Jelle de Graaf over de toekomst van de Piratenpartij

Jelle de Graaf is de eerste volksvertegenwoordiger van de Piratenpartij in Nederland. In dit stuk laat hij de weg zien die de Piratenbeweging in Nederland kan inslaan na de Kamerverkiezingen.

Na de voor de Piratenpartij dramatisch verlopen Kamerverkiezingen moeten we ons bezinnen. Het evalueren van de campagne alleen is niet genoeg. Als we na deze verkiezingsnederlaag bestaansrecht willen houden moeten we de fundamentele vraag stellen waar wij voor staan.

Alleen wanneer we elkaar diep in de ogen kijken en het fundamentele gesprek aangaan over waar we voor staan kunnen we vooruit”

Ondanks onze aansprekende lijsttrekker, de veelbelovende start van de campagne (inclusief de bijbehorende media-aandacht), de oprichting van lokale afdelingen en de grote groei van het aantal leden heeft de Piratenpartij deze verkiezingen amper meer stemmen gekregen dan vier jaar geleden. In mijn stad Amsterdam zijn we ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zelfs flink gekrompen. Deze verkiezingen hadden voor de Piratenpartij een dramatische uitslag.

Ik ben blij dat het bestuur voortvarend heeft aangekondigd een evaluatie naar de verkiezingscampagne te starten. Belangrijker dan dit praktische onderzoek is echter het fundamentele gesprek dat we moeten voeren over onze koers. Met welke onderwerpen we ons bezighouden is duidelijk. De impact hiervan op de levens van mensen en waar we met ons land naartoe willen hebben we de afgelopen maanden niet voor het voetlicht kunnen brengen, als we het hier al over eens waren. Dit is ons gezamenlijk falen.

Alleen wanneer we in een open gesprek met elkaar bespreken waar we met Nederland naartoe willen, wat ons overkoepelende verhaal is, kunnen we vooruit. Alleen dan houden we na deze verkiezingsnederlaag bestaansrecht. In dit stuk geef ik mijn richting aan. Ik nodig je van harte uit om mee te denken.

Verandering komt niet van boven, maar van onderen”

Mensen zijn bezorgd. In de zorg heeft menselijk contact het verloren van een doorgeslagen marktdenken. Het onderwijs leidt ons niet op tot vrije kritische mensen, maar tot deelnemers aan de economie. Hoewel die economie een structurele werkloosheid kent moeten mensen zonder baan zich toch constant verantwoorden aan een wantrouwige overheid. In het bestrijden van klimaatverandering loopt de overheid jaren achter op talloze maatschappelijke initiatieven. Mensen zijn beter geinformeerd dan ooit, maar het politieke systeem maakt hier geen gebruik van. De oude structuren knarsen in hun voegen.

Men snakt naar verandering. De Kamerverkiezingen hebben echter wel voor flinke verschuivingen tussen partijen, maar niet voor verschuivingen tussen ideeën gezorgd. Verandering hoeven we uit de Kamer de komende jaren niet te verwachten. Toch ben ik hoopvol. Terwijl machtsvertoon, symboolpolitiek en cynisme het in Den Haag hebben gewonnen broeit onder de oppervlakte een tegenbeweging.

Over de hele wereld komen mensen samen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving. Deze glokale beweging, met als motto ‘think global, act local’, zit in het midden van een creativiteitsexplosie. Ideeën voor een economie die goed is voor mens én milieu, democratische experimenten en nieuwe concepten van macht en arbeid schieten als paddestoelen uit de grond. Verandering komt niet van boven, maar van onderen.

Mensen pakken zelf de handschoen op nu oude structuren en instituties het laten afweten”

Toen in het Brabantse dorpje Sterksel de laatste winkel haar deuren moest sluiten zijn bewoners een coöperatie begonnen om zelf een supermarkt te runnen. In Rotterdam beheert een groep mensen haar eigen sociale huurwoningen. Het Friese Bolsward is de eerste stad die een eigen energiecoöperatie heeft. Om te zorgen dat onze zieken en ouderen er niet alleen voorstaan is een groep bewoners van Zoetermeer zorgverleners direct aan hulpbehoevenden gaan koppelen. Het zijn voorbeelden van mensen die de handschoen oppakken nu oude structuren en instituties het laten afweten. Ze geven vorm aan een nieuw soort burgerschap. Zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, mede-eigenaarschap over je omgeving en vertrouwen in de kracht van mensen zijn hier de basis van.

Commoners – mensen die samen zaken als hun voedselvoorziening, de zorg voor ouderen of het opwekken van duurzame energie oppakken – zitten te wachten op een politiek die hen ondersteunt. De dorp- en stadmakers die mensen verbinden en talloze inspirerende lokale initiatieven opstarten rekenen op een overheid die ze de ruimte geeft en waar ze op kunnen terugvallen. De dwarsdenkers, kantelaars en vernieuwers verdienen een politiek waar verschil van inzicht geen doodzonde is, maar juist op waarde wordt geschat.

De afgelopen maanden heeft een groep inspirerende mensen die onze idealen dagelijks in de praktijk brengt zich voor de Piratenpartij uitgesproken. Sommige stonden zelfs op onze kieslijst. Als dorp- en stadmaker verbindt Floor Ziegler mensen met elkaar en heeft ze vele culturele projecten en ontmoetingsplekken op poten gezet, Teun Gautier is oprichter van de Coöperatie. een coöperatieve uitgeverij voor en door freelancers, kantelaar Petra Downs brengt duurzame initatieven bij elkaar en wereldredder Tjerk Feitsma is goed op weg 100.000 goede daden te hebben gekickstart.

Ons verhaal zijn al die bottom-up vernieuwers van Nederland”

Belangrijke thema’s als burgerrechten, democratisering, klimaatverandering en nieuwe vormen van economie komen samen bij de bottom-up vernieuwers van Nederland. Zij verbinden de onderwerpen waar wij ons als Piraten mee bezig houden. Zij zijn ons verhaal. Tijdens onze ‘beeldenactie‘ hebben we laten zien welke historische denkers onze ideeën hebben gevormd. Nu is het tijd ons open te stellen voor iedereen die ze in de praktijk brengt.

Als bottom-up beweging moeten we niet zenden maar in gesprek gaan, niet alleen praten maar actief helpen bij initiatieven die onze omgeving beter maken. Als we ons omvormen van beperkte politieke issue-partij naar een beweging die niet alleen over verandering praat, maar haar in de praktijk brengt houden we bestaansrecht. Samen kunnen we de bestaande structuren en instituties kantelen.

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail