niet gebeuren. Allerlei leuke national security wetgeving sluit enige juridische procedures uit. En de national security van de US vindt de rest van de wereld zo vreselijk belangrijk dat we allemaal met veel plezier al onze privacy opgeven.

De US voelt zich erg angstig en we moeten allemaal een beetje helpen hun handje vasthouden, verhaaltje voorlezen, onder het bed schijnen met een zaklamp, etc. Dat helpt.

We willen allemaal heel erg graag dat de US zich comfy voelt.
Anders wordt de US druk en irritant en driftig en agressief en zo.
De US is een beetje als een kind met ernstige gedragsproblemen.
Silicon Valley en veel westerse bondgenoten, waaronder de Britten en Duitsland, werkten er gretig aan mee. Verreweg de meesten van ons overkwam het gewoon. Al onze data wordt al jarenlang opgeslokt. Het valt niet te stoppen. En niets of niemand wordt ervoor gestraft.

Edward Snowden betaalt nog steeds een heftige prijs. Hij verblijft staatloos in Moskou. In de VS wacht hem een geheim proces, met beperkte mogelijkheden tot verdediging en een levenslange gevangenisstraf in een militaire gevangenis onder erbarmelijke omstandigheden.

Film première

Op 10 november 2016 vond een speciale vertoning van de film “Snowden” van Oliver Stone plaats in een groot aantal bioscopen in Nederland. Independent Films en Startpage nodigden Edward Snowden zelf uit om na de film een Q&A te doen, via een live video-feed vanuit Moskou.

Startpage is een Nederlandse zoekmachine en een hele bijzondere. Startpage verzamelt en bewaart geen data over je. Je bent aan het browsen en zoeken via een robuuste SSL connectie, volledig anoniem. To put it simply: Je bent onzichtbaar (voor iedereen). En er is geen data.

Startpage weet niet wie je bent, waar je vandaan komt, in welke taal je zoekt, of waar je naar zoekt. Startpage is – sinds 2008 (!) – de enige zoekmachine met een EU Privacy Zegel.
(klik op het logo)

De Piratenpartij kreeg een hele leuke uitnodiging van Startpage om dit bioscoop evenement bij te wonen en daar waren wij maar wat blij mee. Een delegatie reisde af naar het Rembrandtplein, bioscoop Tuschinski te Amsterdam. Ikzelf bleef achter en kreeg via onze lijsttrekker, Ancilla van de Leest, de gelegenheid om Christiaan Solcer, Chief Marketing Officer van Startpage te spreken.

Startpage

startpageChristiaan is gemakkelijk en joviaal, maar helder en straight: privacy is beslist geen gimmick. Jaren geleden ondernam het bedrijf een serieuze, juridische risico-analyse en kwam keihard tot de conclusie dat het verzamelen en bewaren van data een onacceptabele liability was voor het bedrijf. En nog veel belangrijker: een enorme schending van het vertrouwen van hun gebruikers.

Men vernietigde direct alle data, stopte met verzamelen en stelde stricte privacy protocollen in.

De website van Startpage is prima. Heldere uitleg omtrent privacy-risico’s en hoe die tegen te gaan. Startpage laat je anoniem zoeken, maar zodra je ergens op klikt verdwijnt al die anonimiteit. Niet getreurd: ze hebben tevens een proxy. Je kunt dan anoniem zoeken, en vervolgens anoniem BEzoeken. Dit is fijn bij zoekopdrachten en (het bezoeken van) websites over: “abortus”, of bijvoorbeeld “schuldhulp”, of “Donald Trump Sex Doll”, of “Naked Dancing Hitler Jugend”.

Ik kan veel ergere voorbeelden bedenken.
(klik logo).

Ik vroeg Christiaan, hoe zien jullie de toekomst? Meer en meer mensen, organisaties en overheden worden nerveus omtrent privacy, wanneer nemen ze dan eindelijk allemaal maatregelen? Hij was realistisch: “Wat wij zien, als we even alleen kijken naar Nederland, is dat privacy zeker leeft, maar nog niet voldoende prioriteit inneemt“.

Lieve mensen: Googl… sorry, sorry… STARTPAGE “Edward Snowden” eens. Duik er eens echt in. Ga eens met je ouders, je kids, of je vrienden en collega’s die film bekijken. Pak eens een documentaire over Snowden op Youtube of Netflix.

Opgeslagen zoekgedrag

Is het echt “wel okay” dat er ergens voor eeuwig wordt opgeslagen dat je online op zoek was naar…?

 • scheenbeschermers
 • scheenbeschermers meisjes
 • goedkope scheenbeschrmrs$$@^#&
 • goedkope scheenbeschermers meisjes
 • beslist goedkope scheenbeschermers
 • kick4kids scheenbeschermers
 • rode scheenbeschermers meisjes

(En dat was vanmorgen van 07:11 tot 07:32 ongeveer)
De scheenbeschermers gaan niemand iets aan. Ik ben aan het “winkelen” en dat kan prima zonder dat ieder artikel wat ik bekijk geregistreerd wordt.

Een idee is al je zoekopdrachten zelf te bewaren. Ze dan uit te printen en op te sturen naar de NSA in dozen. Als alles en iedereen dat zou doen? Dan zou de hele oost-kust van de USA bedolven zijn onder papier. (Er zouden dan tevens geen bomen meer op aarde zijn volgens mij).

Dit voorbeeld geeft een aardige indicatie van het volume, niet?
Een ander idee is je online gedrag meer af te schermen.

Film met Q&A

Ik ken Edward Snowden’s verhaal maar al te goed. De film kwam relatief laat in Nederland uit, dus er zijn al geruime tijd prima versies online te vinden. Yes, ik ben een Piraat en ik download en stream films illegaal. Netflix vind ik weggegooid geld. Het aanbod valt tegen en de kwaliteit van de stream vind ik niet bijzonder.

Ik vond het een leuke film. Ik zou ‘m omschrijven als een docu-drama met thriller-elementen – zeer zeker de moeite waard om te zien. (Ik zal elders een volledige review van de film doen).

Mede-Piraat en kandidaat op onze lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen Rico Brouwer woonde de avond bij.

De film werd goed ontvangen, maar de Q&A met Edward zelf was natuurlijk helemaal fantastisch. Onderstaande is een greep uit de vele leuke quotes.

Phil Zimmermann (ontwikkelaar PGP)

“If elected people inherit a surveillance infrastructure like they have today, they could use that to stay in power”.

Edward Snowden

“Countries like China can mass-surveil and control their population without much foreign criticism. They can simply say: What we’re doing has been modelled on what the US is doing”.

“With encryption by default we could move beyond supporting human rights, we could enforce them”.

“Those [ mass ingestion ] programs were never about fighting terrorism, they’re about power”.

“We should not just encrypt the content of our communications, but also protect the meta data. We’ve only just started doing that with tools like TOR”.

Volgens de Piratenpartij Nederland: Een hele bijzondere en zeer geslaagde avond.

Post-Snowden

We leven echt in het post-Snowden tijdperk. Shell, KPN, Hoogovens, Philips? Al deze giganten doen tegenwoordig veel meer aan encryptie dan voorheen. Den Haag, Brussel, Moskou, Bejing, Teheran? Idem dito. Tal van organisaties en mensen hebben stappen genomen om hun privacy te waarborgen en begeven zich meer anoniem online. Ook de grote spelers in Silicon Valley vinden encryptie en onze privacy ineens heel belangrijk.

Vergis je niet: Edward Snowden’s onthullingen hebben de wereld meer bewust gemaakt over privacy en anonimiteit.. onze onvrede is ernstig vergroot. We staan wantrouwig tegenover de US, we hebben weinig vertrouwen in Google, Facebook en Microsoft en ook onze eigen overheid heeft beslist geen schone handen. Onze vrienden van de AIVD zijn altijd wat volgzaam dus als de US zegt “jump“? Dan beginnen alle crypto-conservatieven van de AIVD druk op en neer te springen: “Is dit hoog genoeg meneer US, kijk eens, is dit hoog genoeg” (***) ? Lang na Snowden’s onthullingen kwam Plasterk doodleuk met het het idee om een kabel ergens in Zeeland af te tappen zodat ie alle verkeer wat Nederland binnenkwam kon opslokken. Dat leek hem (en de AIVD), na Snowden, een vreselijk goed idee.

Ze zijn namelijk allemaal even gek.

In de US zijn er wat (matige) beperkingen gekomen op de massa-collectie van de NSA. Maar dat geldt alleen voor US persons (burgers en mensen die in de US wonen). Het geldt beslist niet voor ons. Wij zijn fucking foreigners. En de massa-collectie buiten de US gaat gestaag door.

De USA is nu jarenlang alle communicatie van de hele wereld, alle digitale online informatie aan het opslokken, analyseren en aan het bewaren. Het land bespioneert ons allemaal, maar noemt Edward Snowden een “spion” die vervolgd moet worden onder de “Espionage Act”. De waanzin is compleet. Onze privacy en persoonlijke integriteit tellen voor niets. Iedereen die belt, mailt, chat, appt of weleens iets online zoekt is de lul.

Oh.. en je bent een lul, want je betaalt grof geld voor je internet-abonnement, waar je gebruik beslist niet secure en private is.

Je betaalt voor een auto zonder gordels, remmen of airbag.
No worries… de GPS en de RFID-chip doen het prima!

Je bent niet eens de baas van je mobile device! Dat vergt een jailbreak en dat klinkt vreselijk illegaal.

Heb jij een slimme televisie of koelkast? Een WiFi pacemaker, insuline-pomp of 112 alarm installatie in je lijf of in je huis? Spelen je kinderen weleens Minecraft, of Pokemon online? Ben jij lid geworden van de Piratenpartij Nederland, of heb je recentelijk ons website bezocht?

Ben. Je. Weleens. Online?

Dat moet meneer USA allemaal weten, vanwege ehm… jeweetwel, terrorisme en zo. De situatie is zo ernstig dat ze opslag te kort komen. Er worden diverse gigantische data-centra gebouwd om de opslag-capaciteit (NSA – Bluff, Utah) te vergroten.

Uw online dagboek. De brieven aan je moeder. Uw bedrijfsgeheimen. Uw personeelsdossiers. Uw wetenschappelijk onderzoek. Patiëntgegevens. Je vermogen. Je bezittingen. Je schulden. Die ruzie met je ex over dat pak melk. Dat foto-album van die collega die jammerlijk overleed aan kanker…
Mocht je iets van die informatie digitaal kwijtraken?
Not to worry. De NSA heeft een kopie.

Uiteraard wordt dit alles niet gedaan voor security, of tegen terrorisme. Zoals Snowden in de film zegt: “The only thing you’re protecting is the supremacy of your government“.

Wij hebben een naam voor zo’n land.
Wij noemen dat onze bondgenoot.

De nieuwe President Elect Douchebag stemt mij weinig gelukkig. Trump en Putin vinden elkaar kennelijk vreselijk leuk en er zijn al geruime tijd contacten tussen Russische diplomaten en het Trump-campagne team. Dat ziet er somber uit voor ons allemaal, maar in het bijzonder voor Edward Snowden. Levert Putin ‘m straks als kadootje uit aan Trump?

Edward zelf richt zijn focus op de bigger picture:

“At the end of the day this [Trump] is just a President. If we want to have a better world, we should build it ourselves“.

Edward Snowden krijgt nooit een eerlijk proces in de US. Chelsea Manning heeft inmiddels 2 zelfmoordpogingen gedaan in een maximum security military prison, in solitary confinement. Het regime waaronder Manning wordt vastgehouden is mensonwaardig. Thomas Drake (een geniale techneut) ging failliet en werkt nu in een Apple-store. Tal van andere klokkenluiders werden ontslagen, gevolgd door aanhoudende juridische procedures. En Julian Assange die zo vreselijk gemeen deed tegen Hillary door allemaal compromitterende materialen te publiceren “woont” al jaren in de ambassade van Ecuador, omringd door de politie van Londen met kogelvrije vesten en automatische wapens.

Edward Snowden verdient asiel in Nederland. Hij is van harte welkom in Amsterdam. Ik help ‘m met plezier inburgeren.
De winter in Nederland is niet alles, maar die in Moskou zuigt.
De Piratenpartij Nederland feliciteert Startpage met de bijzonder geslaagde avond.

Namens alle Piraten in Nederland: Dank jullie wel voor de uitnodiging.

Wij wensen Edward Snowden sterkte en succes. We hopen je snel te zien in Nederland.

Hang in there, Ed.
Zie ook: Real Spies Are Stupid (red.)
En voor de liefhebbers: The Guardian: Snowden/Trump


(***) Personal devious pleasure: Ik had net een mental picture van Docters van Leeuwen, op en neer springend, in dat vest, zwetend, met zo’n heren-zakdoek in dat dikke vuistje van ‘m.  En dan een beetje hees met zo’n piepstem… “Is dit hoog genoeg, meneer US, is dit hoog genoeg”?