Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


auteursrecht

Auteursrecht

Zonder de ontelbare ideeën, ontwerpen en culturele uitingen van mensen die ons voor zijn gegaan zou onze samenleving nooit mogelijk zijn geweest. De kinderen van nu leren in een paar jaar waar onze voorouders duizenden jaren over deden. Om al onze kennis, cultuur en vaardigheden mee te kunnen geven aan de volgende generatie is het nodig om het delen van informatie, ontwerpen en ideeën zo simpel mogelijk te maken. Auteursrecht moet zo beperkt mogelijk beschermend werken omdat met die bescherming ook uitsluiting ontstaat. (Geller 2008) Idealiter dient het auteursrecht om een investering (binnen redelijke termijn) terug te verdienen. Het gratis verspreiden van informatie voor niet-commercieel gebruik zou niet beperkt moeten worden. (Creative Commons 2006)

De Piratenpartij wil een eerlijk en evenwichtig auteursrecht gebaseerd op het belang van de samenleving als geheel.

Informatiemonopolies moeten afgeschaft worden

De EU heeft toegegeven aan een reeks verzoeken om informatiemonopolies te creëren, die zogenaamd zijn ontworpen om auteurs en uitvinders te motiveren om meer werken te produceren. In werkelijkheid zijn de enige begunstigden van deze monopolies de grote bedrijven, terwijl de markt als geheel faalt. Dit marktfalen is duidelijk door het frequente pesten van particulieren en het MKB door de auteursrechtenorganisaties en het verlies van verweesde werken voor de samenleving. Ons doel is om een omgeving te creëren waar de motivatie om te creëren hand in hand gaat met de vrijheid om informatie te delen.

Openbare beschikbaarheid van informatie, kennis en cultuur

Verbeterde openbare beschikbaarheid van informatie, kennis en cultuur is een voorwaarde voor de sociale, technologische en economische ontwikkeling van onze samenleving

De Piratenpartij eist daarom dat kopiëren, bewaren, gebruiken en verschaffen van toegang tot literaire en artistieke werken voor niet-commerciële doeleinden niet alleen moet worden gelegaliseerd, maar door de wet beschermd en actief gepromoot moet worden. Iedereen moet in staat zijn om zonder dreiging met juridische stappen of censuur te genieten van ons cultureel erfgoed en dit te delen.

Commerciële monopolies

Het commerciële monopolie, gegeven door het auteursrecht, moet worden hersteld naar een redelijke termijn

Afgeleide werken zijn altijd toegestaan​​, met uitzonderingen die heel specifiek in de wet, met minimale ruimte voor interpretatie, zijn vastgelegd.

Het internet als medium zou geen grenzen moeten kennen

De Piratenpartij ziet kunstmatige nationale barrières voor cultuurgoederen als een belemmering voor de Europese interne markt en eisen daarom dat deze afgeschaft worden. Een andere aanpak is nodig op het gebied van rechten op immateriële goederen en hun respectieve handhavingspraktijk.

Verdere monopolies in de sectoren informatie en cultuur moeten worden voorkomen

Volgens de wet moet de staat staan ​​alleen monopolierechten voor immateriële goederen toestaan als deze in het algemeen belang zijn. Elk monopolie moet worden beperkt in tijd. Noch hun tijdspanne noch hun omvang kan achteraf worden uitgebreid.

De oprichting van de 'commons', zoals gratis software, gratis cultuurgoederen, open octrooipools en vrij en open educatief materiaal, moeten worden bevorderd en wettelijk worden beschermd.

Het sociale leven, dat in toenemende mate plaats vindt in digitale ruimten moet niet worden beperkt door monopolierechten op immateriële goederen. De introductie van “fair use” regelgeving zal ervoor zorgen dat de sociale interactie niet belemmerd wordt.

Europese auteursrechtenorganisaties moeten zorgen voor uitgebreide transparantie, eerlijke participatieve rechten voor hun leden en eerlijker contractvoorwaarden voor artiesten.

auteursrecht.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/14 11:05 door theyosh