Piratenpartij steunt Groningen in haar aardgasstrijd

De Piratenpartij heeft een duidelijke mening over de gaswinning. Gas is een oude generatie brandstof die Nederland sinds de jaren 60 grote welvaart heeft gebracht. Deze energiebron is nu bijna uitgeput. Het gevolg van gaswinning is dramatisch. Kinderen volgen onderwijs in onveilige panden, inwoners wonen in onveilige huizen en hebben hun vermogen en vooral hun cultureel erfgoed langzaam zien afbrokkelen. Zelfs als nu volledig gestopt wordt met de gaswinning, blijven de aardbevingen bestaan. Wij willen de overheid en bedrijven onder controle houden door ze verantwoording af te laten leggen aan de samenleving en door burgers inspraak te geven.

Wij vinden dat:

  • de contourlijnen, die mede door de NAM zijn bepaald, moeten worden losgelaten;
  • de staat de aardbevingsschade moet vergoeden;
  • de staat de aardbevingsschade moet verhalen op de NAM;
  • de aardbevingsschadetaxateurs onafhankelijk moeten zijn;
  • de overheid weer moet bepalen hoeveel gas er gewonnen mag worden en niet de lobbyisten van de NAM of haar eigenaren Shell en ExxonMobile;
  • de gaswinning ieder jaar moet afnemen en zo snel mogelijk naar 0;
  • er een HSL-verbinding moet komen tussen Groningen – Amsterdam en Groningen – Bremen/Berlijn, om een economische impuls te geven aan de regio Groningen.

Wij staan dan ook 100% achter de petitie van Freek de Jonge en hopen dat ook andere partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen in woord, maar ook in daad.

Afdeling Groningen

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail