De toekomst van de euro voor Nederland

Dit is een opiniestuk van kandidaat #3 Rico Brouwer

De bankensector lijkt weinig van de laatste crisis te hebben geleerd. De roep om hervorming van de euro wordt luider, maar van opvolging is nog geen sprake. Veel noodzakelijke hervormingen zijn politieke zelfmoord, in de verkiezingscampagne proberen de partijen deze discussie daarom te mijden, zo stelt Koen Haegens op 18 februari in de Volkskrant.

Ook in deze verkiezingscampagne is er weer sprake van een afruil tussen lange termijn kansen en korte termijn scoren. Partijen hebben het in de verkiezingscampagne over schuiven met zoveel miljard hier of daar. Maar wie een eerlijk en transparant verhaal wil voorleggen aan de kiezer, zal de financiële dilemma’s waar we voor staan moeten delen met de kiezer. De drie grootste hebben betrekking op de toekomst van de euro, de hervorming van de financiële sector en de beleidskeuzes voor de begroting.Toekomst van de euro, VK

De toekomst van de euro voor Nederland

Het probleem van de Eurozone is dat er geen fiscale unie is. Hierdoor kunnen landen hun monetaire beleid niet aanpassen op de economie en zit de Eurozone inmiddels in wat lijkt op een permanente crisis. Vóór de euro er was zouden landen met een begrotingstekort geld bijdrukken om hun munt te devalueren en de export te laten toenemen. Binnen de eurozone worden ze nu gedwongen tot prijsverlagingen en structurele hervormingen die ingaan tegen de lokale politieke wil. Hierdoor valt er vraag uit en ontstaat er steeds meer werkloosheid in die landen. Door dit falende beleid is het inmiddels de Europese Centrale Bank geworden die geld bijdrukt en met middelen die er niet geschikt voor zijn probeert de economie aan te jagen om deflatie te voorkomen. Dat beleid maakt de euro instabiel en dat raakt ook Nederland. In een wereld waarin door digitalisering grenzen vervagen zou een fiscale unie geen onlogische stap zijn, maar in de praktijk lijkt dit door met name culturele verschillen en het huidige sentiment niet haalbaar. Als het niet haalbaar is moet je dus een alternatief plan voorleggen. In het programma van de Piratenpartij staat daarom: ‘Om minder afhankelijk te worden van de euro wil de Piratenpartij mogelijkheden uitwerken voor een muntunie met gelijk fiscaal beleid, met landen die cultureel en economisch op ons lijken’.

Hervorming van de financiële markten

Banken zijn nu niet gezond en zijn te groot om failliet te laten gaan bij tegenslag. Negen jaar na de kredietcrisis is er op dat vlak niets veranderd. Een hervorming van de sector betekent dat een verlies moet worden genomen. Voor marktwerking is het juist belangrijk dat marktpartijen die niet goed functioneren worden vervangen door concurrenten. De uitkomst van de hervormingen uit het programma van de Piratenpartij is een markt met spelers die failliet kunnen gaan zonder maatschappij ontwrichtende gevolgen. Met banken en complementaire munten (zoals bitcoin en lokale munten) die zich van elkaar onderscheiden. Met innovatieve producten en diensten die zijn afgestemd op de afnemers.

Een bank heeft twee functies, kredietverstrekking en betalingsverkeer. Iedereen heeft baat bij goed betalingsverkeer, maar in Nederland (en andere Europese landen) komen vrijwel geen nieuwe banken met betaaldiensten op de markt. De banken die er zijn verschillen weinig van elkaar. Daarnaast hebben ze allemaal een eigen database met betaalgegevens en ze zoeken naar manieren om aan die betaalgegevens geld te verdienen. Betaalgegevens zijn jouw gegevens, niet die van de bank. Ze zouden geen verhandelbaar product mogen zijn. We willen in plaats daarvan juist de mogelijkheden om anoniem te kunnen betalen versterken. Cash is daar een belangrijk onderdeel van en zou overal geaccepteerd moeten worden, zowel contant als digitaal.

Betalingsverkeer zorgt voor schommelingen in de liquiditeit van banken, wat in 2008 voor een groot probleem zorgde. Het loskoppelen van betalingsverkeer van de kredietfunctie van banken staat daarom in het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij.

Banken zullen als gevolg van die verandering alleen nog maar krediet verstrekken en het maakt de weg vrij voor full reserve banking. Banken zullen kapitaal moeten aantrekken want ze zullen een overtuigende propositie moeten hebben voor spaarders met overtollig geld op hun betaalrekening. Daarbij zijn dan geen garanties nodig vanuit de overheid, behalve de gegarandeerde tegoeden op de betaalrekening. De prijs van deze hervorming, de benodigde herkapitalisatie van banken, weegt op tegen de nadelen van doorgaan op de huidige weg van instabiliteit.

Beleidskeuzes en de begroting

De uitgaven aan de zorg en sociale zekerheid zijn veruit de grootsten op onze begroting (samen 154 miljard op een begroting van 264 miljard). Hervormingen van het patent- en octrooirecht (Piratenpartij kernpunten) hebben in zich om de kosten in de zorg sterk te verlagen, net zoals het weghalen van het winstmodel van zorgverzekeraars. Het programma van de Piratenpartij pleit daarnaast voor een hervorming van woningcorporaties ten behoeve van meer betaalbare huurwoningen en pleit voor een ombuiging van ons sociale stelsel naar een basisinkomen.

De begroting maken we ten behoeve van zekerheid in basisbehoeften, zoals je inkomen en een betaalbare plek om te wonen. De vrijheid voor iedereen om je eigen keuzes te kunnen maken is daarin voor ons van het grootste belang.

 

Discussieer hierover verder met Rico op Twitter.

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail